Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje

Wiki rules.svg
Princip, kterého je dobré se držet

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu není závazný. Je to ale přesto princip, který je dobré mít na paměti, protože je časem prověřen a nese zahuštěné zkušenosti vašich předchůdců na projektu. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:2NNVZ
    WP:NNVZ

Minimálně dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje doložené v článku jsou jednou z možností, jak prokázat, že si určité téma na Wikipedii zaslouží samostatný článek. Množství a kvalita těchto zdrojů (publikací) musí objektivně dokládat, že dané téma je pro encyklopedii dostatečně významné. Požadavek vychází z hlavního kritéria doporučeného pro posuzování encyklopedické významnosti, speciální požadavky jsou pak stanoveny pro články o lidech, internetových stránkách a službách a hudbě.

Hlavní kritérium ve zkratce:

Předmět je významný, pokud je předmětem vícera netriviálních publikovaných prací, které jsou nezávislé na předmětu samotném.

Upřesnění pojmůEditovat

Tato sekce si neklade za cíl být zcela vyčerpávající, jedná se jen o ilustrace pro lepší pochopení.

  • Dva zdroje bývají požadovány jako minimum, protože téma, o kterém píše jen jeden zdroj, zpravidla není vhodné pro samostatný článek. Ani existence dvou zdrojů automaticky nedokládá encyklopedickou významnost. Lepší je vždy vícero zdrojů.
  • Nezávislý zdroj. Zdroj by měl být především nezávislý na tom, o čem pojednává. Nemůže jej tedy psát někdo, o kom pojednává daný článek nebo je s předmětem článku jinak spojen. Nelze dokládat významnost např. nějaké osoby jejími osobními stránkami, významnost firmy jejími „oficiálními“ stránkami nebo významnost výrobku odkazem na stránky výrobce.
  • Netriviální zdroj – takový, který předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáři, podobném seznamu či v krátkém odstavci apod. Mělo by se tedy jednat o širší pojednání.
  • Věrohodný – publikovaný věrohodnými a všeobecně uznávanými subjekty a institucemi. Nevěrohodné jsou zpravidla texty publikované přímo autory, například fanouškovské stránky či soukromé blogy.

Další informaceEditovat

Více informací naleznete na: