Wikipedie:Rozdělování článků

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


V některých případech může být užitečné článek rozdělit do více článků, například:

  • pokud délka některých článků občas přesáhne únosnou mez (viz Wikipedie:Délka článku),
  • pokud se článek týká několika významně různých významů slova, například z různých oborů (viz např. článek Předmět),
  • pokud se článek týká obecného pojmu a zároveň obšírněji pojednává o situaci v jednotlivých zemích apod.

Přitom je vhodné dodržet několik zásad:

  1. Pokud jde o složitější nebo potenciálně sporný případ, je lepší na záměr rozdělit článek předem upozornit pomocí příslušné šablony. Tím je otevřen prostor pro případnou diskusi, jakým způsobem bude nejvhodnější článek rozdělit.
  2. Článek by měli rozdělovat takoví uživatelé, kteří jsou s jeho předmětem dostatečně obeznámeni a činí tak v souladu s případnou již proběhnutou diskusí. Pouhé mechanické rozdělení článku např. podle kapitol nemusí vést k rozumnému výsledku.
  3. Při přesunu textu do nového článku je vhodné v původním článku tento text nahradit stručným výtahem a odkazem na nový článek, např. pomocí šablony {{Podrobně}}. Není vhodné text odstranit bez náhrady; obvykle je tím narušena struktura a koncepce původního článku.
  4. Velký důraz je třeba klást na seznam literatury a jiných zdrojů. Pokud byl původní článek zpracován na základě nějakých zdrojů, neměla by se tato informace ztratit ani z původního, ani z nového článku. Ideální je, když na rozdělení článku participují původní autoři článku, kteří vědí, podle jakých zdrojů byly jednotlivé části zpracovány.
  5. Aby byly splněny podmínky GFDL a CC-BY-SA, je nutné při založení nového článku uvést, z jakého článku byl text zkopírován, a to včetně jeho verze. Rozumné je ve shrnutí editace uvést tzv. trvalý odkaz.
  6. Po rozdělení článku je potřeba provést kontrolu odkazů na původní článek pomocí Odkazuje sem a ve vhodných případech odkazy a přesměrování opravit na nový článek.

Související stránky editovat

Související šablony editovat