Sloučit může být použito k navržení sloučení dvou nebo více stránek.

Sloučit většinu stránek může každý wikipedista i bez použití této šablony.

Umístění

Vždy na úplný začátek všech stránek, které se mají sloučit.

U šablon pak na začátek

  • jejich dokumentace, kde je šablona navržená ke sloučení použita, nebo
  • jejich kódu, to ale uzavřené do tagů <noinclude>{{Sloučit|...|tam}}</noinclude>{{..,

aby se zamezilo vkládání do článků.

Použití

Je nutné vždy určit alespoň jednu existující stránku, se kterou se má aktuální stránka sloučit.

S určením směru

Jako úplně poslední parametr se vyplní směr sloučení:

Sem, do aktuální stránky

Sloučení jiné stránky do aktuální

{{Sloučit|Druhá stránka|sem}}

Sloučení více stránek (až pěti) do aktuální

{{Sloučit|Druhá stránka|Další stránka|sem}}

Tam, do jiné stránky

Sloučení aktuální stránky do jiné

{{Sloučit|Cílová stránka|tam}}

Sloučení více stránek (až pěti) do jiné (poslední vyplněné)

{{Sloučit|Druhá stránka|Cílová stránka|tam}}

Při slučování více stránek do jiné zatím neexistující je doporučeno určit diskusi parametrem diskuse (viz níže) u jedné z navržených stránek.

Bez určení směru

Při slučování bez určení směru je nutné vždy určit diskusní stránku:

Sloučení dvou stránek

{{Sloučit|Druhá stránka|diskuse = Diskuse:Libovolná stránka}}

Sloučení více stránek (až pěti)

{{Sloučit|Druhá stránka|Další stránka|diskuse = Diskuse:Libovolná stránka}}

Při navržení sloučení v jiném než hlavním jmenném prostoru je navíc nutné u navržených stránek jmenný prostor uvést.

Parametry

Komentář

Pomocí parametru komentář je možné stručně doplnit důvod navrženého sloučení, případně doplnit další informace:

{{Sloučit|Nový název|tam|komentář = duplicitní stránky}}

Diskuse jinde

Pomocí parametru diskuse je možné změnit výchozí diskusní stránku (jinak u cílové stránky):

{{Sloučit|Nový název|diskuse = Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Historie#Sloučení článků o atentátech na Musoliniho}}

Využití

Šablona se používá v případech, kdy:

  • navrhovatel není oprávněn sloučení provést;
  • je navržená stránka zároveň navržena ke smazání;
  • je sloučení technicky náročnější (např. u kategorií);
  • může být sloučení sporné, jedná se o stránku s vysokou návštěvností nebo se jedná o přesun obsahu napříč jmennými prostory.

Šablona řadí stránky navržené ke sloučení do údržbové kategorie Údržba:Stránky ke sloučení.

Související stránky

Související šablony