Wikipedie:Pět pilířů

Princip, kterého je dobré se držet

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu není závazný. Je to ale přesto princip, který je dobré mít na paměti, protože je časem prověřen a nese zahuštěné zkušenosti vašich předchůdců na projektu. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:5P

Všechna oficiální pravidla a směrnice Wikipedie se dají shrnout do pěti hlavních bodů – pilířů Wikipedie:

Wikipedie je
encyklopedie

Wikipedie používá
nezaujatý úhel pohledu

Wikipedie je
svobodným dílem

Wikipedie požaduje
slušné chování

Wikipedie nemá
neměnná pravidla


Wikipedie je encyklopedie spojující prvky běžných encyklopedií, specializovaných encyklopedií a ročenek. Její články nesmí obsahovat žádný vlastní výzkum autorů a měly by být založené na přesných, ověřitelných údajích. Wikipedie tedy neslouží ke zveřejňování vlastních názorů nebo zážitků. Kromě toho Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, prostorem pro reklamu nebo vlastní webové stránky, ani internetovým adresářem. Wikipedie není ani slovníkem, novinami ani skladem dokumentů, protože k tomuto účelu jsou určeny sesterské projekty jako Wikislovník, Wikizprávy nebo Wikizdroje. Wikipedie také není experimentem s anarchií nebo demokracií.

Wikipedie dodržuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu, což znamená, že se snažíme, aby články nezaujatě a objektivně popisovaly fakta a jednotlivé názory a pohledy. To může zahrnovat představení více různých pohledů, včetně kontextu, a informací, kdo názor zastává. Wikipedie nemá žádný preferovaný úhel pohledu a nesmí prosazovat žádný názor jako nejlepší. Je nutno uvádět odkazy na ověřitelné, věrohodné zdroje, a to především v článcích o kontroverzních tématech. Pokud vznikne spor, která verze článku tyto ideály naplňuje nejlépe, článek se označí jako sporný a řešení se hledá na diskusní stránce a případně dalšími způsoby.

Wikipedie je svobodným dílem, které může každý upravovat a vylepšovat. Veškerý text je k dispozici za podmínek svobodných licencí a může proto být bez dalších žádostí dále šířen a používán. Uvědomte si, že články může měnit každý, nikdo není vlastníkem konkrétního článku. Počítejte s tím, že jakýkoliv vložený text může být upravován jinými lidmi. Nevkládejte do Wikipedie obsah, který porušuje autorské právo, nebo jehož autorskoprávní ochrana není slučitelná s uvedenými svobodnými licencemi.

Wikipedie má kodex slušného chování. Každý wikipedista by měl respektovat své kolegy i přesto, že s nimi nesouhlasí. Buďte zdvořilí. Vyvarujte se osobních útoků a povrchních zobecnění. Zachovejte chladnou hlavu, i pokud se editační atmosféra stane dusnou či bouřlivou. Hledejte konsensus. Vyhněte se editačním válkám – na české Wikipedii je 544 673 článků, na kterých se dá pracovat. Jednejte s dobrým úmyslem a předpokládejte dobrou vůli i u ostatních. Nikdy nepoškozujte Wikipedii proto, abyste ukázali, že máte pravdu. Buďte otevření a přívětiví.

Wikipedie nemá neměnná pravidla kromě zde naznačených principů. Editujte, přesouvejte a upravujte s odvahou, součástí radosti z přispívání je, že dokonalost není požadována – i když se o ni dlouhodobě snažíme. Nebojte se, že uděláte nepořádek nebo něco pokazíte. Všechny předcházející verze článku zůstávají zachovány, a tak není možné obsah Wikipedie nenahraditelně zničit. Zároveň ale pamatujte, že cokoli vloženého do Wikipedie zůstane zachováno pro příští generace.