Wikipedie:Hlasování o smazání

Zkratka:
  • WP:HOS
    WP:HoS
    WP:VFD
    WP:VfD

Hlasování o smazání (slangově též HOS, VfD, AfD z anglického Votes, resp. Articles for Deletion či TfD z template for deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. O každém takovém případu se koná veřejné hlasování, aby se pokud možno dosáhlo konsensu, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Hlasování o smazání je hlasováním o smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv o zrušení zavedených pravidel a zvyklostí. K hlasování o smazání mohou být proto podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů, než je hlasování o smazání (viz Změny v pravidlech).

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Pravidla hlasování o smazání

Kdo může založit hlasování a hlasovat v něm

Doba hlasování

Platně hlasovat a měnit nebo rušit hlas je možno jen po vyhlášenou dobu, která je standardně přesně jeden týden (7×24 h) od zařazení do hlasování; zařazením do hlasování se rozumí založení hlasovací podstránky. Hlasování oznamte také na stránce Co se děje a v šabloně OznámeníRC. Označit hlasování jako ukončené a zaarchivovat jej může kterýkoliv wikipedista kdykoliv po uplynutí této doby nebo, je-li hlasování z důvodu přepracování stránky neaktuální (viz níže), a to podle návodu; má-li však stránka být smazána, může to provést jen správce.

Zrušení hlasování

V případě, že je stránka během hlasování podstatně přepracována, a to tak, že zanikne nebo je výrazně oslaben důvod, proč byla stránka na smazání navržena a proč někteří pro smazání hlasovali, stává se hlasování neaktuální. Protože však mohou být spory o tom, zda změna stránky byla natolik zásadní, aby bylo hlasování stornováno, měl by wikipedista, který stránku upravoval, v komentáři u hlasování zřetelně uvést, zda si přeje v hlasování pokračovat či jej prodloužit, a pokud nikoliv, měl by hlasování neprodleně sám ukončit a zaarchivovat nebo o to jednoznačně požádat. Může však být podán nový návrh na smazání (zahájeno nové hlasování).

Pokud navrhovatel změní během hlasovací doby názor, aniž by byla stránka výrazně změněna, není to důvodem ke zrušení hlasování.

Výsledek hlasování a další postup

Stránka bude smazána po uzavření hlasování, pokud ze všech, kdo oprávněně hlasovali, hlasovaly pro smazání stránky nejméně 2/3 a mezi nimi jsou nejméně dva lidé netotožní s navrhovatelem.

Obecně pokud hlasování o stránce skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby lidé změnili svůj hlas, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu hlasování o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou hlasovací stránku pomocí šablony {{Vfd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní hlasování

Jak přidat svůj hlas nebo komentář

Při hlasování editujte jen příslušnou sekci, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté se přidejte k číslovanému seznamu v příslušné podkapitole hlasování (tedy k Smazat nebo Ponechat): napište # ~~~~.

Smazat, nebo ponechat?

Jste-li názoru, že kandidát na smazání v této formě nemůže zůstat, ale přepracování by bylo vhodné, musíte hlasovat s komentářem smazat nebo přepracovat, riskujete ovšem, že bude smazán bez přepracování. Hlasujete-li ovšem nechat a přepracovat, tak váš hlas způsobí, že text pravděpodobně smazán nebude, avšak nikdo ho nepřepracuje – tedy rovněž přesný opak vašeho úmyslu. Totéž platí pro alternativy smazat nebo přesunoutnechat, ale přesunout apod. Spolehlivější cestou k záchraně článku (stránky) je pustit se přímo do přepracování.

Komentáře

Hlasy je vhodné stručně komentovat; pokud na komentáře někdo reaguje nebo vznikne diskuse s delšími příspěvky, je lepší je oddělit mimo hlasování do zvláštní sekce. V každém případě je třeba dbát na to, aby reakce a poznámky v hlasování nepoškodily číslování seznamu (pro komentáře k cizím hlasům tak používat odsazení ve formě #: bezprostředně pod nimi).

Stránky navržené ke smazání