Čestný doktorát

čestný akademický titul

Čestný doktor (lat. doctor honoris causa, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem a oddělena od něj čárkou) je čestný akademický titul, který je udělován bez studia a skládání zkoušek (honorary degree). Často jej uděluje akademická instituce (nejčastěji univerzita či jiná vysoká škola), kterou příslušná osobnost nestudovala ani na ní jinak nepůsobila – nemá tedy spojitost s formálně dosaženým studiem, respektive vzděláním (kvalifikací). Udělením titulu čestného doktora se většinou oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, zásluhy na poli ochrany lidských práv, zásluhy, kterými daná osobnost dosáhla i zahraničního ohlasu apod. Udělení titulu může být provedeno slavnostním akademickým obřadempromocí, titul bývá často udělen při příležitosti návštěvy instituce danou osobností. Dnes se tedy de facto jedná o uznání, určité ocenění zásluh dané osobnosti určitou institucí.

Některé instituce čestné tituly (honoris causa) – čestné doktoráty (ale třeba i čestné profesury atp.) – dokonce prodávají, resp. udělují je za stanovený finanční příspěvek pro danou instituci,[1][2] formálně jej v České republice může udělovat kdokoliv komukoliv.[zdroj?] Za neo-lysenkovské porušování etiky je v české vědě udělován[3] i satirický titul Český Lysenko.[4]

Zkratka dr. h. c. mult. (z lat. doctor honoris causa multiplex) znamená, že dotyčný je držitelem více čestných doktorátů. Například bývalý československý a český prezident Václav Havel obdržel 46 čestných doktorátů.[5]

Zápis editovat

Jediná v minulosti[kdy?] kodifikovaná forma zápisu zkratky tohoto titulu je dr. h. c. (tedy s malým d a s mezerami po dr. i h.), pokračuje-li věta dále, píše se za tímto titulem čárka, jelikož jde (vzhledem k uvedené osobě) o apoziční vztah (přístavek).[6]

 • Tento čestný titul je v Česku „akademický“ v tom smyslu, že je většinou udílen akademickou institucí (podrobné podmínky udělení mohou být upraveny vnitřním předpisem dané vysoké školy, např. pokynem rektora), a v dnešní době se dá i zakoupit.[pozn. 1] Nejedná se však o akademický titul ve smyslu práva, resp. vysokoškolského zákona – ten čestný doktorát ani zkratku vůbec nezmiňuje;[8] obecná zkratka tohoto titulu se tak tvoří dle českého úzu – tradice, zvyklosti z minulosti. Doktorát je „čestný“, tedy neznačí doktorské vzdělání dotyčného, není v současnosti ani zmíněn zákonem (či jeho zkratka), nelze jej tedy např. zapsat do občanského průkazu atp.
 • V jiných státech (Německo, USA) může být ustálená forma zápisu zkratky jiná. Např. prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig Maximilian Eichinger, ředitel Institutu pro německý jazyk v Mannheimu, nebo Staatsminister a.D. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, předseda Rady pro německý pravopis.
 • Na Slovensku se jedná o čestný akademický titul ve zkratce Dr.h.c., který je kodifikován tamějším vysokoškolským zákonem.[9]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Například Univerzita Karlova uděluje čestný akademický titul doktor honoris causa na základě ustanovení článku 42 Statutu UK, který zní:
  „1. Titul doktor honoris causa (ve zkratce „Dr. h. c.“) může univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.
  2. O udělení titulu doktor honoris causa rozhoduje rektor po vyjádření vědecké rady. Návrh na udělení tohoto titulu podává rektorovi děkan spolu se stanoviskem vědecké rady fakulty. Rektor může záměr udělit titul doktor honoris causa předložit vědecké radě k vyjádření též z vlastního podnětu."[7]

Reference editovat

 1. KASÍK, Pavel. Doktorský titul koupíte na webu za tisícovku. Bude vám k ničemu. iDNES.cz [online]. 2013-03-09 [cit. 2016-05-30]. Dostupné online. 
 2. Čestný doktorát pořídíte se slevou už od 990 korun. ceskatelevize.cz [online]. 2013-02-24 [cit. 2016-12-12]. Dostupné online. 
 3. V. Pavlík, Soda jako elixír mládí a proměna kukačky v pěnkavu aneb biologie podle Lepešinské a Lysenka. Náš REGION 2019-08-18: https://nasregion.cz/soda-jako-elixir-mladi-a-promena-kukacky-v-penkavu-aneb-biologie-podle-lepesinske-a-lysenka-123767/ Archivováno 17. 9. 2021 na Wayback Machine.
 4. Laureátky získávají repliku měděné brože „Пароход Комсомол“ (parník Komsomol - nosívané Trofimovu spolubojovnicí Olgou Borisovnou Lepešinskou, viz J. L. Rapoport, The doctors' plot of 1953, Harvard University Press, 1991, s. 254, ISBN 0-674-21477-3), laureáti repliku trofejních šlí Trofima Denisoviče: CZLA16: https://files.fm/f/2qpgdz94 CZLA18: https://files.fm/f/bq8nnekz CZLA19: https://files.fm/u/t44xpppm CZLA21: https://files.fm/u/gw9zdhchr
 5. Čestné doktoráty [online]. Knihovna Václava Havla [cit. 2016-04-08]. Dostupné online. 
 6. Zkratky titulů a hodností [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2016-04-07]. Dostupné online. 
 7. Statut Univerzity Karlovy z 14. prosince 2016 [online]. Univerzita Karlova, rev. 2019-07-17 [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. 
 8. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. [cit. 2016-05-30]. Dostupné online.
 9. Zákon č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 12. [cit. 2016-06-28]. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat