Nápověda:Závěrečné sekce

Zkratka:
  • WP:ZS

Jako závěrečné sekce se na Wikipedii označuje část článku, která následuje pod vlastním obsahem. Obsahuje různé odkazy rozčleněné ustáleným způsobem do různých sekcí.

Pořadí závěrečných sekcí editovat

Typické schéma rozčlenění nadpisů v doporučeném pořadí:

== Odkazy ==
=== Poznámky ===
=== Reference ===
=== Literatura ===
=== Související články ===
=== Externí odkazy ===

Vkládají se jen ty nadpisy, ke kterým je i obsah. Pokud sekci Odkazy tvoří jediná podsekce, je vhodné nadpis Odkazy vypustit a nadpis podsekce uvést na jeho úrovni. Výjimečně v odůvodněných případech se objevují i jiné nadpisy, např. pro kompletní seznam díla u biografického článku nebo dobové prameny u článku o historii.

Pod sekcemi, prakticky vlastně do poslední z nich, se umísťují v tomto pořadí ještě:

Navigační šablony
Autoritní data
Portály
Kategorie

Poznámky editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Poznámky.

Poznámky slouží ke krátkému okomentování informace v textu poznámkou pod článkem. Používáme jen tehdy, kdy není vhodné poznámku začlenit přímo do textu. V textu se zobrazí jako pozn. s automaticky přiřazeným číslem poznámky v hranatých závorkách [pozn. 1], které kliknutím odkazuje na číslovanou poznámku pod článkem.

Vkládání poznámek
Poznámky se vkládají do textu článku pomocí šablony:

{{Poznámka|Text poznámky.}}

Poznámky je možné pojmenovat nebo do nich přidat reference, protože se i na text poznámek vztahují stejné požadavky ověřitelnosti:

{{Poznámka|name=jméno|Text poznámky.<ref>Text reference k poznámce.</ref>}}

a pak do textu opakovaně vložit odkaz na stejnou, pojmenovanou poznámku:

{{Poznámka|name=jméno}}

Do závěrečných sekcí na jejich začátek vložíme dle schématu nadpis a značku pro automatický výpis poznámek.

== Poznámky ==
{{Poznámky}}
Alternativní vkládání poznámek

Poznámky se mohou mimo jiné vkládat podobně jako reference, odliší se přidáním group="pozn." do značky referencí. Do textu za komentovaný text přidáme:

<ref group="pozn."> Text poznámky </ref>

Podrobněji k alternativní variantě na stránce nápovědy.

Reference editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference.

Reference jsou odkazy na vhodné zdroje, které dokládají informace obsažené v článku. Zdroje mohou být např. kniha nebo důvěryhodná internetová stránka. Doporučení, co a čím zdrojovat, je popsáno ve Wikipedie:Reference. Význam referencí je pro kvalitu Wikipedie klíčový.

Vkládání referencí

Popis zdroje. Zdroj musí být vhodně popsaný, nejlépe pomocí vhodné citační šablony:

Pro tištěné zdroje: {{Citace monografie}} – pro knihu / {{Citace sborníku}} / {{Citace periodika}} – pro noviny, časopisy apod.

Pro elektronické zdroje: {{Citace elektronického periodika}} / {{Citace elektronické monografie}} – používá se také pro odkazy na běžné internetové stránky.

Pokud odkazujeme na různé stránky jedné knihy, vložíme do citační šablony do poznámky dále jen zkrácený název, který může být např. Příjmení autora (rok vydání). Zkrácený název s číslem stránky pak u další míst vkládáme jako popis zdroje, tedy např. Novák (1998), s. 136.

Reference v textu. Popis zdroje můžeme vkládat přímo do textu (jednoduší na editaci):

<ref>Popis zdroje</ref>

Referenci můžeme pojmenovat (krátké unikátní pracovní jméno, charakterizující referenci, např. autor a stránka):

 <ref name="jméno"> Popis zdroje </ref>

a další informaci v textu doložit stejnou referencí:

 <ref name="jméno" />

Do závěrečných sekcí vložíme pod nadpis podle schématu značku pro automatický výpis referencí:

== Reference ==
<references />

Reference pod článkem. Můžeme také pojmenovat všechny reference a popis zdroje vkládat do sekce pod článkem (přehlednější text článku při editaci). Do textu vkládáme jen odkazy:

 <ref name="jméno" />

Do závěrečný sekcí vkládáme mezi značky pro seznam referencí jednotlivé pojmenované reference:

 == Reference ==
<references>
 <ref name="jméno"> Popis zdroje </ref>
...
</references>

Případně je možné i zkombinovat, krátké reference v textu, dlouhé s citační šablonou pod článkem. Potom pod nadpisem == Reference == použijeme druhé schéma.

Literatura editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Literatura.

Literatura obsahuje seznam neinternetových, především tištěných publikací, které jsou doporučené pro získání dalších informací o tématu. Může obsahovat i publikace odkazované v referencích, ale na rozdíl od nich se nevztahuje k jednotlivým konkrétním údajům v článku.

Vkládání literatury

Vkládá se zpravidla v abecedním pořadí podle autorů publikací v odrážkovém seznamu, tedy každá za hvězdičku na začátku řádky. Pro popis publikace se používají stejné šablony, jako pro reference: {{Citace monografie}} – pro knihu / {{Citace sborníku}} / {{Citace periodika}} – pro noviny, časopisy apod. Pokud je potřeba rozčlenit literaturu (např. na česky psanou a cizojazyčnou), nadpisy vytvoříme přidáním středníku na začátek řádku, aby se zbytečně nezobrazoval v obsahu článku.

Související články editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Související články.

Volitelná sekce, která obsahuje odkazy na články, které úzce souvisí s tématem. Výběr omezíme s ohledem na to, že na související články je často lépe odkazovat v textu a pomocí dalších nástrojů, jako portály, navigační šablony, kategorie, infoboxy.

Vkládání souvisejících článků

Články vkládáme jako odkaz v plném znění (bez zakrytí skutečného názvu za svislou čárou), v abecedním pořadí s odrážkami (hvězdička na začátku řádku).

Externí odkazy editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Externí odkazy odkazují na internetové stránky o tématu mimo Wikipedii. Omezuje se pouze na výběr nejvhodnějších odkazů dle doporučení v hlavním článku. Zpravidla by externí odkazy neměly být v textu, nýbrž soustředěny právě v této sekci. Mohou se ale vyskytovat i na jiných vhodných místech, např. jako součást reference nebo v některých infoboxech.

Standardně sem patří také hned pod nadpis odkazy na obrázky a další obsah na sesterských projektech nadace Wikimedia a na díla v databázi Národní knihovny. Na sesterské projekty se odkazuje příslušnými šablonami, např. na obrázky a další mediální soubory lze použít šablonu {{Commonscat}}. Pro odkaz na díla týkající se tématu v katalogu Národní knihovny použijeme šablonu {{NK ČR}}.

Vkládání externích odkazů

Vkládáme jako odrážkový seznam (hvězdička na začátku řádky). Odkaz je dobré doplnit o další informace, jako je autor textu, datum vzniku a aktualizace, jazyk, velmi stručná charakteristika stránky ap.

Krátké jednoduché URL adresy vložíme přímo, delší zobrazíme vhodným názvem stránky ve tvaru [adresaURL Název]. Příklad pro článek o Nupedii:

== Externí odkazy ==
* http://www.nupedia.com – internetová encyklopedie [[Nupedia]] (anglicky)
* [http://web.archive.org/web/*/www.nupedia.com/ Dřívější verze Nupedie] – na Internet archive (anglicky)

Pro vložení externích odkazů můžeme použít i vhodnou citační šablonu, např:

Šablona připomene, jaké informace je vhodné vyplnit, a vytváří jednotnou podobu odkazů.

Navigační šablony editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Navigační šablony.

Navigační šablony (zkráceně navboxy) mají zpravidla podobu rámečku s tabulkově uspořádanými souvisejícími články. Vytvářejí se pro některé typy článků, které spolu přesně vymezeným způsobem souvisí. Kromě některých speciálních případů se vkládají pod článek.

Vkládání navigační šablony

Navigační šablonu vkládáme pouze do všech článků, které jsou v šabloně uvedené. Zpravidla ji vkládáme do článků po té, co navigační šablonu vytvoříme novou nebo rozšíříme existující. Případně když vytváříme „červený“ článek, se kterým šablona počítá (zahrnuje odkaz na něj), ale ještě nebyl vytvořen.

Vkládá se prostý název ve dvojitých složených závorkách:

{{Název navigační šablony}}

Portály editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Wikiportál.

Portály jsou speciální druh tematické stránky Wikipedie, která usnadňuje orientaci v článcích na určité téma. Mají podobný charakter jako úvodní stránka Wikipedie. Plnohodnotné portály mají jen taková témata, pro která je někdo založil, udržuje je a aktualizuje. Jednoduší verze portálu bez pravidelné aktualizace se označuje jako miniportál. Seznam existujících portálů nalezneme na Portál:Obsah nebo v kategorii Wikiportály, miniportály v Kategorie:Miniportály Wikipedie.

Vkládání Portálů

Do článku můžeme vložit odkaz na portály, které s tématem přímo souvisí. Vkládáme pomocí šablony {{Portály}}:

{{Portály|Název portálu}}

Pro vložení více portálů jednotlivé názvy oddělujeme svislou čárou (|).

Kategorie editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Kategorie.

Kategorie jsou speciální druh stránky na Wikipedii, které sdružují články stejného tematického okruhu. Pokud do článku vložíme odkaz na vybranou kategorii, článek se na příslušné speciální stránce kategorie automaticky objeví-abecedně zařadí do seznamu článků na stejné téma. A na konci daného článku ve speciálním rámečku se na kategorii objeví odkaz. Kategorie můžeme vhodně kombinovat, např. článek Železo zařadit do Kategorie:Chemické prvky i Kategorie:Kovy atd.

Každá kategorie musí být umístěna v alespoň jedné nadřazené (obecnější) kategorii a může naopak obsahovat vedle článků i podřazené (tematicky užší) kategorie. Jednoduchou kategorii vytvoříme tak, že založíme článek ve tvaru Kategorie:Název nové kategorie a zařadíme do vhodně zvolené nejbližší nadřazené kategorie (kategorií) stejným způsobem jako článek, tedy do textu nové kategorie vložíme odkaz na nadřazenou kategorii.

Vkládání kategorie

Najdeme vhodnou kategorii, můžeme začít u nejobecnějších kategorií a proklikat se do nejnižší vhodné kategorie. Rychlejší může být nalezení vhodné kategorie u již existujících článků na podobné téma, které kategorie obsahují. Vybíráme tematicky co nejužší kategorie, např. článek Petřínská rozhledna neřadíme do kategorie Rozhledny, ale raději Rozhledny v Praze.

Na konec článku vložíme její název včetně označení „Kategorie:“ podobně jako vkládáme odkazy na články v textu:

[[Kategorie:Název kategorie]]

Odkaz se automaticky zařadí do vodorovného rámečku s označením „Kategorie:“ na spodním okraji článku. Další kategorie vkládáme stejným způsobem na další řádek.

Můžeme určit abecední zařazení, kde se v seznamu článků v kategoriích článek objeví. Například článek Bedřich Smetana by se normálně zobrazil pod „B“, správné zařazení podle příjmení zajistíme vložením:

{{DEFAULTSORT:Smetana, Bedřich}}

Pokud potřebujeme zvolit odlišné abecední zařazení u jedné konkrétní kategorie, vložíme za její název svislou čáru (|) a jméno pro řazení. Pokud vložíme mezeru, bude zařazen na začátek seznamu.

Mezijazykové odkazy editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Mezijazykové odkazy propojují článek s články na stejné téma na jiných jazykových verzích Wikipedie. Objevují se v postranním panelu pod nadpisem V jiných jazycích. Realizovány jsou pomocí samostatného projektu Wikidata, zde jsou uvedeny kvůli tomu, že do března 2013 bylo nutné na konec každého článku přidat odkazy na všechny ostatní jazykové verze. Proto se v několika článcích tyto odkazy dosud vyskytují, ve tvaru [[kód jazyka (nejčastěji dvoupísmenný):Cizojazyčný název článku]].

Vkládání mezijazykových odkazů
 
Pod seznamem jazyků je odkaz na odpovídající položku na Wikidatech

Najdeme odpovídající článek na jinojazyčné verzi Wikipedie a v bočním panelu pod seznamem jazyků klikneme vedle symbolu tužky na „Upravit odkazy“ (v daném jazyce, např. „Edit links“). Objeví se stránka s položkou na Wikidatech, kde se vpravo nahoře nebo, na užších monitorech, vespod nachází sekce „Wikipedie“ s odpovídajícími názvy článků pro jednotlivé jazykové verze. Klikneme na [editovat], vyplníme jazyk (čeština), název článku a uložíme. Tím se automaticky (nejpozději při další editaci článku) doplní mezijazykové odkazy do daného (českého) článku i odkaz na daný článek ve všech ostatních článcích v seznamu. Vhodné je také ve Wikidatech uvést na začátku stránky titulek (štítek) a stručný popis v češtině.

Pokud cizojazyčný článek nemá mezijazykové odkazy, po kliknutí na „Upravit odkazy“ se otevře dialogové okno. Zadáme zkratku projektu „cswiki“ a název nové stránky. Po kliknutí na „Propojit se stránkou“ dojde na Wikidatech buď k přidání odkazu k existující položce, nebo k vytvoření položky nové, kde budou propojené obě stránky.