Wikipedie:Český rozměr české Wikipedie

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.Český rozměr je vlastnost takových článků na české Wikipedii, které se v rozšířené míře věnují českému tématu nebo vztahu obecného tématu k českému prostředí. Českým rozměrem se česká Wikipedie odlišuje od ostatních Wikipedií. Český rozměr článku není totéž co wikipedický čechocentrismus.

Význam českého rozměru v článcíchEditovat

Česká Wikipedie slouží především českým čtenářům, ale také čtenářům z jiných zemí se zájmem o české prostředí. Je pravděpodobné, že obě skupiny budou právě v české Wikipedii hledat informace o českých reáliích.

Podobně se věnují českým tématům nebo českému rozměru cizích témat také oficiální české tištěné slovníky a encyklopedie, které můžeme z tohoto pohledu srovnávat.

Česká Wikipedie má být k anglické Wikipedii jako nový Ottův slovník naučný k encyklopedii Britannica.

Český rozměr a čechocentrismusEditovat

Některé články zdůrazňují českost nevhodným způsobem, projevuje se u nich tzv. čechocentrismus. Jde však o jev, který se projevuje hlavně formálně. I při psaní článků tak, aby zahrnovaly český rozměr, je možné a záhodné vyhýbat se čechocentristickému pohledu. Zejména je třeba nezapomenout na to, že význam a souvislosti pojmů v českém prostředí, v českém právním systému a podobně nemusí být shodné s jejich významem a souvislostmi v jiných zemích nebo kontextech. Popis platný pro české prostředí by neměl být vydáván za obecný popis.

Někteří odpůrci čechocentrismu se domnívají, že příznakem této vady může být i u globálních témat popisovat přespříliš témata související s Českem. V tomto směru se jedná o otázku míry.

Čechocentrismus tedy s českým rozměrem jednoznačně nesouvisí. Může se objevit i v článcích, které se českému rozměru věnují zcela nedostatečně.

Základním mottem pro odlišení správného a nesprávného přístupu k tomuto problému je:

Český rozměr tématu, nikoli český pohled na téma!

Příklady správného zahrnutí českého rozměruEditovat

Za správné zahrnutí českého rozměru můžeme chápat hlavně psaní článků o českých místech, osobnostech a obchodních i občanských společnostech. Je špatným znamením pro českou Wikipedii, pokud má lépe psané články o nečeských osobnostech než o stejně významných českých, jak to vidíme u mnoha vědců, spisovatelů, herců, zpěváků i politiků.

U globálních témat je správné upozornit, jak se konkrétně projevují v Česku. Je správné vysvětlit, jak se příslušný jev rozšířil do Česka, co jeho rozšíření bránilo a co jej naopak podporovalo. Je správné připomenout událost z Česka, která spadá pod téma článku, i když třeba není největší anebo nejtypičtější na světě. Je správné uvést vedle světových osobností, které v určitém oboru vynikly, i ty české. Zabývejte se také uvedeními cizích divadelních či hudebních her na českých jevištích, cizích televizních formátů v českých televizích, překlady cizích literárních děl do češtiny atd.

Oddíly „jev v Česku“ by pokud možno měly být všude tam, kde je možné o českém rozměru tématu něco důležitého napsat; není nevhodné zpracovat dokonce celý samostatný článek, pokud je k němu dostatek materiálu. Výhodou oddělení „národního rozměru“ do samostatného článku je, že umožní zařazení článku do příslušné podkategorie určené pro „česká“ témata a reálie.

Ve většině případů je vhodné oddělit zvláštní oddíl, který popisuje český rozměr, ale není to podmínkou.

Některé články se zvýrazněním českého rozměruEditovat

Toto je zcela náhodný výběr článků, které zvlášť upozorňují na český rozměr tématu:

a mnohé další.

Propagace českého rozměru české WikipedieEditovat

Krajním a sporným názorem je, že český rozměr by měl být podporován i dalšími prostředky. Obec české Wikipedie by tak měla

  • pravidelně prezentovat články o českých reáliích na svých portálech (např. na hlavní straně);
  • dbát na jejich zastoupení mezi nejlepšími a dobrými články;
  • dbát na to, aby o významných českých jevech, událostech a osobnostech byly kvalitní články.

Související článkyEditovat