Nápověda:Pískoviště

Pískoviště
Pískoviště

Pískoviště je skupina stránek na Wikipedii určených k experimentům s editováním. Podle účelu pískoviště je možno si na těchto stránkách zkusit libovolné formátování textu, či připravit koncept článku, šablony i modulu.

PoužitíEditovat

Chcete-li si cokoliv vyzkoušet, vyberte si správný typ pískoviště níže, klikněte na záložku Editovat v záhlaví stránky, následně v editačním poli na vhodném místě vepište svoje experimenty. Až budete hotovi, můžete výsledek uložit pomocí tlačítka Zveřejnit změny. Více o editaci stránky se dočtete v nápovědě k editaci.

V záhlaví některých pískovišť je umístěn odkaz na vymazání mezipaměti (neboli cache) serveru. Ve stručnosti toto tlačítko smaže archivovanou verzi stránky na serveru. Pokud se vámi provedené úpravy pískoviště neprojevují a nezobrazují, nemusí to být pouze chyba vaší úpravy, proto zkuste nejprve toto tlačítko, následně zkuste smazat mezipaměť svého prohlížeče (např. podle tohoto návodu, případně podle nápovědy prohlížeče) a až poté zkuste hledat chybu ve vlastní úpravě.

K obnovení pískoviště např. po skončení práce na pískovišti je možné v záhlaví některých pískovišť použít odkaz na tzv. uhrabání pískoviště. Ve stručnosti toto tlačítko smaže obsah pískoviště a nahradí jej původní výchozí verzí pískoviště připravenou pro další experimenty, kterou je nutné poté uložit pomocí tlačítka Zveřejnit změny. Toto tlačítko však není nutné použít, každý další příchozí si stránku podle potřeby pro svoje experimenty upraví nebo smaže sám. U některých pískovišť se o vymazání a uvedení do výchozího stavu může starat také robot.

Přestože jsou stránky pískovišť pouze testovací, vyvarujte se na nich vulgarismů, osobních útoků nebo třeba nevyžádané inzerce. Pískoviště jsou navíc skryta ve vyhledávačích.

Typy pískovišťEditovat

SpolečnáEditovat

Společná pískoviště jsou určená k experimentům všech wikipedistů. Vaše pokusy tak může každý další příchozí kdykoliv smazat, k déle trvajícím experimentům nebo k přípravě článku proto využijte uživatelské pískoviště.

Obecné
Zde si můžete vyzkoušet libovolné formátování textu. Svoje experimenty vkládejte až na úplný konec stránky.
Šablonové
Na tomto pískovišti si můžete zkusit libovolné pokročilé formátování textu a jeho vzhled v jiných typech pískovišť. Svoje experimenty vkládejte na úplný začátek šablony.
Modulové
Toto pískoviště je určeno k experimentům s moduly a jejich zobrazení v jiných typech pískovišť.
Kategorizační
Vložením jiné stránky pískoviště do této kategorie můžete zkoušet, zda a jakým způsobem se pískoviště vloží, případně jakým způsobem bude v kategorii seřazeno. Tato stránka samotná není určená k editaci.

Některé WikiProjekty mohou mít také svoje vlastní pískoviště určené k různým dalším experimentům. Všechna další společná pískoviště jsou dostupná ve skryté kategorii Wikipedie:Testovací zázemí.

UživatelskáEditovat

Uživatelské pískoviště je možné využít jakýmkoliv způsobem uvedeným u společných pískovišť. Nejčastěji se však používá k přípravě nového článku nebo přepracování stávajícího, někdy také k uložení rozpracovaného či k zaznamenání poznámky nebo upomínky. Toto pískoviště je přístupné pouze registrovaným wikipedistům a nachází se na uživatelské podstránce s názvem Wikipedist(k)a:Přezdívka/Pískoviště. Na toto pískoviště vede u přihlášených wikipedistů i odkaz na pravé horní liště, který můžete případně skrýt pomocí udělátka v nastavení.

Pískoviště jiných wikipedistů by se na rozdíl od společných pískovišť, kde jsou povoleny jakékoliv editace, neměla měnit bez přímého souhlasu majitele. Je však možné o obsahu pískoviště diskutovat s daným wikipedistou na jeho diskusní stránce.

Pískoviště by se také neměla přidávat do žádných kategorií. Pokud tedy máte na pískovišti např. rozpracovaný článek, kategorie prozatím vložte do tzv. komentáře výběrem volby   Komentář v rozbalovací nabídce Vložit nebo obalením kategorií do speciálních závorek <!-- kategorie -->. Při dokončení příprav a vytvoření článku je však nezapomeňte přesunout zase zpět do článku, aby byl článek správně kategorizován.

Přesun textu z pískoviště do článkuEditovat

Po skončení práce na uživatelském pískovišti se wikipedisté často potýkají s problémem, jak z textu na pískovišti vytvořit článek nebo jak jej přenést do existujícího článku. Existují dva možné přístupy, z nichž je doporučovaný spíše ten první:

  1. Otevřít si tzv. zdrojový kód pískoviště kliknutím na tlačítko [[ ]] v pravém horním rohu editačního okna nebo na tlačítko Editovat zdroj na liště nad stránkou pískoviště (pokročilejší wikipedisté mohou mít také pouze Editovat bez Editovat zdroj, pokud mají v nastavení vypnutý Vizuální editor) a zkopírovat obsah (text) editačního okna (případně pouze jeho část podle potřeby). Poté je nutné přejít na zvolený existující článek nebo pomocí formuláře v úvodu stránky Jak vytvořit článek vytvořit nový článek. Následně je nutné znovu přepnout na zdrojový kód a vložit zkopírovaný text. Více viz nápovědu k vytvoření článku.
  2. Kliknout na liště nad stránkou pískoviště na rozbalovací menu a vybrat odkaz Přesunout. Z rozbalovací nabídky vybrat zvolený jmenný prostor (pro články je to (Hlavní)) a zadat název nového článku. Veškerý obsah je společně s historií stránky pískoviště přesunut na nově zvolený název. Právě kvůli oné historii stránky je doporučovaný spíše první postup. Tento druhý postup můžete navíc použít pouze při tvorbě nového článku.

PomocnáEditovat

U některých často předělávaných šablon existuje také vlastní pískoviště dané šablony. Toto pískoviště se nachází na podstránkách /pískoviště a /test u dané šablony a odkaz na ně je v úvodu dokumentace šablony. Na podstránce /pískoviště se nachází rozpracovaná šablona, na podstránce /test testovací použití rozpracované šablony.

Související článkyEditovat