Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Zkratka:
 • WP:NNČ
  WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

NominaceEditovat

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců (chronologicky):

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovateleEditovat

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

O záměru nominovat článek je vhodné informovat jeho nejdůležitější autory, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento nebo tento.

Průběh nominaceEditovat

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 25 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasováníEditovat

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepšíEditovat


Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete…

Stručný návodEditovat

 1. Založte diskusní podstránku
 2. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 3. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}.

Podrobnější vysvětleníEditovat

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující.
 • Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.
 • Hlasování trvá běžně 14 dní, při jeho prodloužení, kromě ohlášení prodloužení, také bezprostředně pod nadpis Hlasování vložte zakomentované nové datum konce hlasování, takto: <!-- 27. března --> (je to pro robota aktualizujícího stránky Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků a oznámení nad Posledními změnami)

PotvrzeníEditovat

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Hlasuje seEditovat

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasovánímEditovat

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.


Varan komodskýEditovat

Článek je od roku 2019 mezi Dobrými články a myslím, že je dostatečně kvalitní i na zařazení mezi Nejlepší články. Děkuji za názory a recenze. --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 20:25 (CET)

DiskuseEditovat

PavoukEditovat

Jistě skvělý článek, jen pár připomínek z namátkového čtení:

 • Možná by stálo za to článek aktualizovat na rok 2021. Početnost, útoky na člověka (angl. Wiki uvádí ještě pozdější útok),...
  •  Komentář S početností je tak trochu problém, viz diskuse s kolegou Podzemníkem níže. I třeba taková instituce jako IUCN nemá stránku o varanovi komodském aktualizovanou od roku 1996. Na útoky se podívám, to pravděpodobně aktualizovat půjde. --Vachovec1 (diskuse) 5. 2. 2021, 22:53 (CET)
 • v úvodu je "celkové mohutnosti týče", v textu není rozepsáno podrobně. Myslí se objem? Nepatří případně mírně v textu opsat?
 • "kurátor Zoologického muzea" >pokud se myslí obecná instituce, tak malé "z". Odstavec není zdrojován, nelze ověřit.
  • Přidán zdroj. Jde o tuto instituci: en:Bogor Zoology Museum, takže předpokládám, že velké "Z" je na místě. --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 23:36 (CET)
   • Nemyslím si, v článku je "Zoologického muzea v jávském Bogoru", to nevypadá jako název, jen to jen že v Bogoru mají zoologické muzeum. V české názvu by asi nebyla ta Jáva. Jako by asi do jiného jazyka nepřeložili české "Národní muzeum" jako "Národní pražské muzeum".--Pavouk (diskuse) 24. 1. 2021, 23:52 (CET)
    • Podle odkazovaného en-wiki článku se to za Ouwense jmenovalo Zoologisch Museum and Wekplaats – tedy skutečně Zoologické muzeum (a dílna/pracovna). Dnešní název je podle všeho komplikovanější, něco jako Institut biologického výzkumu a vývoje. Ten Bogor je tedy asi pouze lokace, nikoli součást oficiálního názvu instituce. --Vachovec1 (diskuse) 25. 1. 2021, 00:14 (CET)
 • "samec mezi 79 a 91" zdroj Guinnes není moc bulvární? Není seriózní sekundární práce? A proč je Guinnes speciálně jmenován, když jindy se píše jen třeba "novější studie odborníků"?
 • kapitola "jed" nepatří spíše do jiného článku? Zde by měla, ve stručné verzi, popisovat ideálně jen daný druh.
  •  Vyřešeno upraveno, snad to takto vyhovuje. --Vachovec1 (diskuse) 5. 2. 2021, 22:53 (CET)
 • "W. Douglase Burdena" v češtině divné, když chybí první jméno
 • sekce útoky: "právě parku mezi lety 1974 a 2012 nahlášeno", 2017,... jak píšu výše, vypadá zastarale
 • Chov v zajetí (lepší název než zoo - to je užší pojem) - jediná kapitola, která potřebuje předělat, nevyrovnaná. (Zoo je vždycky malé "z", pokud není součást začátku názvu, neopravuji a ponechávám prozatím a na chvíli.)
 • v úvodu "Velikost a hrozivá reputace činí z varanů komodských populární exempláře zoologických zahrad", "Varani komodští jsou zásluhou své velikosti a reputace populárními chovanci zoologických zahrad." toto ve zdroji, co je za tím nevidím. Populární? Divné slvoo na to, když se chová v zajetí. Slovník říká, že reputace je dobrá pověst, dobré jméno. Hrozivá reputace pak nedává smysl. "V Evropě byl varan komodský v létě 2018 chován v 31 zoo." Extra krátký odstavec a ještě možná zastaralý. "Chov v Zoo Praha" divně dlouhá kapitola, s kraťoučkými odstavci. Přitom zoo Brno nemá kapitolu žádnou. V Plzni už není, že není zmíněn? (zde https://www.facebook.com/245606018126/posts/10156087735153127/ se udává ještě v roce 2018? Atd. Kapitola, včetně české a moravské části, potřebuje projít a upravit - povinná kritéria NČ: proporce a výklad.
  • Chov v českých zoo upravím. Tohle tam v mezidobí přidal kolega. A v Plzni už opravdu nejsou, není vhodná expozice. Pavilón (respektive tu jeho část, kde varani komodští byli) přestavěli, teď je tam expozice Filipíny včetně volně létajících motýlů a menších varanů mindanajských (Varanus cumingi). --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 22:41 (CET)
 • Související články: možná projít a zkrátit. Proč je tam třeba "Varanus priscus", když je normálně zmíněn v článku? Podobně "Komodo" je hned v úvodu.
  • To závisí na tom, co si představujeme, že by v těch "souvisejících článcích" mělo být. Ty varany bych tam osobně nechal, na druhou stranu odkaz na ostrov Komodo by tam asi opravdu být nemusel. --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 22:41 (CET)
  Nepovinná nápověda Nápověda:Související články říká "možné uvést články, které se daného tématu úzce dotýkají, zvláště nejsou-li (zatím?) dostatečně odkázány". Ten priscus je tam vidět celkem dostatečně. Navíc informace "australské megafauny období pliocénu" je v článku uvedena až 3x, což je až(=zbytečně) dost, stačil by úvod a vlastní text. --Pavouk (diskuse) 24. 1. 2021, 23:59 (CET)
  Ještě máme doporučení Wikipedie:Vzhled_a_styl#Související_články. --Podzemnik (diskuse) 30. 1. 2021, 20:29 (CET)
 • Externí odkazy - taky projít, např. "Článek na webu magazínu 100+1 ZZ" co přináší nového? Je to jen malý odstavec a fotka
  •  Vyřešeno Odkaz na článek ve 100+1 ZZ odstraněn – souhlasím, nepřínosné. --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 22:41 (CET)
 • Do kapitoly literatura by něco v češtině nebylo?
  •  Komentář Vyřešeno Bohužel česká literatura na dané téma skoro není. Jsou tam Felixovi Ještěři: starší, ale kvalitní odborná publikace. Přidávat tam obecné encyklopedie typu Svět zvířat nepovažuji za zrovna optimální. Hledání v katalogu NK ČR mi našlo kromě zmíněného jen toto, což jsem po prostudování na webu (digitalizovaný dokument, přístupný pro přihlášené) do článku přidal. Něco relevantního o varanu komodském tam je (strany 226-227), a když nic jiného, čtenáři tam najdou informace i o jiných varanech. --Vachovec1 (diskuse) 24. 1. 2021, 22:41 (CET)

--Pavouk (diskuse) 24. 1. 2021, 21:23 (CET)

 • Zapomněl jsem včera napsat, článek obsahuje hodně (myslím, že 20) odkazů na neexistující zdroje, tedy dostupné jen v archivu. Možná některé existují na jiných adresách, poddoménách. Pro čtenáře by bylo dobré je případně aktualizovat, tam kde jsou k dispozici. Třeba http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?articleId=810&issueId=63 nahradit za nový https://www.nwf.org/Magazines/National-Wildlife/2003/Chasing-the-Magic-Dragon Web i organizace zjevně funguje, jen změnili strukturu bez zpětného přesměrování :-(
 • "může vycítit zdechlinu na vzdálenost 4–9,5 km" zdroj píše "up to 2.5 miles (4 kilometers) away" Opravil bych, ale možná jinde je ještě větší číslo. Psal bych pak "na vzdálenost AŽ xx". Pomlčka je náhrada za až, tedy text znamená, že ucítí zdechlinu, která je daleko 4 až 9,5 km, tedy ne méně než 4 a ne více než 9,5 km.

--Pavouk (diskuse) 25. 1. 2021, 12:39 (CET)

PodzemnikEditovat

Záživné čtení. Měl bych snad jen:

 • Ref 22 dát do šablony
  •  Vyřešeno nahrazeno studií, ze které ten článek vycházel. --Vachovec1 (diskuse) 5. 2. 2021, 22:43 (CET)
 • Zde máme odhad populace pro rok 2018 a 2019. V článku jsou zmíněny jen odhady pro 2013, 2014, 2015 - ještě si říkám, jestli jsou tyhle přesná čísla (stále odhady) nějak relevantní, jestli to nezobecnit na něco jako "Mezi lety 2014-2019 se každoroční odhady populace pohybovaly od XX-XX" nebo jen "K roku 2019 se celková populace odhaduje na XX"
  •  Komentář Já mám značnou pochybnost o důvěryhodnosti tohoto zdroje, i když je jako zdroj pro ty údaje uváděno indonéské Ministerstvo lesnictví a životního prostředí. Ve článku jsem uvedl výsledky studie publikované roku 2014, vycházející z terénních průzkumů prováděných v letech 2003-2012. Pochybnost o těch "ministerských" počtech ve mně vyvolávají především údaje uváděné pro menší ostrůvky, je tam totiž zmiňován i Padar, kde je varan komodský považován za vyhynulého. A v žádné vědecké práci, včetně například této nové z roku 2020, nevidím opak. Bohužel stránky NP Komodo jsou v zoufalém stavu, nedá se odtamtud nic užitečného zjistit. A IUCN taky od roku 1996 svou stránku o varanu komodském nezaktualizovalo. --Vachovec1 (diskuse) 31. 1. 2021, 01:11 (CET)
 • Šlo by počeštit mapku File:Komodo dragon distribution.gif? Můžu na to mrknout kdyžtak
 • Dávám na zvážení, zda trochu neuspořádat sekci Literatura, je tam toho docela dost. Konkrétně dát vše do šablon, ať to má stejný formát, seřadit podle abecedy a klidně bych ty české publikace vypíchl ve stylu Primáti#Literatura
 • Ten ref 94 bohužel nefunguje. Chtěl jsem na to mrknout, protože se tam píše o počtech zoo, ale zároveň ref 102 zmiňuje zase jiný počet zoo o 9 let později. Ty informace o počtu zoo, které chovají varany, bych každopádně dal k sobě
  •  Komentář Tohle se mi bohužel rozběhat nepodařilo, takže jsem tam nechal jen ten novější údaj uvedený v textu o kus dál, je to ale bohužel jen pro Evropu (EAZA). --Vachovec1 (diskuse) 31. 1. 2021, 01:11 (CET)
 • Ref 102 směřuje na hlavní stranu webu - šlo by prosím upřesnit link, kam to má směřovat? Jestli není, nevadí, klidně bych to odstrnail, ten ref 105 plně dostačuje.
  •  Vyřešeno Upřesněno a aktualizováno. --Vachovec1 (diskuse) 31. 1. 2021, 01:11 (CET)

S pozdravem, --Podzemnik (diskuse) 30. 1. 2021, 21:35 (CET)

Khamul1Editovat

@Vachovec1: Nezahájíme hlasování? --Khamul1 (diskuse) 15. 3. 2021, 10:33 (CET)

@Vachovec1: Také bych se přimlouval za hlasování, kterému snad nic nebrání a článek podle mě nebude mít problém úspěšně projít. --Podzemnik (diskuse) 9. 4. 2021, 22:22 (CEST)

@Vachovec1: Tak co myslíte, posunem to k hlasování? Ať se nám to tady v NNČ hezky hýbe :) --Podzemnik (diskuse) 7. 6. 2021, 10:37 (CEST)

OJJEditovat

Pěkná práce. Jestli mohu přidat nějaké doporučení, tak bych článek alespoň částečně rozvedl o další anatomii (zbarvení, vnitřní anatomie [je-li nějak zaznamenáníhodná], pohlavní dimorfismus, rozměry hlavy/lebky, počet obratlů, upřesnil bych, jestli se uváděné délky týkají výhradně těla, anebo jde o délku včetně ocasu). Zajímavá je kapitola o partenogenezi, super. Je to tuším chromozomální typ abraxas, to by se tam šiklo zmínit.

Ještě mě napadl zmiňovaný ilegální lov v kapitole o ohrožení. Pokud kůže není příliš kvalitní, jedná se spíš o pytláctví za účelem obchodu se zvířaty?

Hezké heslo. Když mě ještě něco napadne, přihodím to sem. OJJ, Diskuse 14. 6. 2021, 14:38 (CEST)

@Vachovec1: Faktická, varan je nově EN podle IUCN. OJJ, Diskuse 7. 9. 2021, 16:33 (CEST)

TýnajgerEditovat

Závěr sekce jed - věta " Akceptování závěrů zmíněných studií znamená významnou podporu pro existenci hypotetického kladu Toxicofera (řec. „ti, kdo mají jed“), zahrnujícího skupiny Iguania (leguáni, agamy, chameleoni), Anguimorpha (varani, slepýšovci, korovci) a Serpentes (hadi), a tedy pro koncepce založené molekulární analýze" nedává smysl, chápu súrábvně že chybí "na" - tj. "a tedy pro koncepce založené na molekulární analýze"? --Týnajger (diskuse) 4. 9. 2021, 22:41 (CEST)

Whiny15Editovat

článek velmi kvalitní, jen mám výtku k sekci etymologie, zejména ohledně jeho označení na ostrově Komodo. Vyjádření "Indonéští domorodci z ostrova Komodo" by chtělo konkretizovat, uvést jaká etnická skupina ho jak označuje. --Whiny15 (diskuse) 17. 9. 2021, 19:04 (CEST)

Žhářský útok na Kyoto AnimationEditovat

Zítra to bude přibližně půl roku od zařazení mezi DČ (v březnu 2021), od té doby kromě několika úprav a kontroly slohu přibyla nová informace ohledně památky obětem a aktuálního stavu. Myslím si, že by statusu Nejlepšího článku dosáhnout mohl. Děkuji za recenze, připomínky a názory. RiniX (diskuse) 14. 9. 2021, 15:55 (CEST)

DiskuseEditovat

David KennedyEditovat

Zdravím Vás kolego, chtěl bych tímto poděkovat za zajímavé čtení, já jsem holt na ty atentáty a nechápu, jak mi mohl takto zajímavý článek zcela uniknout. :) Na hlubší recenzování bohužel nemám čas, ale článek ještě projdu a případné chybky bych s dovolením rovnou opravil. -David Kennedy (diskuse) 3. 10. 2021, 19:35 (CEST)

Ahoj, jsem rád za jakékoliv úpravy a opravy. Pokud by tě při čtení přeci jen něco napadlo, čemu by bylo dobré věnovat pozornost, stačí napsat. Díky moc --RiniX (diskuse) 3. 10. 2021, 21:11 (CEST)
@David Kennedy: Snažil jsem se zamodřit úvod a infobox, pokud by bylo dobré zamodřit ještě první sekci, stačí říct a mrknu se na to, ať to zbytečně neděláš za mě. --RiniX (diskuse) 5. 10. 2021, 13:00 (CEST)
@RiniX: S radostí jsem zamodřil Suzumija Haruhi no júucu a Clannad. Kdyžtak prosím jen mrkni, jestli jsem tam nenasekal nějaké nesmysly, hlavně do kategorií. V případě tohoto tématu si totiž nejsem zrovna jistý v kramflecích :D --David Kennedy (diskuse) 5. 10. 2021, 13:26 (CEST)
České zdroje

Ahoj já jen že jsem se teď myslím v připomínkách k WP:Q dočetl, že nejsou české zdroje k této události. Něco se mi podařilo dohledat, dávám sem k eventuelnímu zapracování, pokud se budou hodit.

 • Při požáru v animátorském studiu v Kjótu zemřelo nejméně 33 lidí, podle policie šlo o žhářský útok. ČT24 [online]. 19.7.2019. Dostupné online. 
 • Žhář v Japonsku zapálil filmové studio, zemřelo 33 lidí. Ukradli můj nápad, tvrdí. Aktuálně.cz [online]. 19.7.2019. Dostupné online. 
 • Japonské studio anime filmů zapálil žhář, přes třicet mrtvých. Novinky.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Při požáru japonského studia pro výrobu animovaných filmů zemřelo 33 lidí. Idnes.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • ‚Mladí se zářnou budoucností.‘ Většině obětí žhářského útoku v Kjótu bylo méně než 30 let. iRozhlas.cz [online]. 20.7.2019. Dostupné online. 
 • Japonský žhář má na svědomí nejméně 24 mrtvých, zapálil filmové studio v Kjótu. iRozhlas.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Žhář zapálil filmové studio v Japonsku, nejméně 33 lidí zemřelo. Tn.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Fanoušci anime oplakávají oběti požáru v Kjótu. Poslali na pomoc přes 1,7 milionu dolarů. Echo24 [online]. 20.7.2019. Dostupné online. 
 • VIDEO: Žhář zapálil studio animovaného filmu v Japonsku. Zemřelo nejméně 33 lidí. Lidovky.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Deset lidí zemřelo po žhářském útoku na filmaře. Týden.cz [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Nejméně 33 mrtvých při požáru studia animovaného filmu. Policie zatkla viníka, požár založil úmyslně. Reflex [online]. 18.7.2019. Dostupné online. 
 • Nadešel tragický konec jednoho z nejproduktivnějších animačních japonských studií?. Kinibox.cz [online]. 22.7.2019. Dostupné online. 

--David Kennedy (diskuse) 15. 11. 2021, 16:44 (CET)

@David Kennedy: V té době jsem to myslel spíše z hlediska souvislosti s Českem, pár zdrojů (Novinky, ČT, iDnes apod.) jsem tehdy projel (i ty nové z roku 2020). Nicméně, co se koukám, tak mě minul Kinobox, který přímo informoval o Animefestu, což s Českem souvisí. Díky za odkaz, ten bych v textu použít mohl. RiniX (diskuse) 15. 11. 2021, 18:22 (CET)
Rozumím, budu rád, když se něco z toho bude hodit, ten Kinobox mě právě taky zaujal. Říkal jsem si, že by možná přeci jen nebylo špatné tam nějaký cz zdroj dát. Držím pěsti s nominací --David Kennedy (diskuse) 15. 11. 2021, 18:51 (CET)
@RomanM82, Draceane: Přemýšlel jsem, zdali české zdroje nezakomponovat ve stylu poznámek jako ostatní, přeci jen těch cizojazyčných je v článku dosti, avšak jsem se k tomu neměl. Nyní to plánuji dát k reakcím. Jinak děkuji za podporu, sám bych to rád dal už k hlasování, ale s jedním názorem váhám. Hlavní recenzenti nejsou v posledních týdnech aktivní a pokud si dobře vzpomínám, tak něco málo upravil RomanM82 a Draceane. Sloh by se dal upravit asi vždy, ale ty největší faktické části (časy, popisy, údaje o pachateli, počty obětí...) mi připadá, že jsem s kolegy vyřešil už během recenze na DČ. RiniX (diskuse) 15. 11. 2021, 21:20 (CET)