Kvalifikace (osobní)

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání. Kvalifikace v sobě zahrnuje znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro vykonávání příslušné činnosti, pozice nebo povolání potřebné. Kvalifikaci lze získat vzděláváním ve škole nebo v kurzu, praxí nebo samostudiem. Kvalifikace zpravidla bývá potvrzována určitým dokladem (vysvědčením, osvědčením, diplomem, certifikátem aj.).

V České republice je vytvářená Národní soustava kvalifikací (NSK), která je navázána na Evropský rámec kvalifikací (EQF). Vytvářejí ji zástupci zaměstnavatelů (zaměstnavatelských a profesních společenstev, asociací, svazů, cechů, komor, významných podniků), kteří jsou sdružení v tzv. Sektorových radách, pod metodickým vedením Národního ústavu odborného vzdělávání, s podporou Evropského sociálního fondu. Každá kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. NSK, její struktura a prvky i pravidla zkoušek pro jednotlivé kvalifikace jsou dány Zákonem č. 179/2006 Sb,, O uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zkoušky z jednotlivých kvalifikací NSK provádějí tzv. Autorizované osoby (mají oprávnění ověřovat příslušnou kvalifikaci, které jim udělilo věcně příslušné ministerstvo - tzv. Autorizující orgán). Připuštění ke zkoušce není podmíněno absolvováním žádného vzdělávání - podstatné je, co člověk předvede u zkoušky a nezáleží na tom jak se to naučil.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat