Šablona:Bot:Narovnat přesměrování při novém rozcestníku

Tuto označující šablonu vložte do kódu přesměrování, které má být narovnáno. Tím se toto přesměrování automaticky zařadí do údržbové kategorie:Údržba:Bot:Narovnat přesměrování při novém rozcestníku.
pozor

Takto označujte jen taková přesměrování, na která se dosud správně odkazovalo z článků na správný cíl, jenže nově takové přesměrování dostalo jiný cíl: Je však potřeba zařídit, aby všechny dosavadní články stále odkazovaly na původní cíl, tedy dosavadní přesměrování v nich napřímit, odkazy na redirect v článcích změnit výslovně na zamýšlený cíl.

Pokud by naopak od změny přesměrování již prošla delší doba, že již vznikla i jiná použití takového přesměrování, tedy s úmyslem již jiného cíle odkazu, plošná automatizované změna všech použití by již nebyla možná, resp. nešlo by o správné skutečné řešení problému.

VstupEditovat

Jako hodnotu zadejte název (původního) cílového článku, kam se má správně přesměrovávat.

Případ užitíEditovat

 1. Ve výchozí situaci existují tyto stránky a vazby mezi nimi:
  • Máme článek parts per million (česky „dílů či částic na jeden milion“) o fyzikální měrné jednotce.
  • K tomuto článku máme různá přesměrování, mj. také ppm a PPM.
  • Máme článek ozon, kde se v texty odkazuje na používaný pojem parts per million, a to ve formě zkratky ppm. A na té je v textu udělaný mezistránkový odkaz.
 2. Při rozvoji Wikipedie vznikají články, tak i pro encyklopedická hesla s přesměrováním vznikají samostatné články, rozcestníky:
  • Na samostatný článek bylo předěláno heslo PPM, už nepřesměrovává.
  • V přesměrování ppm byl změněn cíl na onen nový rozcestník, nyní je tedy ukazováno na heslo PPM.
  • Vazba na článek parts per million se neztratila, stále existuje, z článku ozon se na něj však již neodkazuje napřímo (jedním klikem), nýbrž na dva kliky: S mezikrokem na hesle PPM, přes rozcestník.

MotivaceEditovat

Vznikající zesložitění je potřeba vyřešit: Narovnat přesměrování, aby články stále odkazovaly přímo na zamýšlený cíl, jako dosud. Při změně cíle přesměrování z původního článku na nový rozcestník je proto potřeba změnit cíle odkazů ve všech stránkách, které na dosavadní přesměrovaní odkazovaly, nahradit je cílem původního přesměrování, odkazem na článek.

Jde to stejné řešení, jako když se o nějakém přesměrování rozhodne, že bude úplně zrušeno, smazáno: I v takovém případě je nejdříve potřeba odkazy na takové přesměrování „narovnat“, a teprve až s nulovým počtem použití může být stránka přesměrování smazána.

Úkol vytváří WikipedistaEditovat

Kterýkoli wikipedista, který mění cíl přesměrování, ruší ho apod., by měl vyřešit opravu odkazů. Anebo o jejich opravu alespoň požádat:

 • U přesměrování s čerstvě změněným cílem, typicky na nový rozcestník, je třeba ověřit množství jeho použití: nástrojem „Odkazuje sem“.
 • Je-li původní přesměrování použito v netriviálním množství článků, je třeba do něj vložit tuto šablonu s původním odkazovaným cílem, a to až na další řádek, až pod odkaz samotného (nového) přesměrování: Redirect musí být na prvním řádku. V našem příkladovém případě kód ve stránce ppm:
#redirect [[PPM]]
{{Bot:Narovnat přesměrování při novém rozcestníku|parts per million}}
 • Protože jde o opravu, kde hraje roli čas, aby odkazy při pokusech o nezasvěcenou opravu jinými wikipedisty nebyly mylně nasměrovány jinam, pro ušetření jejich úsilí a vůbec i pro snazší čitelnost čtenářům, je vhodné o tomto nově vzniklém úkolu informovat samotné botovodiče, na stránce k tomu určené, pod lípou: Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce.

Řešení úkolu botovodičemEditovat

Pro botovodiče by mělo jít o prioritní úkol, v rámci údržby vnitřních odkazů.

 • Wikipedisté a botovodiči sledují údržbové kategorie se snaží řešením nahlášených potíží tyto kategorie držet prázdné. Splní tedy i požadavky z kategorie:Údržba:Bot:Narovnat přesměrování při novém rozcestníku, projdou jednotlivá použití změněného přesměrování a následně sami tuto šablonu z označeného přesměrování odstraní. Údržbové kategorie totiž jsou plněny automaticky, proto jsou některými dobrovolníky hlídány, jsou pod častějším dohledem než běžné kategorie.
 • Je třeba zjistit všechna dosavadní použití narovnávaného přesměrování: K tomu slouží nástroj „Odkazuje sem“ v levém menu stránek Wikipedie. Např. pro ppm jde momentálně o 53 případů. (ozon, nikl, akrolein, ...)
 • Ve všech těchto stránkách je potřeba zaměnit cíle odkazu, který se skrývá za hypertextem, a to pro všechny takové případy v jednotlivé stránce. Změny lze možná snadno provést ručně, anebo pomocí bota, kterého spravuje některý z Wikipedistů. Při výskytech narovnávaného přesměrování v pouhých třech a méně stránkách tyto úpravy prosíme proveďte sami ručně, o pomoc botovidiče nežádejte.

Uzavření úkolu botovodičemEditovat

 • Po narovnání všech dosavadních odkazů ve stránkách, které původní přesměrování používaly, botovodič tuto šablonu zas odebere: A to s výhodou pomocí revertu, s potvrzením o dokončení úkolu ve shrnutí editace. To je vhodné kvůli rozlišení, že nešlo o revert odmítací, například omylem kvůli podezření z vandalství.

Související stránkyEditovat