Wikipedie:Významnost (lidé)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:VL
  WP:EVL

Toto doporučení by mělo pomoci při rozhodování, zda je vhodné životopis konkrétního člověka zařadit do Wikipedie nebo ne, není však pravidlem Wikipedie, které by striktně zavazovalo (celý pojem významnosti je diskutabilní). Podle názoru mnoha wikipedistů však tato kritéria spravedlivě určují, zda o dané osobě existuje dostatek zpráv, aby mohla být vylíčena z neutrálního úhlu pohledu založeného na ověřitelných informacích ze spolehlivých zdrojů bez toho, aniž bychom byli odkázáni na vlastní výzkum. Neschopnost splnit tato kritéria neznamená, že subjekt nesmí být do Wikipedie začleněn, na druhé straně ani splnění jednoho nebo více kritérií neznamená, že musí být začleněn.

Wikipedie, jako každá encyklopedie, obsahuje biografie důležitých historických postav a lidí zapojených do aktuálních událostí. Přestože není z papíru, jsou zde jistá kritéria, která by před začleněním měla být zvážena.

Důležitá poznámka: Pokud uvažujete o rychlém smazání článku, podívejte se prosím na pravidla pro rychlé mazání. Pokud článek nesplňuje podmínky na této stránce, ještě to nemusí nezbytně znamenat, že splňuje předpoklady pro rychlé smazání. Naopak pouhý (třeba i sporný) náznak významnosti by měl zabránit rychlému smazání kvůli nicotnosti článku.

Kritéria editovat

Lidé, kteří splňují přinejmenším jedno z níže uvedených kritérií, si asi zaslouží vlastní články ve Wikipedii, protože je o nich dostatek dostupných informací a je o ně dostatečný zájem veřejnosti. To ale není míněno jako návod na vytvoření exkluzívního seznamu; pokud někdo nespadá do žádné z vyjmenovaných kategorií, neznamená to, že článek o této osobě by měl být automaticky vymazán. Je třeba mít na paměti, že tento problém nejčastěji vzniká u žijících osob, které je třeba posuzovat velmi citlivě.

Poznámka: Sporné případy je třeba řešit diskusí o smazání.

 • Osoby, o nichž je široce uznáváno, že se jejich příspěvek v daném oboru stal trvalou součástí historických záznamů.
 • Osoby zastávající mezinárodní, národní nebo oblastní úřad (např. předsedové a prezidenti mezinárodních institucí nebo států, ministři a předsedové ústředních orgánů státní správy nebo významných soudů, krajští hejtmani atd.).
 • Významní členové zákonodárného sboru (funkcionáři sboru nebo aktivní či mediálně známí členové).
 • Osoby krajské (oblastní) a místní (městské, obecní) politiky, na něž je (nebo byl) zaměřen výrazný zájem tisku i mimo místo jejich působení.
 • Vysokoškolští pedagogové, vědci, lékaři, technici a výzkumní pracovníci, jejichž dílo je celostátního nebo mezinárodního významu (i když biografické údaje nejsou v dostatečném rozsahu publikovány) a tato významnost je prokázána některým z následujících způsobů:
  • Obdržel/a vysoce prestižní akademické hodnocení (např. tituly dr. h. c., prof. apod.) nebo obdržel/a za své dílo státní vyznamenání či jinou cenu celostátního nebo mezinárodního významu (Cena Akademie věd ČR, Národní cena vlády Česká hlava, cena Neuron apod.).
  • Byl/a zvolen/a do vysoké akademické funkce (děkan, rektor) nebo zvolen/a do nejvyšší funkce významné akademické či profesní společnosti.
  • Vytvořil/a nebo vyvinul/a významný nový koncept, techniku nebo nápad, o čemž svědčí citace v nezávislých zdrojích (připisující výsledek dané osobě).
  • Činnost dané osoby měla významný dopad na vědeckou, výzkumnou či technickou disciplínu, jak dokládá více nezávislých věrohodných zdrojů.
  Poznámka: Publikační činnost, udělení patentu či jeden významný počin nemusí u této skupiny osobností bez dalších kritérií automaticky znamenat encyklopedickou významnost.
 • Široce uznávané osobnosti zábavního průmyslu nebo tvůrci veřejného mínění, či osoby které významně ovlivňují veřejné mínění.
 • Sportovci, kteří hrají v plně profesionální lize nebo se účastní závodů srovnatelné úrovně v neligových sportech, jako je plavání, nebo patří ke špičce v převážně amatérských sportech.[pozn 1]
 • Významní herci (objevují se ve známých filmech a televizních pořadech) a osobnosti televize (osobnosti zábavního průmyslu, televizní a filmoví producenti, režiséři, scenáristé). Jejich významnost lze určit pomocí následujících znaků:
  • vícenásobné uvádění článků o osobě v novinách nebo časopisech celostátního významu,
  • rozsáhlá fanouškovská základna, seznamy fanoušků nebo „kult“ stoupenců nebo klíčový význam pro nějaké významné hnutí nebo skupinu,
  • nezávislá biografie,
  • známost jména,
  • komerční podpora.
 • Publikovaní autoři, editoři nebo fotografové, kteří obdrželi více nezávislých recenzí nebo ocenění svých děl, nebo pak takoví autoři, kteří svá díla vydávají a prodávají v nezanedbatelném nákladu.
 • Malíři, sochaři, architekti, inženýři a jiní profesionálové, jejichž díla jsou všeobecně známá (ať už chvalně či nechvalně) a která se nejspíš dostanou do historických záznamů v daném oboru.
 • Osoby proslulé či slavné svou účastí v událostech, o něž se zajímala média.
 • Osoba, která se stala předmětem několika netriviálních zveřejněných prací, jejichž původ je na ní nezávislý. (Několik podobných příběhů popisujících jednodenní zpravodajskou událost lze počítat pouze za jednu reportáž.)

Pro posouzení významnosti hudebníků se podívejte na Wikipedie:Významnost (hudba).

 • Zde však zejména hudebníci, kteří prodávají svá alba (CD apod.) v nezanedbatelném nákladu.

Alternativní testy editovat

Existují ještě další navržené testy pro posouzení, zda má být článek vložen (které ovšem nezískaly konsenzuální podporu):

 • Profesorský test – Pokud je jednotlivec známější a publikovanější než průměrný vysokoškolský učitel, lze ho zahrnout.
 • Ověřitelnost – Lze v současné době ověřit všechny informace z článku? A co za 10 let?
 • Rozšiřitelnost – Může být článek někdy něčím víc než pahýlem? Lze na toto téma udělat nejlepší článek?
 • 100letý test (spekulace do budoucnosti) – Může být po sto letech článek užitečný pro kohokoliv jiného než pro někoho, kdo je s daným jednotlivcem přímo spojený?
 • 100letý test (spekulace do minulosti) – Pokud bychom měli porovnatelné ověřitelné informace o osobě žijící před 100 lety, byl by článek užitečný pro někoho, kdo není s daným jednotlivcem přímo spojený?
 • Autobiografie – Nenapsala článek přímo osoba, o níž pojednává, nebo někdo s ní přímo spojený?
 • Google test – Má předmět článku mnoho různých nálezů na Google nebo jiném známém vyhledávacím nástroji?

Pokud článek neprojde testy editovat

Pokud článek nejeví žádné známky významnosti, uvědomte autora článku na jeho diskusní stránce pomocí šablony {{subst:Vlastní biografie|název článku}}. Měl by být upozorněn, že pokud neposkytne argument svědčící o významnosti, může to vyústit v rychlé smazání. Často se stává, že by autor byl schopen argument dodat, ale nevěděl, že je vyžadován.

Pokud autor předloží tvrzení o významnosti, ale cítíte, že to nedostačuje zdejším požadavkům, měl byste uživateli vysvětlit svou pozici dříve, než článek nominujete na smazání, zvláště pokud je možné, že své argumenty může vylepšit (nebo napomoci jejich ověření).

Pokud autor nepředloží žádný argument a věc se zdá být jasná, můžete s patřičným vysvětlením do článku vložit šablonu {{Smazat}}. Pokud lze předpokládat, že by někteří wikipedisté mohli se smazáním nesouhlasit, vložte {{DoS}}.

Poznámky editovat

 1. Účast v jednotlivém utkání či turnaji, třeba i korunovaná úspěchem, nebo nevýrazná účast v několika málo z nich však neznamená splnění uvedeného kritéria, ledaže by takové utkání či turnaj patřily k nejprestižnějším v daném sportu.

Související stránky editovat