Otevřít hlavní menu

Zkratka:
  • WP:ČT

Článek týdne je takový článek, jehož výňatek byl zveřejněn na Hlavní straně. Samotné články týdne jsou k nalezení v kategorii Wikipedie:Články týdne.

Rubriku od roku 2015 zkouší spravovat Bazi. Najdete-li v právě uveřejněném výňatku na Hlavní straně chybu a nevíte, jak ji opravit, napište sem do diskuse.

Článek 42. týdne roku 2019

 
Vlak metra ve stanici Ríos Rosas

Metro v Madridu je systém podzemní dráhy pod hlavním městem Španělska Madridem. Síť se řadí k nejrozsáhlejším na světě – jak co do celkové délky tratí metra (294 km), tak i co do počtu stanic (302). Systém je tvořen celkem 13 linkami klasického metra a 3 linkami metra lehkého, dohromady v roce 2018 přepravily přes 657 milionů cestujících. Metro obsluhuje nejen území hlavního města, ale okrajové části linek pokrývají i města v jižní, východní a severní aglomeraci. Vlaky metra jsou provozovány na nestandardním rozchodu koleje 1 445 mm a funguje zde i levostranný provoz. Cestující mohou služeb metra využívat od 6.00 do 1.30 hodin, jízdné mohou hradit buď jednorázovou magnetickou jízdenkou, nebo čipovou kartou s předplaceným kupónem. Pro kontrolu úhrady jsou ve všech stanicích instalovány turnikety.

První plány na stavbu metra v Madridu se objevily už v 19. století, provoz na lince 1 byl slavnostně zahájen 17. října 1919 tehdejším španělským králem Alfonsem XIII., který od počátku patřil k podporovatelům stavby metra. Následovalo období bouřlivého rozvoje a výstavby nových tratí, které bylo přerušeno občanskou válkou. Po stagnaci v 50. a 60. letech a následném zestátnění společnosti provozující metro došlo opět k rozrůstání délky sítě, které vyvrcholilo na přelomu tisíciletí. Tehdy patřilo madridské metro k nejrychleji rostoucím podzemním drahám na světě, v tomto období se otevřelo přes 100 stanic.

Další články týdne

  • Navržené – články, z nichž se bude vybírat
  • Připravené – články, které se na Hlavní straně v blízké budoucnosti objeví
  • Archivované – články, které se na Hlavní straně již v minulosti objevily

Související rubriky