Nápověda:Přejmenování stránky

Tato stránka obsahuje návod, jak provést přejmenování článku nebo jiné stránky Wikipedie, které se provádí přesunutím původní stránky na stránku s novým názvem.

Obvyklé důvody pro přejmenování:

Jak přejmenovat stránku editovat

Pro samotné přejmenování stránky musíte být přihlášeni a patřit mezi schválené uživatele. Pokud to nesplňujete nebo pokud by bylo lepší nejprve o změně názvu diskutovat, můžete přejmenování na nový název navrhnout vložením šablony {{Přesunout|Navrhovaný nový název}} na začátek článku.

 
Tlačítko přesunu ve skryté nabídce

Abyste provedli samotný přesun, zobrazte si stránku, kterou chcete přejmenovat. Na ní klikněte na odkaz Přesunout, umístěný v rozbalovacím menu Další vedle vyhledávání. Používáte-li moderní vzhled stránky (Vektor 2022, volitelný ve vlastním uživatelském Nastavení > Vzhled) a nevidíte tak roletku s odkazem Přejmenovat napravo hned vedle hvězdičky, jak zobrazuje obrázek vpravo, pak se tento odkaz nachází v pravém menu pod názvem Přesunout. Dovede vás na stránku, na které budete vyzváni k zadání nového názvu a zdůvodnění přesunu, které se zobrazí jako shrnutí editace. Také zde můžete zvolit, jestli chcete přesunout i připojenou diskusní stránku. (Pokud si nejste jisti tím, co děláte, ponechte tento čtvereček zaškrtnutý.) Poté klikněte na Přesunout stránku, stránka bude přejmenována na nový název a pod původním názvem bude vytvořeno přesměrování vedoucí na tento nový název, takže odkazy na původní název budou stále funkční. Je ale vždy potřeba provést kontrolu dvojitých přesměrování (viz dále).

Kontrola přesměrování editovat

Pokud na původní název vedlo nějaké přesměrování, nebude po přesunu fungovat! Toto přesměrování totiž povede na starý název stránky, kde se nyní nachází další přesměrování na nový název – vzniká nežádoucí, tzv. dvojité přesměrování. Je proto nezbytně nutné existenci přesměrování zkontrolovat a případně ručně opravit tak, aby všechna vedla na nový název. Dvojitá přesměrování zobrazíte na stránce s původním názvem pomocí funkce Odkazuje sem v menu Nástroje v bočním panelu.

Jak přejmenovat kategorii editovat

Přejmenovat kategorii lze přesunutím všech článků v kategorii se starým názvem do vzniklé kategorie s novým názvem.

Historie stránek editovat

Přejmenování stránky zachovává její historii jak z doby před, tak i po přesunu. Celá se nachází na stránce historie stránky s novým názvem, na které je také uveden záznam o přejmenování. Zachování historie je základním důvodem, proč se stránky musí přesouvat tímto způsobem (a nikoliv např. pomocí metody kopírovat+vložit [copy&paste]).

Pokud je třeba nějaký text přesunout pomocí copy&paste (např. při rozdělení jedné stránky na více podrobnějších), uvádějte prosím informaci o původní stránce ve shrnutí editace a na diskusní stránce nového článku.

Přesunutí s výměnou přesměrování editovat

Pokud stránka s novým názvem již existuje, ale je pouhým přesměrováním na starý název, bude možné přesunutí provést – v takovém případě si stránka s obsahem a přesměrování vymění názvy. Nejčastější příčinou takové operace je vrácení předchozího přejmenování, tzn. přejmenování na název, který stránka už dříve měla. Tuto operaci nelze provést, pokud stránka s přesměrováním obsahuje nějakou další historii, v takovém případě je potřeba požádat o spolupráci nějakého správce, který může v případě nutnosti překážející stránku smazat (viz níže).

Takové přesměrování se na stránce posledních změn zobrazí jako „Stránka X přesunuta na Y s výměnou přesměrování“.

Oprava copy&paste přesunů (pouze správci) editovat

Související upozornění na diskusní stránku: {{Přesouvání}}.

Někteří uživatelé o funkci pro přejmenování stránky nevědí a přesunou obsah stránky ručně. To vede k tomu, že historie stránky je rozdělená mezi dvě (či více) různých stran. Za určitých okolností jsou správci schopni opravy tím, že sloučí historie stránek.

Upozornění: tuto operaci může vrátit zpět pouze vývojář, kterého to stojí ohromnou spoustu času: je třeba k tomu ručně projít každou jednotlivou verzi a přiřadit ji na příslušnou původní stránku. Neprovádějte následující kroky, pokud si nejste jisti tím, co děláte.

Ke sloučení historií je třeba provést následující:

  1. Předpokládejme, že cílem je sloučit historii editací z Česko/Dějiny (původní název) do historie Dějiny Česka (nový název):
  2. Smažte Dějiny Česka, jako shrnutí editace vyplňte „dočasné smazání pro sloučení historie“.
  3. Přejmenujte Česko/Dějiny na Dějiny Česka pomocí nástroje pro přejmenování.
  4. Obnovte smazanou stránku Dějiny Česka (pomocí Speciální:Smazané stránky).
  5. Editujte Dějiny Česka pro obnovení nejnovější verze.

Související stránky editovat