Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Zkratka:
 • WP:NNČ
  WP:FAC

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace editovat

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců (chronologicky):

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele editovat

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

O záměru nominovat článek je vhodné informovat jeho nejdůležitější autory, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento nebo tento.

Průběh nominace editovat

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 25 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování editovat

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší editovat


Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete…

Stručný návod editovat

 1. Založte diskusní podstránku
 2. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 3. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}.

Podrobnější vysvětlení editovat

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující.
 • Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.
 • Hlasování trvá běžně 14 dní, při jeho prodloužení, kromě ohlášení prodloužení, také bezprostředně pod nadpis Hlasování vložte zakomentované nové datum konce hlasování, takto: <!-- 27. března --> (je to pro robota aktualizujícího stránky Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků a oznámení nad Posledními změnami)

Potvrzení editovat

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Hlasuje se editovat

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasováním editovat

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.

Červencová krize editovat

Článek je přeložený z italské Wikipedie, kde je NČ. Cílem je ho vylepšit a dekorovat tak, aby se během 110. výročí atentátu na arcivévodu Ferdinanda mohl skvět na Hlavní straně.--Jan Spousta (diskuse) 11. 3. 2024, 12:05 (CET)[odpovědět]

Diskuse editovat

Za mě opravdu zajímavé téma, které jsem si rád přečetl a něco se dozvěděl. Po stránce detailnosti zpracování, čtivosti a slohu asi nemám co vytknout. Moje připomínky, víceméně marginální, se proto ani tak netýkají samotného obsahu, jako spíše formálních náležitostí:

 • Obecně trochu slabší šíře použité literatury, pokud jsem dobře počítal, je drtivá většina referencí z pouze čtyř publikací. To bych u NČ o takové historické události čekal košatější a pestřejší, ale dívám se, že to odpovídá originální italské verzi. V principu proti tomu nic nemám, ale pokud by se podařilo ještě něco vytěžit z jiných zdrojů (zrovna u tohoto tématu si myslím, že se toho najde dost), třeba nějaké zajímavosti či doplňující informace, bylo by to za mne velmi přínosné.
 • Některé přímé řeči (kterých je v textu požehnaně), zejména ty opravdu významné pro celou posloupnost událostí, bych zformátoval jako citáty, aby byly v textu výraznější a zpestřily formátování jinak dlouhého souvislého textu.
 • Mapka se situací v Evropě (hned u první kapitoly) je v italštině, vzhledem k tomu, že je to SVG, stálo by za to ji opatřit českými popisky.
 • Na asi dvou místech se tam objevují „anglické“ uvozovky (""), raději bych je nahradil „českými“ („“) tak, aby to bylo sjednocené.

Za mne vše, jinak moc fajn článek. --Matijak (diskuse) 14. 3. 2024, 10:11 (CET)[odpovědět]

Děkuji za recenzi. Uvozovky jsem opravil a je to sjednocené. Mapku by bylo dobré počeštit, nebo prostě udělat novou českou mapu trojspolku a trojdohody, která by se hodila i do dalších článků; ale nevím, jak na to. Přímé řeči bych nechtěl moc zdůrazňovat, protože to podle mě rozbíjí tok textu. A ta literatura ano, tam by se hodilo citovat Clarkovy Náměsíčníky a další novější práce, zejména i nějaké německé a rakouské autory. Třeba otázka, proč Německo nechtělo přijmout britské zprostředkování, by se tak dala lépe osvětlit. Ale to by vyžadovalo hodně času a práce, navíc tu literaturu nemám po ruce...--Jan Spousta (diskuse) 14. 3. 2024, 15:03 (CET)[odpovědět]


Jurská otázka editovat

V našem prostředí poměrně málo známé politicko-sociální téma, které je ale ve Švýcarsku stále aktuální. Článek je překladem z německé Wikipedie, kde je nejlepším článkem. Zároveň jsem se snažil alespoň většinu hesel s problematikou spojených postupně zamodřit, rozšířit, případně dopřeložit z jiných jazyků. Navíc letos uplynulo 45 let od vzniku kantonu Jura, který je defacto jedním z výsledků daného sporu. --Matijak (diskuse) 12. 3. 2024, 10:51 (CET)[odpovědět]

Diskuse editovat

"Vyslovováno francouzsky [žürská]" (pozn. 1) je dost divné, francouzsko-české.--Jan Spousta (diskuse) 12. 4. 2024, 19:58 (CEST)[odpovědět]

Přijde mi také, že by to chtělo si článek ještě jednou důkladně projít paralelně s originálem. Jak to čtu, nacházím celkem dost významových posunů v překladu. Opravuji to, ale nemusí se mi podařit zachytit vše.--Jan Spousta (diskuse) 12. 4. 2024, 21:14 (CEST)[odpovědět]

Další problém je, že v příběhu vystupuje hned několik různých "rad", což jsou jednak různé komory parlamentů a jednak kantonální vláda a švýcarská vláda. Nahrazoval jsem "vládní rada" slovem vláda, protože jinak to český čtenář nepobere, ale mělo by se to zkontrolovat a tam, kde by mohla vzniknout nejasnost, upřesnit vhodným adjektivem, o který orgán se jedná. Navíc je tam komplikace, že v Bernu sídlí jak ústřední orgány kantonu Bern, tak i orgány konfederace, takže adjektivum "bernský" může znamenat obojí, a tak by se mu asi člověk měl v tomto článku spíš vyhýbat.--Jan Spousta (diskuse) 13. 4. 2024, 09:24 (CEST)[odpovědět]

V první řadě - mnohokrát děkuji za revizi a přečtení článku! Také děkuji za poznámky. Moje zpětná vazba je následující:
 • Když čtu zpětně vaše úpravy některých formulací a porovnávám je se svým původním překladem, uznávám, že v některých případech je opravdu váš překlad lepší a přesnější. Nejsem úplně profesionální němčinář, takže mi některé významy mohly uniknout. Na druhou stranu však po revizi vašich úprav docházím k názoru, že převážná většina je pouze reformulací vět beze změny významu, což mi přijde v řadě případů tak trochu zbytečné. Zasahovat do toho ale nehodlám, abych to někde revertoval, a někde ne, abych neporušil celistvost textu. Kde zastávám názor, který se neshoduje s ÚJČ, je skloňování francouzských jmen, končících na "-er" (Moutier, Montpellier atd.) - mně to přijde jako komolení, takže jsem je v celém textu bral jako nesklonná (např. "obyvatelé města Moutier"). Pokud ale je předpokladem se striktně všude držet názoru ÚJČ, mám pro to pochopení.
 • S některými úpravami si však dovoluji zcela nesouhlasit - třeba pojem "Juřané" pro obyvatele Jury mi přijde jako kostrbaté slovo, kterému jsem se snažil v celém textu vyhnout, a proto jsem ho vždy přeložil nějakým opisem ("obyvatelé Jury" atp.). Toto bych rád po konsenzu raději odstranil a nahradil vhodnějším opisem.
 • K problematice "rad": Souhlasím, že pro ne zcela zasvěceného českého čtenáře může být množství vládních rad, vlád a podobných subjektů matoucí. Pravdou je, že vládní rada (Regierungsrat) je sice např. v kantonu Bern opravdu orgánem výkonné moci, ale nerad bych dosáhl nějakého výraznějšího významového posunu právě tímto nepřesným překladem. Srov.: vláda Švýcarské konfederace se také nazývá Spolková rada (Bundesrat), případně se dá přeložit jako "spolková vláda", to se však v textu vyskytuje pouze jednou. V "mé" původní verzi překladu jsem se tak všude držel zásady, že "bernská vládní rada" je vláda kantonu Bern, a "spolková rada" je vláda celé konfederace, ačkoli obě sídlí v Bernu.
Každopádně ještě jednou děkuji a jsem otevřen další diskuzi a názorům ostatních, ať text vidí a zreviduje i vícero lidí. --Matijak (diskuse) 14. 4. 2024, 07:25 (CEST)[odpovědět]
@Matijak: Ahoj, je pravda, že hodně mých úprav nemění význam. Ale obvykle mění kvalitu slohu, a to k lepšímu. Jestli mi nevěříš, zkus si najít někoho, kdo je sečtělý a má cit pro jazyk, a předlož mu dvojice vět (původní a opravenou) a nech ho vybrat, která z nich mu připadá lépe formulovaná. Když člověk překládá z cizího jazyka, tak obvykle podvědomě podléhá jeho způsobu vyjadřování, který je sice často v češtině možný také a v zásadě zachovává smysl, ale není optimální. A proto se překlady musejí opravovat s tímto vědomím a hledat co nejčeštější vyjádření.
Dále: je potřeba dodržovat doporučení ÚJČ, zde píšeme spisovnou češtinou. Pokud se chceš vyhnout slovu Juřané, nemám námitek, pokud se to podaří přeformulovat tak, aby to znělo přirozeně. A co se týče těch různých švýcarských rad, tak jen zopakuji, že je to pro českého čtenáře matoucí, protože u nás není už dávno zvykem slovo rada používat ani pro označení vlády, ani komory parlamentu. Bylo by asi dobré originální název uvést při prvním výskytu toho orgánu v textu, třeba v závorce jako vysvětlivku. Ale pak už používat české názvy, byť se nekryjí se švýcarskou terminologií. Jinak prostě uživatelé nepochopí, oč v textu jde.--Jan Spousta (diskuse) 14. 4. 2024, 10:49 (CEST)[odpovědět]
Mimochodem jsem zrovna narazil na názorný příklad: srovnej původní a doslovnější překlad „Když tam byl 7. ledna ráno na cestě, nálož v jeho autě vybuchla příliš brzy a on při výbuchu zemřel.“ s opraveným „Když tam 7. ledna ráno mířil, nálož v jeho autě předčasně vybuchla a zabila ho.“ Je to reformulace věty beze změny významu, ale z té první verze nezakrytě čouhá němčina, zatímco druhá zní tak, že by ji mohl sám od sebe napsat Čech. Což je vlastně to, oč jde: jazyk překladu musí být tak přirozeně český, aby nebylo poznat, z jakého jazyka se překládalo, aby čtenáři vůbec nepřišlo na mysl, že čte text, který původně neformuloval rodilý Čech.--Jan Spousta (diskuse) 14. 4. 2024, 12:04 (CEST)[odpovědět]
@Jan Spousta: Ahoj, já vím, že jsou ty úpravy dělány s citem a cílem text vylepšit, takže se jim nijak nebráním - ale jsem rád, že je můžeme takto prodiskutovat. Nikdy mi tu nebyl sloh vytýkán, že by byl nějak špatný, textů už jsem napsal (i mimo Wiki) více než dost, mám za sebou i nějaké DČ, a nikdo to nikdy nerozporoval - proto mne to trochu překvapilo, že najednou tolik úprav :-) Ale jsem rád za zpětnou vazbu - jak jsem zvyklý na německé texty na denní bázi, asi je můj jazykový cit tímto trochu poznamenaný, a řada formulací mi přijde v pohodě i v původní verzi (respektive: jejich smysl chápu stejně). Souhlasím, že v mnoha případech je Tebou navržená verze na druhé, třetí přečtení lepší.
 • K francouzským jménům míst: v příručce ÚJČ stojí, že lze např. Montpellier brát jako nesklonné jméno středního rodu, což je přesně názor, který je mi jazykově bližší. https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=montpellier Proto myslím, že se dá akceptovat obojí - ale pokud tu budou převažovat názory, že je lepší skloňovat, nechme to tak.
 • Ty "Juřany" bych rozhodně vyhodil, ještě se nad tím zamyslím, až "dáš znamení" že je z Tvé strany text celý zrevidovaný.
 • To samé platí i pro ty různé rady, vlády atd.
Hezkou neděli, --Matijak (diskuse) 14. 4. 2024, 16:32 (CEST)[odpovědět]
Ahoj, já jsem to už dočetl, můžeš se na to vrhnout. K tomu Montpellieru: tam nepíší, že by se mohl brát jako nesklonný, jen konstatují, že "v úzu se objevuje i ve středním rodě jako nesklonné" (jinými slovy že se plno textů v korpusu se skloňováním neobtěžuje). Kdyby se tak ve spisovném textu mohl brát, tak by to bylo uvedeno jako varianta skloňování v tabulce. Měj se!--Jan Spousta (diskuse) 14. 4. 2024, 16:56 (CEST)[odpovědět]

Dvorní dámy editovat

Jádro článku tvoří překlad FA z anglické Wikipedie, který kolega Svajcr laskavě zdokonalil převedením citací na "klikatelnou" podobu. Vzhledem k důležitosti tématu by asi neškodilo ho mít jako NČ i na české Wikipedii.--Jan Spousta (diskuse) 12. 4. 2024, 16:17 (CEST)[odpovědět]

Diskuse editovat