Wikipedie:Diskusní stránka

(přesměrováno z Nápověda:Diskusní stránka)
Zkratka:
 • WP:DS
Diskuze
Tlačítko pro otevření diskusní stránky

Diskusní stránky jsou speciální stránky vyhrazené pro diskuse, poznámky a připomínky, které se týkají Wikipedie, ale nepatří do encyklopedických článků. Diskusní stránky se rozdělují podle tématu, kterému jsou věnovány:

 • diskuse k článku – diskuse týkající se konkrétního článku (nebo obdobně jiné stránky)
 • diskusní stránka uživatele – diskuse týkající se příspěvků konkrétního wikipedisty, nepřihlášeného či přihlášeného uživatele
 • komunitní diskuse (například Wikipedie:Pod lípou, WikiProjekty apod.) – diskuse týkající se obecnějších témat než výše uvedené

Diskusní stránka k článku je k němu přidružena, pro její zobrazení (nebo založení) stačí kliknout na záložku Diskuse nad nadpisem článku; zpět k článku se vrátíte kliknutím na sousední záložku Článek. Obdobně je přidružena diskuse i k ostatním stránkám Wikipedie včetně uživatelských stránek. Diskuse pod lípou jsou samostatnými stránkami.

Diskusní příspěvky se podepisují

Diskusní příspěvky se podepisují – na rozdíl od příspěvků do článků. Podpis se vkládá vložením čtyř vlnovek (~~~~), které lze vložit tlačítkem Podpis a datum v záhlaví editační stránky. Diskusní příspěvek se zpravidla vkládá na konec předchozí diskuse; pokud jde o reakci na předchozí příspěvek, odsadí se vložením dvojtečky na začátek řádky (případně odpovídajícím počtem dvojteček):

Předcházející diskusní příspěvek. --[[Wikipedista:Příklad|Příklad]] ([[Diskuse s wikipedistou:Příklad|diskuse]]) 18. 2. 2021 15:23 (CET)
:Vaše reakce nebo odpověď. --~~~~

Způsoby přispívání do diskusí

Od roku 2020 lze na české Wikipedii přispívat do diskusí dvěma způsoby:

 1. Editace wikikódu stránky. Editací celé stránky nebo její sekce pomocí editoru wikikódu používaného při editaci článků. V takovém případě musí uživatel dbát na standardy a konvence v diskusích. Viz též Nápověda:Jak editovat stránku a Nápověda:Editace stránky ve wikikódu.
 2. Nové diskusní nástroje. Tyto nástroje některé z níže uvedených standardů a konvencí v diskusích přímo vynucují, zejména automatické podepisování příspěvků a jejich správné odsazování. Další funkcí je možnost editace příspěvků pomocí ve Vizuálního editoru. Pro podrobnější informace viz souhrnnou stránku o nástrojích. Diskusní nástroje obsahují více funkcí:

K čemu se diskuse používá?

Ve Wikipedii se diskusní stránky používají pro vylepšení obsahu článku z encyklopedického hlediska. Mohou se na ně umisťovat otázky, výzvy, text odstraněný z hlavního článku (např. pro svou zmatečnost či zaujatost), argumentace ohledně změn v textu, nebo poznámky k textu. Diskusní stránka slouží k nalezení NPOV, k nalezení shody o přesnosti a relevantnosti fakt apod.

Obecně však diskusní stránky neslouží pouze k obecným debatám o daném tématu. Wikipedie není chat, je to encyklopedie. Jinými slovy, diskutujte o článku, ne o jeho tématu.

Je ovšem jasné, že wikipedisté jsou jenom lidé, takže se čas od času v diskusi objeví nějaká ostřejší debata – a občas dokonce vede k vylepšení článku! Takže samozřejmě existuje jistá míra tolerance.

K čemu diskusní stránka neslouží

Diskusní stránky (ani další stránky např. ve jmenném prostoru Wikipedie) nejsou prostor ke stranickým diskusím, tj. zveřejňování subjektivních názorů na dané téma. Wikipedie není diskusní fórum ani propagandistická platforma, nýbrž encyklopedie. Jinými slovy, mluvte o článku a jeho zpracování, nikoli o jeho předmětu. Že pokládáte toho či onoho politika za zavrženíhodného nebo máte v oblibě nějakého umělce či dílo, nikoho nezajímá. Vizte také: Wikipedie:Wikietiketa.

Diskusní stránka není odkladiště podrobností, které se do článku „nevejdou“. Pokud jsou nějaké informace pravdivé a relevantní, patří do článku, pokud nejsou, není důvod je umisťovat do diskuse. Ovšem je možné nějakou spornou (v dané podobě nepřijatelnou, např. pro extrémní POV) část textu dočasně odstranit z článku a umístit ji do diskuse, aby mohla proběhnout debata o jejím vylepšení a zapracování příslušných informací do článku v přijatelné podobě. (Je ovšem vhodné zvážit, zda odkaz na porovnání provedené změny není lepší alternativou kopírování textu.)

Diskusní stránky uživatelů

I vaše uživatelská stránka má diskusní stránku, která má navíc některé speciální schopnosti. Za prvé, v hlavičce stránky máte vedle svého jména přímý odkaz na svoji diskusní stránku. Pokud někdo vaši diskusní stránku upraví, přijde vám upozornění a zobrazí se vám text „Máte novou zprávu na diskusní stránce“.

Tyto diskusní stránky mohou být občas využívány k osobní komunikaci mezi wikipedisty, ale je třeba si uvědomit, že tyto stránky jsou veřejné. Pokud chcete komunikovat soukromě, použijte e-mail (vizte Nápověda:E-maily uživatelům).

Pokud chcete něco napsat do diskusní stránky nějakého uživatele, klikněte na odkaz diskuse při prohlížení osobní stránky uživatele (na kterou se dostanete kliknutím na uživatelovo jméno). Na stránce posledních změn a v seznamu svých sledovaných stránek se můžete dostat na diskusní stránku uživatele pouhým kliknutím na odkaz (diskuse) za uživatelovým jménem či IP adresou.

Standardy a konvence v diskusích

Na diskusních stránkách platí několik konvencí. Nejedná se o striktní „pravidla“, ale jsou užitečná pro vyšší čitelnost a použitelnost diskusí.

Oddělujte témata diskuse: Každé nové téma oddělte do samostatné sekce samostatným titulkem (== Téma ==). Tak bude možné přidávat příspěvky jen editováním příslušné části diskuse. Pokud použijete tlačítko „Přidat téma“ a zadáte název tématu, vloží se stejný titulek automaticky. Začíná se zcela vlevo bez odsazení, pokud se v diskusi chcete věnovat tématu z nového úhlu pohledu (nebo je diskuse již příliš košatá), založte nové vlákno počínající zcela vlevo a zvažte, zda není vhodné ho oddělit podnadpisem do samostatné sekce!

 
Vkládání podpisu

Podepisujte svoje příspěvky: Podepíšete se tak, že do textu vložíte čtyři vlnovky (~~~~), které budou po uložení nahrazeny vaším uživatelským jménem, případně IP adresou u nepřihlášených, a časem vaší editace. (Ve většině prohlížečů můžete podpis vložit i kliknutím na ikonku podpisu nad editačním okénkem, viz obrázek.) Nezapomeňte, že toto platí pouze pro diskusní stránky; encyklopedické články se nepodepisují!

Odpověď správně zařaďte pomocí odsazení: Dodržujte časovou posloupnost a řazení do vláken, aby bylo jasné, kdo na koho reagoval a kdo na daný příspěvek reagoval dříve a kdo později. Odsazuje se zásadně jednou nebo více dvojtečkami (:) na začátku řádku, nikdy neodsazujte mezerami!

Držte se následujícího postupu:

 1. Každá reakce má odsazení o jednu pozici (dvojtečku) větší, než je odsazení příspěvku, na který reaguje.
 2. Nová reakce patří na konec vlákna – pod všechny předchozí odpovědi na příspěvek, na který reaguje.
  • Odpověď se vkládá pod všechny reakce, které jsou odsazeny více než daný příspěvek. Tedy pod poslední reakci, která je odsazena stejně jako moje odpověď, a pod její případné podvlákno (dále odsazené reakce na ni).
  • Odpověď se vkládá před jakékoli další diskusní vlákno, které už nereaguje přímo na příspěvek, na který chci reagovat. Tedy odpověď patří před jakýkoli příspěvek, který je odsazen stejně nebo méně než příspěvek, na který reaguji.
 3. Pokud je reakcí v diskusi příliš, zvažte, zda má smysl v ní pokračovat (často to je indikace neplodné diskuse). Pokud chcete přesto na velmi odsazený příspěvek reagovat, použijte {{Přirazit}} nebo založte nové vlákno nebo sekci diskuse a v něm shrňte, na co reagujete.

Postupujte shora dolů: Čím je příspěvek níže, tím je novější (a naopak).

Odkazujte dle potřeby: Pokud je řeč o nějakém konkrétním článku nebo stránce, odkazy na ně ušetří dalším diskutujícím nutnost vyhledávat je samostatně; a odkazy na neexistující články je mohou dostat na seznam žádoucích článků.

Upozorněte ostatní: Pokud se diskuse týká i jiných uživatelů, je vhodné je zmínit pomocí šablony {{odpověď}} / {{ping}} / {{re}}. Můžete zmínit i uživatele, na kterého reagujete, pokud není pravděpodobné, že by si odpověď automaticky přečetl. Nadužívání označení ale někteří uživatelé vnímají jako neslušné.

Neměňte, co řekli jiní: Opravy překlepů a gramatických chyb jsou v pořádku, ale nevkládejte někomu do úst něco, co neřekl. Jestli budete opravovat či mazat svoje vlastní příspěvky, je na vás; vyhněte se ale zpětným změnám, které by znemožňovaly pochopit nebo zkreslovaly reakce ostatních. Větší refaktorizaci je vhodné vyznačit např. hranatými závorkami.

Držte se tématu: Diskusní stránky mohou být podstatně neformálnější, subjektivnější i humornější než články, ale slouží k rozřešení nějakého problému s článkem; osobní útoky k ničemu nevedou.

Související články