Wikipedie:Významnost (hudba)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:VH

Rozvedení obecného doporučení Wikipedie:Encyklopedická významnost pro oblast hudby:

Hudební skupiny a interpreti

editovat

Skupiny, interpreti, hudební tělesa, orchestry, DJové apod. mohou být předmětem článku, pokud splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

 1. Alespoň dva významné, na nich samých a na Wikipedii nezávislé zdroje jim věnovaly nezanedbatelný prostor – například delší recenze ve významném hudebním periodiku, článek ve významných novinách nebo televizní dokument. Sem ovšem nepatří pouhé uveřejnění reklamy, tiskové zprávy či informace o konání koncertu ani vlastní či fanouškovské webové stránky.
 2. Jejich hit byl na předních pozicích v hitparádách, dle hranosti v různých rádiích (v ČR například IFPI)
 3. Jejich album bylo alespoň v jedné zemi oceněno zlatou deskou za prodej.
 4. Vydali dvě nebo více alb pod významným vydavatelstvím.
 5. V kapele výrazně účinkuje člen, který je sám o sobě významný jako hudebník (neplatí pro jednorázová hostování apod.)
 6. Byli nominováni na některou významnou hudební cenu (Anděl, Grammy), nebo se umístili na předních pozicích v soutěžích typu Český slavík nebo Velká cena Eurovize.

Jednotliví členové kapel si zaslouží samostatný článek pouze v případě, že působí významným způsobem i sólově nebo splňují jiná kritéria významnosti jako jedinci.

Skladatelé a textaři

editovat
 1. Složili hudbu nebo text významné skladby/písně/alba apod., anebo bylo jejich dílo jiným autorem použito jako podklad pro vytvoření významné kompozice
 2. Složili hudbu nebo text muzikálu/opery, který byl dlouhodobě hrán ve významném divadle
 3. Jsou zmiňováni v odborných publikacích jako významní představitelé žánru

Alba a skladby

editovat
 • Možné jsou články o oficiálně vydaných albech významných hudebníků a skupin, pokud tato alba vyvolala širší kritickou reflexi, zaujala významná místa na žebříčcích nebo se dá jinak prokázat jejich významnost. Dema, remixy a nevydaná alba pouze v případě, že jsou významná z jiného důvodu a tento důvod je ověřitelný z nezávislých zdrojů.
 • Alba, která obsahují výběr písní od více interpretů, si zaslouží samostatný článek pouze v případě, že lze významnost tohoto výběru doložit. Uvědomte si, že málokdy lze o takovémto albu napsat více, než seznam písní a interpretů. Naopak vhodné jsou články o záznamech z významných koncertů.
 • Možné jsou články o hudebních skladbách, které vyvolaly širší kritickou odezvu nebo se dá jinak doložit jejich samostatná významnost.
 • Jednotlivé písně by měly mít článek pouze v případě, že jsou opravdu významné, dlouhodobě nerozšířitelné články o písních by měly být sloučeny s článkem o albu nebo interpretovi
 • Při posuzování významnosti článků o skladbách je vhodné přihlédnout i k významnosti jejich tvůrců: Články o jednotlivých skladbách Beethovena nebo písních Beatles mají větší právo na existenci než články o skladbách tvůrců, kteří sami sotva přesáhli hranici významnosti.

Tento návrh je založen na překladu doporučení o významnosti Wikipedia:Notability (music) (znění z 21. 1. 2008) na anglické Wikipedii.

Vztah k jiným kritériím významnosti

editovat

Toto doporučení nijak neomezuje platnost jiných kritérií významnosti. Pokud například hudebník splňuje kritéria doporučení Wikipedie:Významnost (lidé) nebo obecná kritéria doporučení Wikipedie:Encyklopedická významnost, lze článek o něm vytvořit, i když nesplňuje specifická kritéria tohoto doporučení.