Rozdělit může být použito k navržení rozdělení stránky a přesunutí její části do stránky jiné. Je možné také navrhnout název cílové stránky, ať už existující nebo neexistující, kam část navržené stránky poputuje.

Rozdělit většinu stránek může každý wikipedista i bez použití této šablony, technicky tedy i bez návrhu ostatním wikipedistům, někdy je však návrh prospěšný, jako počátek diskuse a výzva ke hledání shody: Pak tato cedule slouží jako upozornění na takovou probíhající diskusi, a to včetně odkazu na ni.

K šabloně {{rozdělit}} je (podmnožinově) párová šablona {{vložit}}.

Motivace editovat

Článek může být intuitivně či subjektivně již příliš dlouhý, obsáhlý a rozebírající i okolní příbuzná témata.

Objektivně je motivací k rozdělení článku například:

  • potíž s kategorizací, kdy jedna kapitola článku vyžaduje zařazení do konkrétní úzce zaměřené kategorie, kam zas ale nepatří článek jako celek.
    • Pokud by šlo o vydělení jen jednoho či několika odstavců, můžete pro ně kapitolu vytvořit přidáním podtitulků, anebo k rozčlenění do kapitol nejdříve vyzvat, jako mezikrok práce, a to šablonou {{kapitoly}}.

Umístění editovat

Vždy na úplný začátek stránky.

Použití editovat

Bez navržené cílové stránky

{{Rozdělit}}

Jedna navržená cílová stránka, již existující

{{Rozdělit|Praha}}

Jedna navržená cílová stránka, ještě neexistující

{{Rozdělit|Jiná stránka}}

Více navržených cílových stránek (až pět)

{{Rozdělit|Jiná stránka|Další jiná stránka|Ještě jiná}}

Jiný jmenný prostor editovat

Při navržení rozdělení a přesunu obsahu, do stránek v jiných jmenných prostorech než v hlavním, je technicky nutné u navržených cílových stránek navíc tento jejich NS výslovně uvádět.

Parametry editovat

Komentář

Pomocí parametru komentář je možné stručně doplnit důvod navrženého rozdělení, případně doplnit další informace:

{{Rozdělit|Jiná stránka|komentář = zaslouží si vlastní článek}}

Diskuse jinde

Pomocí parametru diskuse je možné změnit výchozí diskusní stránku (jinak u navržené stránky):

{{Rozdělit|Jiná stránka|diskuse = Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Historie#Rozdělení článků o bitvách}}

Využití editovat

Šablona se používá v případech, kdy:

  • navrhovatel není oprávněn rozdělení provést;
  • je navržená stránka zároveň navržena ke smazání;
  • je rozdělení technicky náročnější (např. u kategorií);
  • může být rozdělení sporné, jedná se o stránku s vysokou návštěvností nebo se jedná o přesun obsahu napříč jmennými prostory.

Šablona řadí stránky navržené k rozdělení do údržbové kategorie Údržba:Stránky k rozdělení.

Související stránky editovat

Související šablony editovat