Wikipedie:Slučování a přesun stránek

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:SPS

Tato stránka shrnuje pravidla, kterými se řídí slučování dvou (nebo více) článků do jednoho, přejmenovávání článků, které se provádí přesunem stránky na stránku s novým názvem, a vkládání přesměrování na místo sloučeného nebo přejmenovaného článku, které odkazuje na článek, kde jsou informace umístěny.

Slučování

editovat

Proč slučovat stránku

editovat

Nejlepším důvodem pro slučování je zajištění kontextu. Pokud je vysvětlení pojmu nejužitečnější v kontextu, mělo by být sloučeno do většího článku.

Máte-li námitky proti článku, protože je tak krátký, že nemá žádoucí informační hodnotu, pak je slučování obecně lepší řešení než požadovat jeho smazání. Ještě lepší je ho samozřejmě rozšířit, ale některé články vhodně rozšířit nelze (např. jednotliví koně vyskytující se ve Středozemi).

Po slučování by vždy mělo na původním místě zůstat přesměrování. I když si myslíte, že je nesmyslné nebo zbytečné, přesto je nechejte na místě – obecně se soudí, že nadbytečná přesměrování ničemu nevadí.

Pokud něco slučujete a dáváte do kontextu, může se stát, že informace z původního článku jsou již v cílovém. V tom případě je možné jednoduše nahradit článek ke sloučení přesměrováním, vizte dále.

Má-li sloučení skutečně zlepšit úroveň hesel, bude možná vyžadovat rozsáhlé úpravy textů. Sloučení bývá obzvlášť náročné, pokud se upravovaná hesla výrazně liší koncepcí textu, úrovní podrobnosti nebo kvalitou zpracování. Sloučení provádějte jen tehdy, pokud tématu rozumíte a jste ochoten/ochotna věnovat úpravám potřebný čas.

Jak sloučit stránku

editovat
 1. Běžte na stránku, z níž chcete obsah přemístit (např. „Hasufel“) (dále ji v návodu nazýváme „původní stránka“).
 2. Nahoře na obrazovce klikněte na záložku „editovat“.
 3. Obdobně otevřte k editaci stránku, do níž chcete obsah sloučit (dále jí budeme říkat „cílová stránka“, např. „Koně ve Středozemi“), v druhém okně (nebo záložce) prohlížeče.
 4. Přemístěte (např. pomocí vyjmout Ctrl + X, vložit Ctrl + V) celý obsah stránky, jejíž obsah odstraňujete, na příslušné místo či místa cílové stránky. Editační okno původní stránky by nakonec mělo zůstat prázdné. Ani jednu ze stránek zatím neukládejte!
 5. Klikněte na „Ukázat náhled“ na cílové stránce.
 6. Editujte cílovou stránku, dokud není její struktura konzistentní.
 7. Ve shrnutí editace napište něco jako sloučeno z [[NÁZEV_PŮVODNÍ_STRÁNKY]]. Pamatujte, že nemá historii původní stránky (která v původní stránce stále zůstává), takže z důvodu dodržení autorských práv je nutno odkázat na zdrojový článek!
 8. Uložte cílovou stránku.
 9. Vyberte a zkopírujte (např. pomocí Ctrl + C) do schránky název cílové (sloučené) stránky
 10. Na stránce, jejíž obsah rušíte, stiskněte v řadě ikonek nad editačním oknem ikonku #R. V editačním okně se tím objeví #PŘESMĚRUJ [[cíl]], v němž slovo „cíl“ je vybrané (zvýrazněné).
 11. Stiskem Ctrl + V vložíte název cílové (sloučené) stránky na místo slova „cíl“ (pokud jste mezitím nic nestiskli).
 12. Ve shrnutí editace napište něco jako sloučeno do [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]]
 13. Uložte „původní“ stránku (takže je z ní nyní přesměrování a je v ní zachována její historie). Pozor, v náhledu se přesměrování nezobrazuje správně, lze pouze ověřit, zda odkaz na cílovou stránku není nefunkční (červený) například kvůli chybně opsanému názvu.
 14. Ověřte sloučení napsáním názvu původní stránky. Měli byste být přesměrováni na cílovou stránku, která obsahuje článek včetně nově vloženého textu.

Kratší verze

editovat

Pokud se předchozí návod zdá příliš podrobný, můžete využít tento kratší, který je mnohem snazší ve chvíli, kdy je vám základní princip jasný.

 1. Otevřete původní a cílovou stránku ve dvou separátních oknech
 2. Pomocí Cut/paste přeneste obsah původní stránky do cílové stránky
 3. Vložte do původní stránky #PŘESMĚRUJ [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]]
 4. Pomocí editace a náhledů upravujte cílovou stránku, dokud nevypadá dobře a konzistentně
 5. Uložte obě stránky, přitom nezapomeňte uvést slučování včetně konkrétního odkazu ve shrnutí editace (sloučeno do [[NÁZEV_CÍLOVÉ_STRÁNKY]] a sloučeno z [[NÁZEV_PŮVODNÍ_STRÁNKY]])

Návrh na sloučení

editovat

Pokud si myslíte, že sloučení je lépe předem prodiskutovat (například proto, že by mohlo být kontroverzní), nebo pokud si všimnete obsahově podobných článků, ale nemáte čas, chuť nebo schopnosti sloučení hned provést, vložte na úvod stránek, které navrhujete sloučit, šablonu {{Sloučit}}.

Stránky navržené ke sloučení se objeví v kategorii Údržba:Články ke sloučení.

Slučování kategorií

editovat

Slučování kategorií se provádí tak, že se přemisťuje jejich obsah (tedy v každém ze zařazených článků nebo podkategorií se opraví údaj o zařazení do kategorie). Vyprázdněná kategorie se označí šablonou {{Zastaralá kategorie}}. Jde-li o kategorii s velkým množstvím obsahu nebo mohlo-li by být sloučení sporné, je rovněž vhodné sloučení nejprve navrhnout pomocí šablony {{Sloučit kategorii}}.

Přesměrování

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Přesměrování.

Přesměrování (redirect) odkazuje z možného názvu článku na jiný název, kde se článek skutečně nachází.

Proč vytvářet přesměrování

editovat

Kromě více možných názvů jednoho článku jsou častým důvodem přesměrování očekávané chyby v pravopise. Například budha by měl odkazovat na buddha, protože se dá očekávat, že lidé budou podobnou pravopisnou chybu dělat. Obecně, jste-li na pochybách, zda je to či ono přesměrování užitečné, vytvořte je, případně zachovejte existující.

Jiným důvodem pro vytvoření přesměrování je náhrada původního článku přesměrováním v rámci slučování podle předcházející kapitoly tohoto článku. Automaticky se zpravidla vytváří přesměrování při přesunu stránky (viz dále).

Jak vytvořit přesměrování

editovat

Na původní stránce se smaže původní obsah, nebo se založí nová stránka a vloží se do ní kód s odkazem na nový název stránky:

#PŘESMĚRUJ [[NÁZEV STRÁNKY]]

Přejmenování (přesun)

editovat
Na tento článek je přesměrováno heslo Wikipedie:Přejmenování. Tento článek je o slučování a přejmenovávání stránek. O přejmenovávání uživatelů pojednává článek Wikipedie:Změna uživatelského jména.

Na Wikipedii může každý schválený registrovaný uživatel přejmenovat stránku ze současného jména na nové. Často se to nazývá také „přesun“, protože důsledky jsou stejné, jako by byla stránka přesunuta. Na místě starého jména je automaticky vytvořeno přesměrování, takže odkazy stále fungují.

Proč přejmenovat stránku

editovat

Nejčastějším důvodem je, když je název stránky napsaný věcně nebo pravopisně nesprávně, například se špatnou velikostí písmen. Prosím opravujte takové stránky hned, jak je uvidíte. Po přesunu, který opravoval pravopis, je možné požádat správce (vložením šablony {{Smazat}} na úvod stránky), aby smazal chybné přesměrování, které zůstalo na místě, není to však nezbytné, pokud je daná chyba častá.

Občas můžete mít dojem, že je stránka špatně nazvána z jiného důvodu – například pro „Napoleon“ je správnější název „Napoleon Bonaparte“. Někdy je k řešení vhodnější přesměrování, někdy přejmenování. Většina lidí nebude hledat článek Alžběta Báthoryová, nýbrž spíše Čachtická paní. O tom více na Wikipedie:Název článku.

Jak přejmenovat stránku

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Přejmenování stránky.
 
Tlačítko přesunu ve skryté nabídce
 1. Běžte na stránku, kterou chcete přejmenovat.
 2. Nahoře klikněte na záložku „přesunout“. (Máte ji k dispozici pouze, jste-li registrovaný a schválený uživatel. V současném implicitně nastaveném vzhledu Wikipedie /Vector/ se nachází v roletce nahoře vpravo, vedle vyhledávacího políčka.)
 3. Ve formuláři, do něhož se dostanete, vyplňte požadované jméno, přesvědčte se, že jste ponechali všechno před dvojtečkou (jmenný prostor) nezměněno.
 4. Klikněte na tlačítko „Přesunout stránku“
 5. Na staré stránce bude vytvořeno přesměrování na novou. Historie editací bude zachována na místě nové stránky.

Za žádných okolností nepřesouvejte ani nepřejmenovávejte stránku přesouváním jejího obsahu pomocí copy/paste. Výjimkou je přesun obsahu článku, který uživatel vytvořil na svém pískovišti, do hlavního jmenného prostoru. V takovém případě je zkopírování zdrojového kódu naopak doporučováno, neboť se tak do historie článku nedostanou nesouvisející či neencyklopedické verze pískoviště.

Jak navrhnout přejmenování

editovat

Kdykoli můžete na začátek stránky vložit šablonu {{Přesunout}}. Tím se stránka automaticky zařadí do seznamu požadovaných přesunů.

Tento způsob je doporučen,

 1. vede-li na článek příliš mnoho přesměrování, kterým by také bylo potřeba souběžně změnit odkaz na nový cíl, aby nevznikala dvojitá přesměrování. Pak je praktičtější toto přenechat automatizovaným botům, resp. botovodičům, kteří mají možnost toto provést jednorázovým spuštěním dávky.
 2. nejste-li registrovaný uživatel, a nemáte-li tedy možnost provést přesun sám
 3. selže-li pokus o přesun proto, že nový název je již obsazen jinou stránkou. Podobný případ může řešit pouze správce. Pokud cílová stránka už existuje, ale obsahuje pouze přesměrování bez historie, přesun se přesto provede – považuje se to za speciální případ, kdy se přesunem neztratí žádná informace.
 4. selže-li pokus o přesun z jiného důvodu (technická omezení pro název článku, technické problémy serveru atd.)
 5. je-li přejmenování dočasně zakázáno (například v průběhu diskuse o smazání)
 6. je-li vhodné přejmenování nejprve prodiskutovat (předpokládaná spornost, hledání nejvhodnějšího názvu, přejmenování kategorie obsahující větší množství článků nebo podkategorií atd.)

Je-li stránka, kterou chcete přejmenovat, uzamčena (nelze ji vůbec editovat), vložte žádost o přejmenování na nástěnku správců.

Přejmenování kategorie

editovat

Chcete-li pouze navrhnout přejmenování kategorie, vložte na její začátek šablonu {{Přesunout|nový název (včetně předpony Kategorie:)}}. Tím se kategorie automaticky zařadí do seznamu požadovaných přesunů.

Vlastní přejmenování kategorie lze provést tlačítkem „přesunout“ a následně překategorizováním všech článků do kategorie s novým názvem. Výhodou tohoto postupu je zachování editační historie.

Jinou možností je založit novou kategorii a překategorizovat všechny články do ní. Při takovémto přejmenování je třeba také přenést zdrojový kód staré kategorie do nové a změnit mezijazykové propojení, aby příslušná položka na Wikidatech odkazovala na novou kategorii.

Pod původním názvem by měla po nějakou dobu zůstat stránka kategorie bez obsahu se šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která do jisté míry plní roli přesměrování. Před jejím úplným smazáním je třeba zkontrolovat, zda nezůstala propojena odkazem na Wikidatech.

Přejmenováním kategorie se nepřesunou automaticky v ní obsažené články a podkategorie, ty je třeba přesouvat editací každého z nich. Vzhledem k náročnosti takové změny se doporučuje přejmenování obsažnější kategorie nebo přejmenování, které by mohlo být sporné, nejprve navrhnout (šablonou {{Přesunout|Kategorie:nový název}}) a prodiskutovat.

Související stránky

editovat

Související šablony

editovat