Komentář

sbírka poznámek k literárnímu textu
Tento článek je o vysvětlivkách a dalších informacích k textu. O součásti programovacích jazyků a jejich syntaxe pojednává článek komentář (programování).

Komentář (z lat. commentarius – deník, záznam) je informace o textu literárního díla a o textologově práci. Obsahuje vysvětlivky, jejichž úkolem je objasnit souvislosti, narážky, historické okolnosti, vztahy a jiné nejasnosti. Komentář je nedílnou součástí vědeckých textů, zatímco u čtenářských vydání obsahuje pouze základní informace.

Komentář se skládá z různých věcných, odborných, osobních a podobných vysvětlivek, dále edičních poznámek, jež obsahují literárněhistorické údaje ukazující vznik a případný vývoj a proměnu vydávaného literárního díla (textu), také textologických údajů jako je popis textologovy práce s textem, odůvodnění výběru a charakteristiku práce s výchozím textem a úprav při tvorbě textu kanonického, a kritického aparátu, což je především seznam různočtení, tedy snaha o vysvětlení původní autorovy myšlenky a záměru u pasáží, kde není původ nebo význam jednoznačný.

Poměrně specifickým a samostatným literárním útvarem jsou komentáře zákonů, které podrobně rozebírají jejich jednotlivá ustanovení.

Publicistický žánr editovat

Komentář reaguje na zpravodajské informace. Ty jsou uvedeny v úvodu, následuje stať, kde je osvětlení informací a prezentace vlastních názorů. Text většinou obsahuje nevěcnou argumentaci. Poté následuje závěr, kde je interpretace a shrnutí textu.[1][2]

Komentář v médiích editovat

Komentář v žurnalistické praxi je krátký textový útvar, který zpravidla vyjadřuje buďto názor příslušného autora (komentátora) nebo i daného periodika (či jiného informačního média) k nějaké (obvykle společenské) problematice a uvádí ji do souvislostí s jinými událostmi.

Reference editovat

  1. VIKTOR, Jílek,. Žurnalistické texty jako výsledek p°usobení jazykových a mimojazykových vliv°u. [s.l.]: Univ. Palackého, Filoz. Fak ISBN 9788024422183. OCLC 836961220 
  2. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty : studijní text pro distanční studium. [s.l.]: Univerzita Palackého ISBN 8024412462. OCLC 85549226 

Externí odkazy editovat