Nápověda:Související články

Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Pod nadpis Související články je možné uvést články, které se daného tématu úzce dotýkají, zvláště nejsou-li (zatím?) dostatečně odkázány ani v textu ani v jiných navigačních a informačních pomůckách, kterými jsou zejména infoboxy, portály, navigační šablony a kategorie. Typickými kandidáty pro zařazení mezi související články jsou odkazy na úzce související seznamy.

Sekce „Související články“ je nepovinná: Mezi nejkvalitnějšími články je řada takových, které „související články“ neobsahují, ale i takové, které je obsahují.

Vkládání souvisejících článků editovat

Seznam odkazů na související články patří do závěrečných sekcí pod článkem, pod nadpis „Související články“. Doporučené je umístění za sekci literatura a jeden ze dvou způsobů rozčlenění do sekcí:

1. varianta
== Poznámky ==
== Reference ==
== Literatura ==
== Související články ==
== Externí odkazy ==
2. varianta
== Odkazy ==
=== Poznámky ===
=== Reference ===
=== Literatura ===
=== Související články ===
=== Externí odkazy ===

Názvy článků uvádíme za odrážkou (hvězdička na začátku řádky) jako odkaz v plném znění, tedy bez použití svislítka (|):

* [[Plný název článku]]
Příklad

Do článku Čeština je tak například vhodné zařadit odkaz na

protože se jedná o úzce související téma, u kterého je v současném stavu článku zařazení odkazu do textu jednak obtížně proveditelné, jednak by jej čtenář jen těžko hledal.

Není-li důvod pro jiné řazení (např. podle roku, jedná-li se o různé události), používá se v rámci souvisejících článků abecední řazení.

Další příklady souvisejících článků můžete najít v některých z nejlepších článků, např. v článku o sportu Bowling, o Městském divadle Mladá Boleslav nebo o Ústavě Spojených států amerických.