Kvalifikace (osobní)

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání. Kvalifikace v sobě zahrnuje znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro vykonávání příslušné činnosti, pozice nebo povolání potřebné. Kvalifikaci lze získat vzděláváním ve škole nebo v kurzu, praxí nebo samostudiem. Kvalifikace zpravidla bývá potvrzována určitým dokladem (vysvědčením, osvědčením, diplomem, certifikátem aj.).

Soustava kvalifikací v ČR editovat

V České republice existuje Národní soustava kvalifikací (NSK), která je navázána na Evropský rámec kvalifikací (EQF). NSK je registr profesních kvalifikací, který vytvářejí zástupci zaměstnavatelů (zaměstnavatelských a profesních společenstev, asociací, svazů, cechů, komor, významných podniků) v kooperaci se zástupci vzdělavatelů a pod metodickým vedením Národního pedagogického institutu České republiky. Každá kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační a hodnoticí standard. NSK, její struktura a prvky i pravidla zkoušek pro jednotlivé kvalifikace jsou dány Zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zkoušky z jednotlivých kvalifikací NSK provádějí tzv. autorizované osoby (mají oprávnění ověřovat příslušnou kvalifikaci, které jim udělilo věcně příslušné ministerstvo - tzv. Autorizující orgán). Připuštění ke zkoušce není podmíněno absolvováním žádného vzdělávání - podstatné je, co člověk předvede u zkoušky a nezáleží na tom jak se to naučil.

Kvalifikovaný pracovník editovat

Kvalifikovaným pracovníkem je každý pracovník, který má ke své práci zvláštní dovednosti, výcvik, znalosti a (obvykle získané) schopnosti. Dovednosti získal absolvováním univerzity, vysoké nebo odborné školy (učiliště), anebo mohl získat své dovednosti a zkušenosti v práci.

Kromě obecného významu tohoto pojmu mohou různé státní i místní úřady vyžadovat, aby kvalifikovaní pracovníci splnili i další kritéria. Například podle americké Občanské a imigrační služby nemůže být pracovní poměr kvalifikovaných pracovníků sezónní ani dočasný a požadují se alespoň dva roky praxe nebo školení.

Kvalifikovaná práce se může lišit podle typu (služba nebo práce), požadavků na vzdělání (od učňovského po vysokoškolské vzdělání) a třeba dostupnosti (nezávislý versus pracovní poměr). Každý rozdíl se odráží v názvu pozice, možnostech, odpovědnosti a (nejvýznamněji) platu nebo jiné odměně. Kvalifikovaní pracovníci jsou obecně ve společnosti ceněni výše než nekvalifikovaní, protože je obtížnější je v případě potřeby nahradit. Výsledkem je, že kvalifikovaní pracovníci mají tendenci požadovat za své úsilí vyšší finanční kompenzaci.

Nedostatek kvalifikované pracovní síly je označován za jeden z největších problémů dneška.[zdroj?]

Rozvoj dovedností editovat

Získaná odborná kvalifikace nezůstává trvalá, ale lze ji zvyšovat prostřednictvím zkušeností nebo operativních opatření pro rozvoj zaměstnanců, jako je školení na pracovišti, školení v blízkosti pracoviště, další odborné vzdělávání nebo školení a další vzdělávání.[1][2][3] Kladením důrazu na průběžné vzdělávání a rozvoj mohou zaměstnanci zůstat na výši a zajistit si, že budou ve svých oborech relevantní a cenní.[4] Kvalifikaci, která se velmi liší od stávající kvalifikace, lze získat rekvalifikací.[5] Tyto nástroje jsou využívány k dalšímu zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Profesní rozvoj nabízí možnosti kariérního postupu, protože profesní rozvoj lze obvykle spojit s kariérním (finančním) postupem.[6] V ideálním případě může spočívat v přechodu z vedoucí pozice s výkonnými dovednostmi na manažerskou pozici vedoucího pracovníka s manažerskými dovednostmi.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skilled worker na anglické Wikipedii.

  1. Developing and Improving Staff Professional Qualifications. atton-institute.com [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 
  2. Professional qualifications. www.prospects.ac.uk [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 
  3. Professional qualification – what it is and what are the levels provided for in the legislation. work-finder.eu [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 
  4. Fachkräftemangel wächst in Europa: Neue Fallstudie 2024. tectrain.ch [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 
  5. Making better vocational qualifications. pjp-eu.coe.int [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 
  6. Why is Professional Development Important?. professional.dce.harvard.edu [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat