Publicistický styl

Publicistický styl je stylem médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává aktuální informace. Má také agitační funkci, tj. chce ovlivnit nebo přesvědčit adresáta.

Využití

editovat
  1. televize
  2. rozhlas
  3. tisk (noviny, časopisy)
  4. internet

Útvary publicistického stylu

editovat

Jazyk publicistického stylu

editovat

Publicistický styl nejvíce využívá podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a příslovcí. Pokud někdo píše v publicistickém stylu, měl by se také vyhýbat hodnotícím výrazům.

  • Automatizované výrazy = běžně používané výrazy.
  • Aktualizované výrazy = nová, neobvyklá spojení (např. dát něčemu zelenou), když se ujme, stává se z něj spojení automatizované.

Pokud se automatizovaný výraz používá příliš často, stává se z něj klišé.