Wikipedie:Článek týdne

Zkratka:
  • WP:ČT

Článek týdne je takový článek, jehož výňatek byl zveřejněn na Hlavní straně. Samotné články týdne jsou k nalezení v kategorii Wikipedie:Články týdne.

Rubriku od roku 2015 zkouší spravovat Bazi. Najdete-li v právě uveřejněném výňatku na Hlavní straně chybu a nevíte, jak ji opravit, napište sem do diskuse.

Článek 37. týdne roku 2020

Kachna měkkozobá (Hymenolaimus malacorhynchos, maorsky whio) je ohrožený druh kachny, který se vyskytuje pouze na Novém Zélandu. Obývá rychle tekoucí řeky v hornatých oblastech SeverníhoJižního ostrova. Jedná se o jednu z nejvzácnějších a nejohroženějších kachen na novozélandské pevnině. Před lidským osídlením souostroví byla relativně hojně rozšířena, ale k roku 2020 se její populace odhaduje pouze na 2000–3000 jedinců.

Specifickým znakem kachny měkkozubé je silný narůžovělý zobák, který je uzpůsoben hledání potravy mezi kameny. Živí se takřka výhradně vodními bezobratlými živočichy, občas pojídá i vodní řasy, rostliny a bobule. Je ohrožena introdukovanými savci, zejména hranostaji. Její ochrana spočívá zejména v kontrole predátorů pomocí pastí a pesticidu 1080. Domorodí Maorové považují kachnu za taonga („posvátný klenot“). Je vyobrazena na reversní straně novozélandské desetidolarové bankovky.

Pták měří kolem 53 cm. Má břidlicově modré peří s kropenatě kaštanovou hrudí. Oči jsou žluté, silné nohy s velkými plovacími blánami jsou dobře uzpůsobeny pohybu po prudkých říčních proudech. Pohlavní dimorfismus je nevýrazný, samec bývá o něco větší než samice. Snůška čítá 3–9 vajec, mláďata se líhnou za 35 dní. Jde o monogamního ptáka, většinu života stráví se stejným partnerem na tomtéž teritoriu, které pokrývá typicky kolem 1–1,5 km délky vodního toku. Své území agresivně brání. Samec vydává vysoce položený zvuk připomínající píšťalku, hlas samice je naopak nízko položený a spíše připomíná vrčení. Kachny měkkozobé jsou aktivní hlavně za úsvitu a při západu slunce.

Další články týdne

  • Navržené – články, z nichž se bude vybírat
  • Připravené – články, které se na Hlavní straně v blízké budoucnosti objeví
  • Archivované – články, které se na Hlavní straně již v minulosti objevily

Související rubriky