Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby leden 2012

Šesté řádné volby arbitrážního výboru se mají konat 12 měsíců po pátých, což vychází na začátek hlasování 2. ledna 2012 v 18:30 SEČ a konec 16. ledna 2012 v 18:30 SEČ.

Volí se tři členové arbitrážního výboru na funkční období v trvání 24 měsíců za arbitry Okina, Krvesaje a Jirku O., jimž končí funkční období, a jeden člen arbitrážního výboru na funkční období v trvání 12 měsíců na volné místo ve výboru.

Kandidátky zakládejte na samostatné podstránky. Podle pravidla (čl. 17) se kandidátky podávají do zahájení voleb. Podstránka se založí napsáním jména kandidujícího wikipedisty za poslední lomítko předepsané v okénku a kliknutím na tlačítko:


Po založení nové podstránky zkopírujte její název a vložte ho pod nadpis "Kandidáti" jako šablonu (tedy mezi složené závorky).

VýsledkyEditovat

Hlasování bylo ukončeno - jak je uvedeno výše - 16. ledna v 18:30 SEČ, proto se do vyhodnocení výsledků nezapočítávají hlasy: Bodlina 2× pro, Jan.Kamenicek 1× pro, Okino 2× pro, Pastorius 2× pro.

Podmínka dostatečné účasti hlasujících (>=10) byla splněna u všech čtyř kandidátů (Bodlina 36, Jan.Kamenicek 41, Okino 43, Pastorius 33).

Podmínka dvoutřetinové podpory byla splněna u tří kandidátů (Bodlina 32 pro, 2 proti; Jan.Kamenicek 41 pro, nikdo proti; Okino 42 pro, nikdo proti), nebyla splněna u jednoho kandidáta (Pastorius 19 pro, 10 proti).

Na dvouleté období do 16. ledna 2014 tak byli zvoleni (řazeno dle počtu hlasů pro): Okino, Jan.Kamenicek a Bodlina. Na jednoleté období nebyl nikdo zvolen. V arbitrážním výboru tak je nyní pět členů, jedno místo je neobsazené. Podle pravidel je možné nejdříve dva měsíce po skončení těchto voleb vypsat nové volby, a to do 30 dnů poté, co se přihlásí případný nový kandidát. Jeho mandát případně vyprší 16. ledna 2013.

Za arbitrážní výbor děkuji všem za účast ve volbách. (vyhodnotil Okino 17. 1. 2012, 00:02 (UTC) )

KandidátiEditovat

Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována. Neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.

OkinoEditovat

Okino (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 28. 12. 2011, 00:17 (UTC)

ZdůvodněníEditovat

Nejprve dovolte krátké představení: Wikipedistou jsem od roku 2006, jsem nejdéle sloužícím členem arbitrážního výboru v historii české Wikipedie (celkem déle než 4 roky, což nepovažuji za svou zásluhu, ale za zásluhu nezájmu ostatních), jsem řadovým členem a bývalým místopředsedou sdružení Wikimedia Česká republika. Toho času jsem aktivní především jako redaktor (a také správce) na Wikizprávách.

Převzal jsem za svou myšlenku arbitrážního výboru, který je posledním nástrojem řešení sporů zejména tam, kde už správci necítí dostatečnou autoritu. V minulosti jsem opakovaně usiloval o to, aby byl arbitrážní výbor co možná plně akceschopný. Po dobu, kdy jsem byl arbitrem, jsem aktivně pracoval na řešení podaných žádostí. Navzdory poměrně nízkému zájmu o tuto instituci kombinovanému s poměrně značnou kritikou jsem vždy usiloval o její prospěšnost, pokud bude zachována v systému chodu komunity Wikipedie. I z tohoto důvodu jsem se nakonec odhodlal znovu kandidovat, jelikož jinak zjevně znovu hrozí, že se arbitrážní výbor dostane do personální krize, ba může třeba i zaniknout.

Kandiduji nicméně do arbitrážního výboru, který by odpovídal mému předchozímu několikaletému úsilí - tedy do arbitrážního výboru akceschopného. Pokud komunita o takový arbitrážní výbor nemá zájem a nenajde se mezi ní dostatek jeho členů, nemá činnost arbitrážního výboru v této podobě smysl. Podle regulí má mít arbitrážní výbor šest členů a je nezbytné, aby každý případ řešili minimálně tři nepodjatí a aktivní arbitři. Počet tří arbitrů je tedy absolutní minimum. Proto tímto zároveň oznamuji, že v případě, že nebude kandidovat aspoň jeden další wikipedista, tato má kandidatura automaticky pozbývá platnost. Arbitrážní výbor ochromený nízkým počtem členů na samé hranici usnášeníschopnosti je luxus, který Wikipedii ničím nepomůže a (nyní či dříve) zvoleným arbitrům uškodí. Považuji funkci arbitra za velmi zodpovědnou a bez zajištěné funkčnosti výboru je nezodpovědné se do ní pouštět.

Myslím, že než výbor na hranici usnášeníschopnosti bude případně lepší otevřít diskusi, jaký arbitrážní výbor si komunita vůbec představuje a zda ho vůbec chce. Současný nezájem o volby bohužel odpověď na tuto otázku nepokládá.

Děkuji za pochopení, případné názory a podporu. Okino 28. 12. 2011, 00:17 (UTC)

HlasováníEditovat

ProEditovat
 1. Zde taktéž pro. Věřím, že kontinuita arbitrů je třeba, aby tam byl někdo, kdo se v prostředí již pohyboval a kdo ví, jak to tam chodí. Taktéž jeho předchozí práce ve výboru na mne působí jako dobrá vizitka. Držím palce --Chmee2 2. 1. 2012, 17:48 (UTC)
 2. Zřejmě nikdo nezná pravidla tak jako Okino, čili jednoznačně pro. Jirka O. 2. 1. 2012, 17:55 (UTC)
 3. Jsem pro a držím palce. K naplnění svých "tezí" budeš potřebovat hodně sil. Doufám, že vydržíš.--Feťour 2. 1. 2012, 17:58 (UTC)
 4. --Zákupák 2. 1. 2012, 18:15 (UTC)
 5. --Adam Zábranský 2. 1. 2012, 18:28 (UTC)
 6. --Utar 2. 1. 2012, 18:34 (UTC)
 7. Okino se na tuto funkci přímo hodí.--Juandev 2. 1. 2012, 18:53 (UTC)
 8. --Jann 2. 1. 2012, 18:53 (UTC)
 9. --Jowe 2. 1. 2012, 19:12 (UTC)
 10. Marek Koudelka; 2. 1. 2012, 19:30 (UTC)
 11. --Podzemnik 2. 1. 2012, 22:37 (UTC)
 12. --Aktron (|) 2. 1. 2012, 23:47 (UTC)
 13. --Dezidor 3. 1. 2012, 07:47 (UTC)
 14. V situaci, kdy je na dlouhodobé wikidovolené Beren, považuji za nejlepšího znalce wikipravidel právě Okina. Když k tomu připočítám jeho pečlivost a několikaletou zkušenost v roli arbitra, aniž bych si byl vědom jakéhokoli jeho pochybení nebo zneužití této funkce, je to jasný důvod zvolit jej i pro další období. --Milda 3. 1. 2012, 11:04 (UTC)
 15. --Tlusťa 3. 1. 2012, 12:11 (UTC)
 16. --Mirek256 3. 1. 2012, 14:34 (UTC)
 17. Má mou důvěru. --Nadkachna 3. 1. 2012, 15:11 (UTC)
 18. --Faigl.ladislav slovačiny 3. 1. 2012, 18:27 (UTC)
 19. --Limojoe 3. 1. 2012, 21:52 (UTC)
 20. Zkušený arbitr bez průšvihů.--Tchoř 3. 1. 2012, 22:16 (UTC)
 21. Pro. Zkušenost a kontinuita. --Saltzmann 4. 1. 2012, 01:11 (UTC)
 22. Ragimiri 4. 1. 2012, 08:50 (UTC)
 23. MiroslavJosef 4. 1. 2012, 08:52 (UTC)
 24. --Meluzína 4. 1. 2012, 09:18 (UTC)
 25. Tahoun AC, jeho komunikátor a prostředník s komunitou… --Kacir 4. 1. 2012, 14:04 (UTC)
 26. --Mercy 4. 1. 2012, 14:22 (UTC)
 27. --Ioannes Pragensis 4. 1. 2012, 20:46 (UTC)
 28. Ano, pro Reo + | 4. 1. 2012, 21:10 (UTC)
 29. Jistě Viz Jirka O., Kacir, a vlastně všichni nade mnou --Packa 4. 1. 2012, 22:25 (UTC)
 30. --Midi7 5. 1. 2012, 01:29 (UTC)
 31. Naprosto souhlasím s Mildou a přeju hodně odolné nervy.--frettie.net 5. 1. 2012, 13:10 (UTC)
 32. --Harold 5. 1. 2012, 15:18 (UTC)
 33. Důvěřuju ti. — Jagro 6. 1. 2012, 20:03 (UTC)
 34. Viz Milda a Saltzmann. --Jan.Kamenicek 7. 1. 2012, 15:38 (UTC)
 35. Vážím si Okina nejen za jeho znalost pravidel, ale především za znalost jejich smyslu. --G3ron1mo 7. 1. 2012, 16:48 (UTC)
 36. --Zdenekk2 8. 1. 2012, 03:40 (UTC)
 37. --Ladin 9. 1. 2012, 10:12 (UTC)
 38. Ano, hlavně jak píše Kacir. --Krvesaj 11. 1. 2012, 19:08 (UTC)
 39. — Draceane diskuse 11. 1. 2012, 20:13 (UTC)
 40. --Huhulenik 16. 1. 2012, 09:40 (UTC)
 41. --Wikimol 16. 1. 2012, 09:42 (UTC) Velmi oceňuju výdrž ve funkci.
 42. --Petr Adámek 16. 1. 2012, 16:45 (UTC)
 43. --Nolanus C 16. 1. 2012, 20:59 (UTC) Podle všeho se celkem osvědčil.
 44. nějaké výhrady by se našly, ale to jej nediskvalifikuje jakožto potenciálního arbitra. JAn 16. 1. 2012, 21:16 (UTC)
ProtiEditovat
Zdržel seEditovat
 1. Jako jeden z kandidátů jsem se chtěl hlasování zdržet. Teď jsem se také zdržel, i když jsem narušil kvórum. Já jsem připraven s Okinem spolupracovat i když on se mnou možná ne. Nechápu proč na základě špatných zkušeností s X odsuzuje mě. Já nejsem X, ani nevím o koho se jedná. --Pastorius 5. 1. 2012, 13:24 (UTC)
  Jsem taky připraven s Pastoriem spolupracovat, pokud bude zvolen. Obavy jsou dané Pastoriovým zdůvodněním, které jsem si upřesňoval otázkami, a dospěl jsem k názoru, že podobnost s tehdejší zkušeností, byť s jiným wikipedistou, je příliš nápadná a že to vypadá na nižší kompatibilitu představ o zajištění funkčnosti. Samozřejmě pokud se ve výboru sejdeme, tak se uvidí, jaký si nastaví výbor modus operandi, ostatně ať už dopadnou volby jakkoli, tak tam určitě nebudu jen já s Pastoriem, ale nejméně dva další, nejspíš tři další arbitři, kteří do toho taky budou moci mluvit. Okino 5. 1. 2012, 14:08 (UTC)

KomentářeEditovat


Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.


Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována. Neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.

Jan.KamenicekEditovat

Jan.Kamenicek (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 30. 12. 2010, 15:26 (UTC)

ZdůvodněníEditovat

Jsem Wikipedistou od prosince 2005. Těžištěm mé činnosti vždy byly především příspěvky v hlavním jmenném prostoru. V minulosti jsem byl hodně aktivní též na anglické Wikipedii, dnes ovšem již jen sporadicky.

Do sporů ve Wikikomunitě jsem se vždy dostával jen velmi výjimečně. Za příčinu drtivé většiny sporů na Wikipedii považuji nedostatek nadhledu jejich účastníků, a arbitrážní výbor v tomto směru plní nezastupitelnou funkci. Pamatuji dobu, kdy arbitrážní výbor byl dlouho prakticky nefunkční, což mne utvrdilo v přesvědčení o jeho potřebnosti. Rovněž já se domnívám, že výbor musí být akceschopný a bude-li potřeba, rázný.

Protože v současné době se zdá, že tento nanejvýš potřebný orgán je v personální krizi, rozhodl jsem se, že ustoupím od své zásady soustředit se hlavně na věcný obsah Wikipedie, a přijmout pobídku svých kolegů, abych po dlouhé době svého přispívání také převzal část odpovědnosti za její chod.

Budu-li zvolen, bude to pro mne role nová, a budu se zřejmě muset hodně učit. Děkuji všem, kteří se zde k mé kandidatuře vyjádří. Jan.Kamenicek 30. 12. 2011, 11:52 (UTC)

HlasováníEditovat

ProEditovat
 1. Taktéž pro. Dlouhodobý bezkonfliktní editor, který je autorem spousty kvalitních hesel. V komunitě se těší úctě a respektu. Věřím, že i on bude pro arbitrážní výbor přínosem. Moc díky, že jsi do kandidatury šel! --Chmee2 2. 1. 2012, 17:46 (UTC)
 2. Chmee2 to napsal za mě. Přeju úspěch při volbách :-) Jirka O. 2. 1. 2012, 17:54 (UTC)
 3. Jsem pro --Feťour 2. 1. 2012, 18:09 (UTC)
 4. --Zákupák 2. 1. 2012, 18:13 (UTC)
 5. --Martin Kotačka 2. 1. 2012, 18:22 (UTC)
 6. Z mé dosavadní zkušenosti má takové vlastnosti, které od arbitra čekám. --Adam Zábranský 2. 1. 2012, 18:24 (UTC)
 7. --Utar 2. 1. 2012, 18:35 (UTC)
 8. --Jann 2. 1. 2012, 18:56 (UTC)
 9. --Jowe 2. 1. 2012, 19:13 (UTC)
 10. Vám také věřím. — Marek Koudelka; 2. 1. 2012, 19:31 (UTC)
 11. --Podzemnik 2. 1. 2012, 22:37 (UTC)
 12. --Dezidor 3. 1. 2012, 07:45 (UTC)
 13. Honzu sice neznám, ale také nezám objektivní důvod, proč by nemohl být arbitrem. Takže bych mu dal šanci ať se ukáže.--Juandev 3. 1. 2012, 09:27 (UTC)
 14. Z dosavadní zkušenosti velmi seriózní wikipedista a autor mnoha kvalitních článků, zároveň si nevybavuji žádné jeho konflikty na projektu. Právě takoví jsou v AV potřeba, protože mají přirozenou autoritu u naprosté většiny editorů a skýtají naději, že budou rozhodovat nestranně a zodpovědně. Na druhou stranu doufám, že těch situací, které by vyžadovaly zvýšenou aktivitu AV, bude co nejméně; byla by škoda, kdyby trávil desítky hodin arbitrážemi a ne tvorbou encyklopedie. (P. S. Wikipedie jako název konkrétního díla s velkým „W“, ale wikipedista a wikikomunita s malým „w“, nejsme národ :-).) --Milda 3. 1. 2012, 11:23 (UTC)
  Berte to velké písmeno jako projev úcty :-D Jan.Kamenicek 3. 1. 2012, 11:41 (UTC)
 15. Kolega Jan.Kamenicek má moji plnou podporu. -David Kennedy 3. 1. 2012, 11:26 (UTC)
 16. --Tlusťa 3. 1. 2012, 12:11 (UTC)
 17. --Mirek256 3. 1. 2012, 14:34 (UTC)
 18. Určitě pro. --Nadkachna 3. 1. 2012, 15:16 (UTC)
 19. --Faigl.ladislav slovačiny 3. 1. 2012, 18:28 (UTC)
 20. Kolegu Kameníčka sleduji dlouhodobě a jeho kandidatura mne mile potěšila. Jen doufám, že ho otravná úředničina a všeobecná nespokojenost stran s tím, jak arbitři jednají, neodradí a že vytrvá. Hodně zdaru! Okino 3. 1. 2012, 21:38 (UTC)
 21. Zkušený wikipedista ochotný vyzkoušet si novou roli? Proč ne? --Tchoř 3. 1. 2012, 22:33 (UTC)
 22. Pro. Myslím, že málokdo je tak vhodný kandidát. --Saltzmann 4. 1. 2012, 00:56 (UTC)
 23. Ragimiri 4. 1. 2012, 08:50 (UTC)
 24. MiroslavJosef 4. 1. 2012, 08:52 (UTC)
 25. --Meluzína 4. 1. 2012, 09:16 (UTC)
 26. --Kacir 4. 1. 2012, 14:06 (UTC)
 27. --Mercy 4. 1. 2012, 14:20 (UTC)
 28. --Ioannes Pragensis 4. 1. 2012, 20:47 (UTC)
 29. Věřím, že zvládne další články (vidím ho makat) i někdy velmi náročnou práci při řešení sporů (někdy se bude muset taky hodně makat) --Packa 4. 1. 2012, 22:30 (UTC)
 30. --Midi7 5. 1. 2012, 01:29 (UTC)
 31. --Nolanus C 5. 1. 2012, 15:17 (UTC) Schopný a bezproblémový.
 32. --Harold 5. 1. 2012, 15:18 (UTC)
 33. Wikipedista, který má můj respekt a hlubokou úctu. Pevně věřím, že v arbitrážním výboru bude odvádět stejně dobrou práci, jako v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. --G3ron1mo 7. 1. 2012, 16:47 (UTC)
 34. --Zdenekk2 8. 1. 2012, 03:37 (UTC)
 35. --Ladin 9. 1. 2012, 10:13 (UTC)
 36. -- Ano, protože i já patřím k té naprosté většině, jak výstižně komentoval Milda --Jirka62 10. 1. 2012, 12:42 (UTC)
 37. Vzhledem k hlasům pro, které dali ti, jejichž názorům věřím.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Krvesaj (diskusepříspěvky)
 38. — Draceane diskuse 11. 1. 2012, 20:13 (UTC)
 39. --Huhulenik 16. 1. 2012, 09:41 (UTC)
 40. --Wikimol 16. 1. 2012, 09:44 (UTC)
 41. --Petr Adámek 16. 1. 2012, 16:45 (UTC)
 42. Třeba ti to nadšení chvíli vydrží... JAn 16. 1. 2012, 21:17 (UTC)
ProtiEditovat
Zdržel seEditovat

KomentářeEditovat

Takže v podstatě nevíš co tě čeká. Můžeš mi vysvětlit tudle svojí větu: Za příčinu drtivé většiny sporů na Wikipedii považuji nedostatek nadhledu jejich účastníků, a arbitrážní výbor v tomto směru plní nezastupitelnou funkci.?--Juandev 2. 1. 2012, 18:56 (UTC)

Členové arbitrážního musí být ti, kdo budou mít onen nezbytný nadhled, díky čemuž mohou pomoci spor ukončit :-) Jan.Kamenicek 2. 1. 2012, 19:25 (UTC)
Tak to by měli mít i správci ne? Není to pak selhání správců, že se konflikt dostane až do AV?--Juandev 2. 1. 2012, 19:27 (UTC)
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale koneckonců už z definice je arbcom posledním stupněm řešení konfliktů na české Wikipedii. Dostává se ke slovu, až když selže všechno ostatní - tedy i správci --Bodlina 2. 1. 2012, 21:45 (UTC)
A kterým stupněm je tedy mediátor?--Juandev 3. 1. 2012, 09:14 (UTC)
Pokud se na ně strany sporu obrátí (jako se mohou obrátit na kohokoli), pak to selhání správců být může, ale Juanedev, správci nemají ve své gesci řešit spory, to jim nenáleží, viz WP:Správci: „Jsou to prostě uživatelé, … Správci nemají nad jinými uživateli žádnou moc kromě toho, že jsou pověřeni vykonáváním rozhodnutí učiněných celou komunitou.“ Pokud se wikipedisté na ně obrací, pak se samozřejmě snaží spory urovnat, ale nevychází to z jejich náplně práce. Spory má naopak řešit AC, který správcům dává mandát (zplnomocnění) konat vůči stranám sporu za jasných podmínek.--Kacir 2. 1. 2012, 21:58 (UTC)
Z toho tedy vyplývá, že na projektech, kde není Arbcom není vyhrocených sporů? Apropos, ohýbal bych to celé, tedy Juandeve:-)--Juandev 3. 1. 2012, 09:14 (UTC)
Myslím, že Kacir to řekl za mě. Správce může vyřešit upozorněním nebo třeba i blokem něčí škodlivé jednání. Tím se (někdy) naopak může dostat do ostrého sporu právě proto, že jednal správně. Pokud přijde stížnost, Arbcom se jí musí zabývat a jeho jednání vyhodnotit.
Možná ale má Juan na mysli, že správci mohou svým vystupováním někdy takovým sporům předejít. Stejné stanovisko lze často vyjádřit různými způsoby, a někdy se stává, že správci, snad z únavy z řešení neustále se opakujících stejných problémů, volí zbytečně nevrlé formulace, a nechtěně tak konflikt přiživují, místo aby ho utlumili. V takovém případě se může stát, že Arbcom řeší konflikt, který nemusel vzniknout, a snad lze v určitém smyslu mluvit o selhání z důvodu nedostatku nadhledu. Ovšem to není problém jen správců, ale nás všech, jen u správců je to víc vidět. Tohle může vyřešit jen komunita jako celek volbou psychicky odolných správců. Jan.Kamenicek 2. 1. 2012, 22:31 (UTC)
Takže AV je správný, protože jeho rozhodnutí jsou ultimativní? Vzpomínám si na arbitráže, kdy to strany sporu také špatně nesly - stejně jako to mohou špatně nést po zásahu správce. Spor pak může dále bublat. Mohl by i po zásahu AV - ale chceš říct, že AV se postará silou naplňování svých rozhodnutí aby tomu tak nebylo?--Juandev 2. 1. 2012, 23:38 (UTC)
Klíčové je, že AC jako jediný má k takovým rozhodnutím legitimitu.--Kacir 2. 1. 2012, 23:49 (UTC)
Pak by ještě bylo fajn, kdyby správci a jinej staf rozhodnutí AC respektovali a dodržovali.--Juandev 3. 1. 2012, 09:14 (UTC)
Někdo musí mít pravomoc říct poslední slovo. A pokud se nemáme ve sporech utopit, ostatní to musí respektovat, i kdyby s tím nesouhlasili. Pokud ne, výbor musí své rozhodnutí prosadit i silou.
Pochopil jsem, že považuješ za lepší, kdyby se arbcom zrušil a jeho práci dělali správci. To by byl krok zpět. Není dobré, když stejná osoba rozhoduje a současně rozhodnutí (např. blok) i uvádí do praxe. Tato kumulace by vyvolávala zbytečná podezření ze zneužívání moci. Pravomoci je třeba rozdělit mezi ty, kdo spor rozhodují a ty, kdo rozhodnutí vykonávají. Navíc někteří správci jsou dobrými údržbáři a bylo by škoda odebírat jim správcovské pravomoci třeba proto, že nemají důvěru komunity při řešení sporů. Tyhle věci musí zůstat odděleny. Jan.Kamenicek 3. 1. 2012, 07:41 (UTC)
Tak děkuju za diskusi.--Juandev 3. 1. 2012, 09:08 (UTC)
Rádo se stalo :-) Jan.Kamenicek 3. 1. 2012, 10:47 (UTC)

Děkuji všem za jejich hlasy. Jan.Kamenicek 16. 1. 2012, 21:01 (UTC)


Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.


Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována. Neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.

BodlinaEditovat

Bodlina (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 1.1. 2012, 14:57 (UTC)

ZdůvodněníEditovat

Na Wikipedii přispívám od roku 2005, ovšem s neplánovanou přestávkou 2008 - 2011. Moje působení zde vždy spočívalo a spočívat bude v generování obsahu, což je IMHO nejdůležitější úloha každého wikipedisty. Bez obsahu není encyklopedie a veškerý aparát vzniklý kvůli údržbě a rovněž veškeré minulé i budoucí spory postrádají smysl. Zároveň jsem si ale vědoma, že právě spory a hádky mezi wikipedisty cíl, kterým je tvorba obsahu, přímo ohrožují, protože jednak brání účastníkům v psaní hesel, jednak je odrazují od další práce a napjatá atmosféra může odradit i jiné přispěvatele. Bez wikipedistů není obsahu, bez obsahu není encyklopedie.

Nikdy jsem nebyla ani nechci být správcem. Kandiduji do arbitrážního výboru, protože v této chvíli je již zřejmé, že neudělám-li to, výsledkem pravděpodobně bude arbitrážní výbor, který je nefunkční, a to je pro mě nepřijatelné. Nezájem komunity nicméně přivádí na mysl myšlenku, jestli vlastně arbitrážní výbor v současné podobě chceme a co vlastně chceme, pouhé srovnání počtů kandidátů i hlasujících v lednu roku 2006, kdy byl arbitrážní výbor na české wikipedii zaveden, a ledna roku 2012, ba i roku 2011, ukazuje znepokojivý trend: je komunita již tak vyčerpaná, že kdo chtěl být arbitrem již jim byl? Skutečně už nejsou lidé, které by zajímala komunita jako celek, ne jen žabomyší spor s jiným wikipedistou, nebo vůbec nic? Existuje vůbec ještě komunita, kterou si pamatuji z dob svých začátku zde?

Nezbývá mi, než doufat že ano. Jako člen arbitrážního výboru ji budu hájit. --Bodlina 1. 1. 2012, 13:57 (UTC)

HlasováníEditovat

ProEditovat
 1. Podobně jako u Pastoria, i u tebe jsem moc rád, že ses nechala přesvědčit, abys do volby šla. Jak již jsem psal u tebe na diskusi, věřím, že tvá (snad) úspěšná kandidatura bude pro arbitrážní výbor přínosem. Držím palce! --Chmee2 2. 1. 2012, 17:44 (UTC)
 2. Snad Bodlina promine, když napíšu, že ženský prvek a optika jsou přesně věcí, která na wiki často schází – a je pro Arbcom jen dobře, když tam nebude chybět. Jirka O. 2. 1. 2012, 17:51 (UTC)
 3. Jsem pro --Feťour 2. 1. 2012, 18:15 (UTC)
 4. --Zákupák 2. 1. 2012, 18:16 (UTC)
 5. --Martin Kotačka 2. 1. 2012, 18:23 (UTC)
 6. --Utar 2. 1. 2012, 18:36 (UTC)
 7. --Gumruch 2. 1. 2012, 21:09 (UTC)
 8. Neopotřebovaná (posledními spory) a současně zkušená kolegyně. --Kacir 2. 1. 2012, 22:07 (UTC)
 9. --Podzemnik 2. 1. 2012, 22:38 (UTC)
 10. --Mirek256 3. 1. 2012, 14:35 (UTC)
 11. Hlasuji pro a držím palce. --Nadkachna 3. 1. 2012, 15:22 (UTC)
 12. Když to chceš dělat, tak jsem pro--Juandev 3. 1. 2012, 16:41 (UTC)
 13. --Faigl.ladislav slovačiny 3. 1. 2012, 18:28 (UTC)
 14. Ragimiri 4. 1. 2012, 08:50 (UTC)
 15. MiroslavJosef 4. 1. 2012, 08:54 (UTC)
 16. --Postrach 4. 1. 2012, 09:06 (UTC)
 17. --Meluzína 4. 1. 2012, 09:24 (UTC)
 18. Budiž.--Mercy 4. 1. 2012, 14:21 (UTC)
 19. --Horst 4. 1. 2012, 21:04 (UTC)
 20. Zodpovědná, rozumná, nekonfliktní, dostatečně aktivní, přitom se zkušeností sahající dlouho dozadu a .. ano také se přidám .. žena :), což považuji na Wiki nejen při řešení sporů za pozitivum. Rozhodně pro Reo + | 4. 1. 2012, 21:08 (UTC)
 21. S Okinem nebude někdy lehká spolupráce, ale jestli ji Bodlina zvládne, věřím, že bude tou výbornou jinou optikou, jak píše Jirka O. --Packa 4. 1. 2012, 22:36 (UTC)
 22. --Midi7 5. 1. 2012, 01:30 (UTC)
 23. --Harold 5. 1. 2012, 15:19 (UTC)
 24. Líbí se mi ty odpovědi níže. --Dendrofil 6. 1. 2012, 19:09 (UTC)
 25. --Jan.Kamenicek 7. 1. 2012, 15:39 (UTC)
 26. Marek Koudelka; 7. 1. 2012, 16:19 (UTC)
 27. --Zdenekk2 8. 1. 2012, 03:34 (UTC)
 28. --Ladin 9. 1. 2012, 10:13 (UTC)
 29. — Draceane diskuse 14. 1. 2012, 10:50 (UTC)
 30. --Huhulenik 16. 1. 2012, 09:41 (UTC)
 31. Mou podporu má --Silesianus 16. 1. 2012, 14:56 (UTC)
 32. --Petr Adámek 16. 1. 2012, 16:46 (UTC)
 33. --Nolanus C 16. 1. 2012, 21:09 (UTC) Proč ne?
 34. --Adam Zábranský 16. 1. 2012, 21:23 (UTC)
ProtiEditovat
 1. Kvůli dlouhodobé přestávce nemůže mít dobrý přehled o současném dění na wiki. --Jowe 2. 1. 2012, 20:40 (UTC)
  Možná by to naopak podpořilo nutnou nestrannost. Je nutné, aby člen arbitrážního výboru znal scénář místní wikipedistické telenovely, zdejší rodinná pouta a velmi křehké vztahy? --Martin Kotačka 2. 1. 2012, 20:50 (UTC)
  Nestrannost by to možná podpořilo, ale nestrannost je k rozhodování málo. To bychom mohli nestranně házet mincí. --Jowe 2. 1. 2012, 21:03 (UTC)
  Výtce rozumím, na druhou stranu nevidím důvod, proč by řekněme ostrá diskuse vedená v roce 2009 měla mít výraznější vliv na můj náhled na podobnou diskuzi v roce 2012, vytahování starých hádek fakt nikomu nikdy nepomohlo. Jestli mi něco otravuje wikipedii, pak je to právě ta energie vložená do vytahování toho, co kdo kde a komu řekl před x-lety. Přitom 99,9% těchto informací je k jakémukoliv v současnosti vedenému sporu naprosto irelevantní a tem zbytek už by měl být dávno promlčený, nechceme-li se na sebe na věky urážet jako holčičky v mateřské školce. --Bodlina 2. 1. 2012, 21:53 (UTC)
  Může se stát, že arbcom bude řešit dlouhodobé problematické chování wikipedisty X. Bohužel v tom případě se bez vytahování starých záležitostí neobejdeme. A aspoň základní zkušenost s tím, jak se wikipedista X choval v poslední době, by arbitr měl mít. --Jowe 2. 1. 2012, 22:13 (UTC)
  Na pomoc kolegyni zde chci říct, že každé řešení sporu ve výboru má fázi tzv. shromažďování důkazů. Pokud si někdo stěžuje na něčí dlouhodobé problematické chování, pak v této fázi by měl přinést důkazy v podobě relevantních odkazů i na případné staré záležitosti. Jan.Kamenicek 2. 1. 2012, 22:50 (UTC)
  Vůbec si nemyslím, že Bodlinina přestávka znamená, že nemůže mít přehled. Navíc má po té pauze zcela jistě potřebný nadhled, a to je, oč tu běží, kolego Jowe.--Feťour 3. 1. 2012, 10:58 (UTC)
  Nadhled je pouze jeden předpoklad pro výkon funkce arbitra. Na to, jestli Bodlinina přestávka znamená, že nemůže mít přehled, máme opačný názor a podle toho jsme také hlasovali. A to je, oč při volbách běží, kolego Feťoure. --Jowe 3. 1. 2012, 12:32 (UTC)
  Ani já s Vámi nesouhlasím Jowe. Ve skutečnosti, přehled opravdu bude potřeboovat. Ale přehled o faktech, důkazech a argumentech. Každý relevantní fakt, každý relevantní argument by měl padnout jako důkaz a Bodlina tak jako každý arbitr by si jistě měla najít čas a situaci prohledat a promyslet. Veškeré věci se dají dohledat v historiích relevantních stránek a Bodlina je dostatečně zkušená Wikipedistka, která ví jak funguje komunita a o technikáliích snad ani nemluvě. To jak dlouho působila na csWiki je důležité právě z tohoto důvodu a z toho důvodu aby si naopak o ní mohli udělat názor Ti, kteří ji volí. To jestli má nyní okamžitý přehled o tom jak kdo zlobil poslední tři roky, naopak nejen že není důležité, to je potenciálně zavádějící argument. Pokud je toto zlobení důležité ve věci, kterou bude hodnotit jako arbitr, tak by to mělo zaznít jako argument a důkaz včetně linků na relevatní opičárny. Žádný arbritr se nesmí opírá o pouhou svou paměť. Předpokládám také, že to, že se arbitr projde editační historii toho, koho bude posuzovat, je pro arbitry také samozřejmá rutina. Pro zkušeného Wikipedistu naprosto není nutné, aby byl "u toho", když ten člověk zlobil. Celá situace se dá dohledat zpětně. V tom je kouzlo MediaWiki. To jediné, co se na Bodlinu nepřenese jsou neředěné emoce z té doby. A to je něco co je spíše dobře - otázka nadhledu - ne přehledu. Není žádný druh informace, který by jí mohl utéci jen proto, že tu nebyla. Arbitrážní výbor by jinak ani nemohl fingovat např. na anglické wiki kdyby se opíral o osobní zkušenosti arbitrů. Na to je tam komuunita příliš široká. Každý arbitr prostě začne studovat editační historie zúčastněných a předložené důkazy, argumenty. Reo + | 4. 1. 2012, 21:01 (UTC)
 2. Naprosto nevhodná kandidátka vhledem k tomu, že chce řešit spory na základě vlastních pocitů (potížista, přínos pro Wikipedii) místo aby se zabývala předloženými důkazy a fakty.--Vbhubeny 9. 1. 2012, 07:19 (UTC)
Zdržel seEditovat
 1. Nevím. Okino 4. 1. 2012, 13:53 (UTC)
 2. --Krvesaj 11. 1. 2012, 19:09 (UTC)

KomentářeEditovat

A není lepíš tedy arbitrážní výbor zrušit a zavést jiný efektivnější způsob řešení sporů? Jinak se přiznám, že tvoje kandidatura mi nepřipadá jako kandidatura - spíše jako sebeobjetování.--Juandev 2. 1. 2012, 19:00 (UTC)

Námět k prodiskutování je to určitě zajímavý, nuž? Nejhorší co se může stát je, že zjistíme že současná organizace nejlépe slouží našim potřebám. Ale ohledně arbcomu mě jistý nezájem wikipedistů dost zaujal a už jen ten sám o sobě si IMO tu diskusi žádá. Juane, kdyby bylo 20 jiných kandidátů, tak si tady píšu o anatomii psa a voleb bych se účastnila jen jako řadový diskutér a volič. Takže v tomto směru se možná jedná o oběť části času vyhrazeného wikipedii - ale k tomu mě nikdo nenutil, jen zájem, aby to FUNGOVALO, což je ve výsledku důležitější a pes počká. --Bodlina 2. 1. 2012, 21:36 (UTC)

Tak ono se to tu už právě několikrát diskutovalo. Ono je těžké zrušit něco co šlape (hodně lidí nemá rádo změny) - i když nejednoduší cesta je, že nebude dost arbitrů. Mě osobně vést dlouhosáhle diskuse nad efektivitou AV nebaví.--Juandev 2. 1. 2012, 22:15 (UTC)

Děkuji za Vaši kandidaturu. Současná volební situace naznačuje, že arbitrážní výbor bude reálně akceschopný (pokud to jeho členové budou zvládat). Práce v arbitrážním výboru je poměrně časově náročná (pokud se tedy na něj komunita s něčím obrátí) a není příliš příjemná a uspokojující. Zeptám se přímočaře - jste plně připravena tuto zátěž zvládat? A jen tak pro jistotu se zeptám, aniž bych vyzvídal jakékoli detaily, i na toto: můžete odhadnout pravděpodobnost, s jakou se může v průběhu Vašeho funkčního období zopakovat "neplánovaná přestávka" jako v letech 2008-2011? Děkuji. Okino 3. 1. 2012, 21:43 (UTC)

Děkuji za dotaz, nyní k odpovědím: Ano, na tuto otázku jsem si odpověděla při zvažování kandidatury a kladná odpověď na ni byla a je conditio sine qua non veškerého snažení. Stejně tak pravděpodobnost další přestávky jsem odhadla jako velmi nízkou - samozřejmě, může mě zajet náklaďák nebo přijde na podzim konec světa - opět, kdybych věděla, že pravděpodobně za dva měsíce někam zmizím, moje kandidatura by postrádala smysl. Přeji pěkný večer, --Bodlina 3. 1. 2012, 22:04 (UTC)

Mám pár otázek:

 1. Je dle Vás označení někoho za nedouka osobním útokem?
  Ano, protože hodnotí přímo wikipedistu a ne obsah, který vložil, případně změnu, kterou provedl. Těžko se to dá označit jako konstruktivní kritika, ne? --Bodlina 6. 1. 2012, 10:39 (UTC)
 2. Jak dle vás pracují správci jako celek (dobře, špatně, jinak...), popřípadě co by se v jejich práci dalo zlepšit?
  Jako celek na mě občas působí jako sbor lidí, kteří si dali za úkol bránit wikipedii před jakýmkoliv zlem, přičemž potenciál pro to zlo je v celém okolním světě. V případě zjevných vandalů to snad funguje, ale nevyhnutelným důsledkem je jistý nepřátelský postoj wikipedie vůči okolí. Co by se dalo zlepšit? Doktrína. Wikipedie by měla být přátelštější k lidem, kteří si troufnou zmáčnout tlačítko "editovat". Není to ovšem jen záležitost správců, ale také znění a používání různých šablon a nálepek, to je na delší diskuzi. --Bodlina 6. 1. 2012, 10:39 (UTC)
 3. Jaký názor máte na exponenciálně se zvyšující tresty při blokování?
  Nic neřeší. Délka bloku by měla být taková, aby dotyčnému 1) skončila hodina výpočetní techniky/přestávka 2) snížil se mu krevní tlak a přestal vidět rudě. Na to je i 24h dlouho. Při sporech - teď nemluvím o jednorázových vandalech - by blok měl imho sloužit jen jako takové "ticho! - ještě jednou a věcně prosím" a ne jako "teď tě šoupneme za dveře a vyřešíme si to bez tebe". To spor neřeší, spíš eskaluje, protože dotyčný zablokovaný ztrácí možnost argumentace a zbývá mu jenom pocit křivdy. Který mu zůstává trvale a který působí napětí i v budoucnosti. --Bodlina 6. 1. 2012, 10:39 (UTC)
 4. Jak by se dle Vás mělo zacházet s potížisty (=dlouhodobě zavedení wikipedisté mající i přínosné editace)?
  Individuálně. Mluvíme-li o tom, že "potížistu" řeší Arbcom, pak je hlavním měřítkem přínos pro encyklopedii jako celek. A případné potíže ve stylu osobních antipatií ať si pánové vyřeší někde v restauračním zařízení, s tím nemá wikipedie nic společného. --Bodlina 6. 1. 2012, 10:39 (UTC)
  Dovoluju si upozornit, že se vždy nejedná jen o pány, tato diskuse je ukázkou, že i dámy si zde projevují osobní antipatie :-) --Jowe 6. 1. 2012, 11:43 (UTC)

Děkuji za odpovědi--Zdenekk2 6. 1. 2012, 07:14 (UTC)


Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.


Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována. Neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.

PastoriusEditovat

Pastorius (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: Pastorius 19:00, 1. 1. 2012 (UTC)

ZdůvodněníEditovat

Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl akceptovat nabídku svých dlouholetých zkušených kolegů wikipedistů a kandidovat na místo člena arbitrážního výboru. Do wikipedie přispívám s různě dlouhými přestávkami už od roku 2003. Dovolím si proto tvrdit, že wikipedii dobře znám. Různým dílem jsem se svého času podílel na přípravě většiny pravidel a doporučení.

Wikipedie se neustále vyvíjí. Za dobu, kterou pamatuji, prošla různými fázemi. Světlé chvíle se střídají s různými krizemi a válkami. Je to přirozené, neboť organizace se musí přizpůsobovat změnám v počtu editorů, jejich profesní i věkové skladbě, problémům a úkolům, které před námi stojí.

Domnívám se, že česká wikipedie zralá na změnu. Je potřeba reorganizovat celý proces správy wikipedie, změnit základní koncept. Základním paradigmatem wikipedie je v první i poslední řadě tvorba kvalitního obsahu. Důležitou součástkou takového přerodu je i efektivní způsob rozhodování sporů. Dovolte mi prosím, abych alespoň ve stručnosti nastínil svá východiska, svou představu a svůj úhel pohledu, ze kterého hodlám hodnotit jednotlivé spory a posuzovat role jednotlivých účastníků těchto sporů.

EncyklopedieEditovat
 • jsme tu proto, abychom tvořili encyklopedii. Základní kritériem při rozhodování každého sporu je odpověď na otázky
  • jaký vliv bude mít rozhodnutí na obsah? Bude obsah kvalitnější, přehlednější, co získá čtenář?
  • jaký vliv bude mít rozhodnutí na editory? (to jsou ti, kteří tvoří obsah encyklopedie, nikoliv tedy ti kteří předtřiďují, kategorizují, formátují …)
   • bude se jim lépe, nebo hůře přispívat?
   • udržíme si stávající editory?
   • neodradíme další od práce na našem společném díle?
 • úkolem wikipedie není zajišťovat celoplanetární spravedlnost a řešit osobní spory mezi editory
  • pravomoc arbitrážního výboru končí tam, kde končí url http://cs.wikipedia.org
  • kritizovat wikipedii je možné zvenčí i zevnitř
 • arbcom musí problémy řešit, nikoliv problémy konzervovat nebo odkládat
  • rozhodnutí o přijetí případu v řádu hodin
  • stejně tak předběžná opatření, která zamezí další eskalaci sporu
  • rozhodnutí v řádu několika málo týdnů
 • je výhodné, aby arbcom byl osvícenou autokracií
  • precedent není modla a je možné tentýž spor příště rozhodnout zcela jinak, je-li to ku prospěchu projektu
  • není možné se dovolávat formálních byrokratických postupů a lhůt, arbcom má právo postupovat ad hoc, je-li to výhodné pro projekt
 • wikipedie je encyklopedie, nikoliv tribuna
  • extrémní a silně menšinové názory mají na wikipedii své místo, ale pouze takové, které odpovídá jejich důležitosti v reálném světě. Wikipedie není od toho, aby tvořila a prosazovala jakýkoliv názor, ale pouze k tomu, aby co nejvěrněji odrážela realitu
OtevřenostEditovat
 • veškerá důležitá rozhodnutí vznikají výhradně na stránkách wikipedie, otevřeně a po vzájemné diskusi
 • veškeré úkony, které omezí právo přispívat (mimo případů evidentního vandalismu) musí být otevřeně projednány a zdůvodněny
 • je potřeba přehodnotit stav, kdy tzv. "slušnost" a "korektnost" brání kritice, neboť prakticky každý nepohodlný názor lze interpretovat jako osobní útok nebo "kampaňovitost"
VlídnostEditovat
 • naší snahou je získat další editory – dodavatele obsahu – je užitečné omezit komunikaci pomocí zdeúředních šablon, mentorské poučování a peskování nováčků
 • odborníky z různých oborů není možné peskovat za nedostatky ve formátování textu, nebo je nutit, aby se neustále učili nové a nové požadavky na užití šablon a dalších formalit – je potřeba zabezpečit zpětnou kompatibilitu šablon, požadavky na technologie předkládat pouze jako vlídné žádosti a dobré rady. Každá změna technologie musí být doprovozena individuálním přístupem k těm, kteří používají technologii starou
 • výrazně rozšířit počet správců a proměnit je ve sbor vlídných rádců a pomocníků
 • správci musí používat blokování výhradně k ochraně projektu, k tomu aby mohli vychladnout horké hlavy a obraně proti vandalismu
 • exponenciálně se zvyšující tresty jsou nesmysl. Slouží výhradně k vyhánění wikipedistů. Pravomoc vyhánět - trestat - by měl mít pouze arbitrážní výbor

K ostatním kandidátům se vyjadřovat nebudu. Nekandiduji proti někomu, ale pro něco. Pokud budu zvolen, budu se snažit prosazovat principy, které jsem nastínil, bez ohledu na to, zda ve výboru bude Petr nebo Pavel. Rozmanitost názorů arbitrážního výboru nevnímám jako nedostatek, ale jako klad.

Podle mého názoru při rozhodování arbcomu platí, že:

Není důležité, aby rozhodnutí arbitrážního výboru bylo spravedlivé, je důležité, aby bylo v prvé řadě užitečné pro projekt.

Spravedlivé rozhodnutí má obvykle mnohem větší šanci stát se pro projekt užitečným.

— Wikipedista Pastorius

HlasováníEditovat

ProEditovat
 1. Pro - Díky ti moc. Jsem rád, že jsi takto na mou výzvu zareagoval a rozhodl ses kandidovat. Souhlasím s tebou ve tvém volebním programu. Držím palce do volby. S pozdravem --Chmee2 2. 1. 2012, 17:40 (UTC)
 2. Coby spoluvyzyvatel jsem taky pro – a navíc se mi líbí i program. Jirka O. 2. 1. 2012, 17:46 (UTC)
 3. Jsem pro --Feťour 2. 1. 2012, 18:09 (UTC)
 4. --Zákupák 2. 1. 2012, 18:14 (UTC)
 5. --Martin Kotačka 2. 1. 2012, 18:23 (UTC)
 6. Teď už jen dodržet volební sliby :D .--Utar 2. 1. 2012, 18:36 (UTC)
 7. --Jowe 2. 1. 2012, 20:41 (UTC)
 8. Věřím v přínos.--Kacir 2. 1. 2012, 22:09 (UTC)
 9. --Podzemnik 2. 1. 2012, 22:38 (UTC)
 10. --Dezidor 3. 1. 2012, 07:46 (UTC)
 11. --Nadkachna 3. 1. 2012, 15:27 (UTC)
 12. --Faigl.ladislav slovačiny 3. 1. 2012, 18:30 (UTC)
 13. --Limojoe 3. 1. 2012, 21:50 (UTC)
 14. Ragimiri 4. 1. 2012, 08:50 (UTC)
 15. Sice malé námitky, ale pro...snad bude vše Ok.--Mirek256 4. 1. 2012, 15:55 (UTC)
 16. Jsem pro.--frettie.net 5. 1. 2012, 13:12 (UTC)
 17. --Horst 5. 1. 2012, 17:12 (UTC)
 18. Arbitry nejspíš potřebujeme a Pastorius je dostatečně zkušený i poučený z dřívějších chyb, což povbažuji za jistou výhodu... JAn 9. 1. 2012, 17:42 (UTC)
 19. --Huhulenik 16. 1. 2012, 09:42 (UTC)
 20. --Nolanus C 16. 1. 2012, 21:04 (UTC) Ne se vším, co dělal souhlasím a rozhodně bych to s ním zkusil. A většina argumentů jeho oponentů mě nepřesvědčuje.
 21. --Adam Zábranský 16. 1. 2012, 21:24 (UTC)
ProtiEditovat
 1. Něco z té dlouhé řeči se mi líbí, něco méně, část vnímám jako balast nesouvisející s rolí arbitra, u některých priorit trochu váhám, zda nejdou ve skutečnosti proti sobě, něco jako by vycházelo z mylných předpokladů. Celkový dojem byl spíš mírně záporný. O mém hlasu pak rozhodlo jednak pročtení Pastoriovy rétoriky ze starší kandidatury a z Wikipedie:Žádost o arbitráž/Ex parte Pastorius, jednak vyjádření k osobním útokům přímo zde – o současném stavu si rozhodně nemyslím, že by bránil kritice — myšleno díla, autory snad kritizovat nemusíme. Například nevidím, proč by součástí kritiky něčích editací muselo být označení jejich autora za nedouka.--Tchoř 4. 1. 2012, 00:25 (UTC)
 2. Přestože s mnoha Pastoriovými myšlenkami souhlasím, nejsem přesvědčen v tom, že arbitrážní výbor je místo, kde se mají prosazovat. A kde se s Pastoriem rozcházíme, tak je to právě otázka vnitřního fungování arbitrážního výboru - a to zejména v těch formalitách, kde se domnívám, že by odlišné ideje a jeho dle mého názoru nerealistické představy vedly spíš k ochromení akceschopnosti výboru. Pamětníci vědí, že v minulosti jsem v zájmu názorové různorodosti podpořil i některé wikipedisty, se kterými se do detailů neshodnu, takže v tom problém není. Mám ale naopak z minulosti špatnou zkušenost s jedním wikipedistou, který se nechal zvolit do arbitrážního výboru s představou, že ho zreformuje, nebo nejlépe rovnou zruší zevnitř - a to byla zkušenost velmi nepříjemná, která navíc nakonec vedla k jeho rychlé rezignaci a místo zůstalo stejně volné. Pastorius se rozhodl vystoupit s plánem reformovat různé sféry fungování Wikipedie, což je v pořádku, ale myslím, že arbitrážní výbor není místo, kde s tím má začít - všechny reformy Wikipedie musejí začít u komunity. Okino 4. 1. 2012, 13:52 (UTC)
 3. Pastoria si vážím jako veterána Wikipedie, který tu mnoho vykonal, ale nepovažuji ho za úplně bezkonfliktního, jednoznačně týmového člověka.--Ioannes Pragensis 4. 1. 2012, 20:53 (UTC)
 4. Promiň, Pastorie, ale taky si nejsem jist, jestli bys tu "reorganizaci celého procesu správy wikipedie, změnu základního konceptu" měl dělat právě v AC. Arbitrážní výbor by IMHO měl být spíše konzervativní skupina. A pokud jeden z vážných kandidátů, kterého podporuji – Okino – je proti, nedává mi Pastoriovo členství záruku dobrého fungování výboru. Také Tchoř se vyjádřil přesně.
  Dost taky nesouhlasím s opakovaným Pastoriovým citátem "Není důležité, aby rozhodnutí arbitrážního výboru bylo spravedlivé..." (něco jako Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno). Je sice velmi důležité, aby řešení bylo užitečné pro projekt, ale za tvorbu Wikipedie a tedy za projektem musíme vidět jednotlivé lidi. A těm může nespravedlivé řešení velmi ublížit. --Packa 4. 1. 2012, 23:23 (UTC)
 5. Mám za to, že AC není vhodné místo pro změny, naopak AC se má držet stávajících pravidel a doporučení. Má jen rychle a ku prospěchu projektu řešit spory. --Tlusťa 5. 1. 2012, 13:40 (UTC)
 6. Víceméně jako Packa. Navíc nedokážu důvěřovat někomu s takovou historií problematického jednání. --Mercy 6. 1. 2012, 11:45 (UTC)
  Zvlášť, když vy osobně jste mě zablokoval pouze za to, že jsem v diskusi týkající se volby správce kadidátovi vytknul, že používá svá práva "na různé vylomeniny" že? To je přesně co kritizuji ve svém zdůvodnění. --Pastorius 6. 1. 2012, 13:45 (UTC)
  Jako spolukandidát jsem do toho nechtěl vstupovat, ale tohle mi nedá. Nevím, za kterou konkrétní část Vás zablokoval Mercy, ale osobně vidím jako velmi problematickou větu "...jste málo vnímavá a chápavá k tomu, abyste byla vůbec schopna pochopit výhrady vašich kritiků". To se minimálně vyrovná níže zmiňovanému "nedoukovi". Jan.Kamenicek 6. 1. 2012, 18:11 (UTC)
  Možná byste jako budoucí arbitr měl vědět, že relevantní a slušně vedená negativní argumentace osobního rázu se v rámci hlasování o správcovství nepovažuje za osobní útok, viz zde. Pokud by se za osobní útoky považovala vyjádření v hlasování o správcovství, bylo by asi v nyní probíhajícím hlasování hodně zablokovaných. --Jowe 6. 1. 2012, 18:29 (UTC)
  Je pravda, že při hlasování o správcovství se určité vyjádření k osobě žadatele předpokládá, ale pro mě osobně jako člověka jsou přímo tyto konkrétní formulace těžko skousnutelné. Přitom je to právě Pastorius, kdo zde volá po vlídnosti. Neumím si představit seriózní diskusi v reálném světě, kde lidé spolu takto komunikují z očí do očí. V takovém světě se špatně žije. Že jiná hlasování probíhají ve stejném duchu je ovšem smutná realita. Jan.Kamenicek 6. 1. 2012, 18:57 (UTC)
  Jen dodám, že Pastorius byl zablokován 9. září 2008, návrh na uvedení Jowem citovaného textu se objevil 10. září, o několik hodin později Pastoriův blok vypršel a součástí doporučení se text stal 21. září. To jen aby bylo jasné, jak to bylo chronologicky a zda byl ten text v době zablokování relevantní. Okino 6. 1. 2012, 19:03 (UTC)
  Děkuji za odpověď, přestože je vámi záměrně zkreslená. Samozřejmě, že blok padl až za následující větu, kterou uvádí kolega Jan.Kamenicek, a vy to moc dobře víte. V reálném životě byste si podobné útoky vůči člověku, kterého neznáte, také dovolil? Co mě u vás dále zaráží, je kategorie Podezřelé loutkové účty uživatele Pastorius. Proč bych měl hlasovat pro někoho, kdo záměrně obchází opatření vůči svému chování? --Mercy 15. 1. 2012, 15:52 (UTC)
  Záměrně zkreslená? Vždyť jste ve svém nespravedlivém bloku uvedl jen odkaz na cca 2 věty? Jak mohu vědět, kterou z nich máte na mysli, když podle mne není žádná z nich osobním útokem? Vy jste se v odůvodněním bloku nezdržoval. Několik hodin po mém zablokování byla změněna pravidla, která měla znemožnit právě svévolnou zlovůli správců, kteří mohli blokovat pouze na nesouhlasný názor. Už se k tomu ale nechci vracet. Jen mě mrzí, že mou údajnou hanebnost "odůvodňujete" odkazem na něco, co naopak považuji za hanebnost od vás. --Pastorius 16. 1. 2012, 15:12 (UTC)
  Neměl byste místo napadání mé osoby spíše odpovědět na mé otázky? --Mercy 16. 1. 2012, 15:23 (UTC)
  Omlouvám se, ale nevšiml jsem si, že byste položil nějakou vážně míněnou otázku. Otázka "Proč bych měl hlasovat pro někoho, kdo záměrně obchází opatření vůči svému chování?" není otázka ve smyslu touhy po zjištění čehokoliv a otázka "V reálném životě byste si podobné útoky vůči člověku, kterého neznáte, také dovolil?" je zavádějící, protože implicitně označuje můj výrok za útok. Jinak ano. Pokud někoho kritizuji, snažím se co nejpřesněji a co nejjasněji pojmenovat skutečný stav věci. S podobnými vyjádřeními nemám v reálném životě problém a dokonce s nimi nemají problém ani ti, kterých se podobné výroky týkají. Neumím jen kritizovat, ale umím i chválit :) --Pastorius 16. 1. 2012, 17:45 (UTC)
 7. Bohužel, kandidát mě nepřesvědčil, že by dokázal/dokáže úspěšně rozhodovat zdejší spory.--Zdenekk2 8. 1. 2012, 03:28 (UTC)
 8. Ta řada zablokování mě odrazuje. --Ladin 9. 1. 2012, 10:16 (UTC)
 9. V podstatě jak Zdenekk2 --Silesianus 16. 1. 2012, 14:58 (UTC)
 10. Řada věcí ve zdůvodnění je mi sympatických, ale jsem přesvědčen, že arbitrážní výbor není ta vhodná platforma pro jejich prosazování. Arbitrážní výbor má řešit spory v rámci existujících pravidel, ale rozhodně by neměl fungovat jako osvícená autokracie. --Petr Adámek 16. 1. 2012, 16:42 (UTC)
Zdržel seEditovat
 1. MiroslavJosef 4. 1. 2012, 08:51 (UTC)
 2. --Midi7 5. 1. 2012, 01:30 (UTC)
 3. Zatím se sdružuji. Kandidát zde své názory prezentuje tak, jako by je chtěl prosadit v rámci AC - to ovšem nejde, pokud nechce ostatní členy zmanipulovat. Jak jsem již uvedl, celý ten jeho měnící názor se spíše hodí k samotnému úkonu do jádra komunity - ne do AC. Ostatně i jeho otáky v odpovědi "proč ten AC nezrušíme?" Mě vedou k názoru, zatím ho nepodpořit.--Juandev 5. 1. 2012, 17:10 (UTC)
  Škoda, že čtete otázky, i odpovědi na ně, tak povrchně. Řečnická otázka "Proč ten AC nezrušíme?" byla reakcí na názor tazatele "Jste si vědom toho, že funkce arbitra na obsah Wikipedie nemá žádný vliv?". Právě proto že si myslím, že arbitr má vliv na obsah už tím, jakým způsobem rozhoduje spory a jakým způsobem pomáhá vytvářet atmosféru, která nevyhání kvalitní editory. Proto si myslím, že AC má své důležité místo. Nechápu, kde jste v mých odpovědích vyčetli, že chci arbcom zrušit (ještě k tomu nějakým zvláštním pokoutným způsobem zevnitř). Není to pravda. --Pastorius 6. 1. 2012, 00:16 (UTC)
 4. --Krvesaj 11. 1. 2012, 19:09 (UTC)

KomentářeEditovat

Zdravím Vás. Mám takovou choulostivou otázku k Vašemu programu, který se mi jinak zdá být skutečně pozitivním důkazem vývoje. K tomu cituji z Vašeho zdůvodnění kandidátky: "pravomoc arbitrážního výboru končí tam, kde končí url http://cs.wikipedia.org". Vycházím z toho, že to je myšleno vážně a proto se ptám: Vy sám jste se angažoval na české Wikipedii již v době, kdy právě tato otázka hrála velkou úlohu v rozporech s několika málo individui, která se právě mimo hranice té zmíněné url dopustila hrubých osobních útoků, osočování a pomluv proti celé řadě wikipedistů. Znamená Vaše programová myšlenka (mimo tuto url si každý může plkat a pomlouvat kohokoliv, nás se to netýká ani jako arbitrů) tedy krok zpět? Děkuji za jistě upřímnou odpověď. Stamping 2. 1. 2012, 18:23 (UTC)

V jistém slova smyslu jsem svého času i já patřil do divné skupiny individuí. Myslím, že probírání osobních útoků zde na wikipedii věci příliš neprospělo a celou věc ještě zhoršovalo. Bylo to také tím, že obvykle byla tyto individua pomocí drakonických trestů z wikipedie doživotně vykázána a nemohla se k různým věcem, které se naopak týkaly jich samotných, nijak vyjádřit. Já si nemyslím, že za to mohla jen ta individua. V té době to byla taková krutá sociologická studie o tom, co s některými lidmi udělá funkce a moc a o tom a jak těžké to mají otcové zakladatelé, pokud o funkci a moc přicházejí. Rovněž si myslím, že kritika neschopnosti, nebo nekompetentnosti, nemůže být automaticky brána jako osobní útok.

Tak na tebe mám celou řadu dotazů:

 • jak se snáší otec názorově s dcerou?
pokud mohu mluvit sám za sebe, pak odpověď je ano. Obvykle se lišíme pouze v radikálnosti postojů, nikoliv v názorech samotných.
 • dovede otec s dcerou spolupracovat?
ano, beze zbytku
Tyhle otázky na dceru, to má nějaký další kontext, který může přispět k pochopení? --Tchoř 3. 1. 2012, 23:34 (UTC)
Ano, jeden z protikandidátů je dcera --Pastorius 4. 1. 2012, 01:09 (UTC)
Aha. Díky za objasnění.--Tchoř 5. 1. 2012, 00:14 (UTC)
 • Je potřeba reorganizovat celý proces správy wikipedie, změnit základní koncept. - s tímhle souhlasím, ale nevím jak toho chceš docílit zrovna v AV? Myslím si, že to je špatné místo.
v tuto chvíli to není tak horké. Ta věta je v programu zejména proto, že text odpovídá téměř přesně textu Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby červenec 2007/Pastorius, se kterým jsem kandidoval v roce 2007. Tehdy byl odmítnut. V tuto chvíli se mi zdá wikpedie více uživatelsky přítulná.
No jo, ale proč to furt kladeš do AV? Ty si myslíš, že to můžeš docílit jen z pozice arbitra?--Juandev 2. 1. 2012, 23:45 (UTC)
 • úkolem wikipedie není … řešit osobní spory mezi editory – a není to právě chyba? Podle mého názoru, vznikle-li konflikt měl by být správně odřešen, protože jinak se vystavujeme daleko větším problémům. Viz také Jiří Plamínek: Konflikty a vyjednávání. Grada 2009. Strana 17.
tu větu je potřeba číst v kontextu celoplanetární spravedlnosti. Pokud mají editoři nějaký osobní spor, který hoří někde mimo wikipedii, není úkolem arbitrážního výboru tento spor řešit zde na wikipedii.
Pravda.--Juandev 2. 1. 2012, 23:45 (UTC)
 • Vlídnost - celá tahle sekce se mi strašně líbí a souhlasím s ní. Ale myslím, si že zrovna v arbitrážním výboru ji nijak neuplatníš - zůstane pouze vyřčenou frází a tvým názorem. Podle mě, by se ale měla prakticky realizovat - nejsi sám, kdo by v tomto smyslu rád reformoval Wikipedii. Proto si myslím, že by ses spíše měl věnovat této obrodě ze samotného jádra české komunity. Založit tu jakýsi zárodek pozitivizmu a slušného chování, na který by postupně nabalovali další a další až by jsme se dostali do pozitivních hodnot. Plamínek tomu říká (s. 116) "ostrůvek pozitivní deviace" - což je takové onaké slovo, ale popisuje skupinu, která je těžce negativní - takže jeden důsledně pozitivní člověk, na kterého se pak nabalují další, je vlastně deviací.
  • Čili ne Arbitrážní výbor, ale proud v rámci aktivní komunity, který je potřeba vidět - takže třeba WikiProjekt. A vstoupit do sdružení Wikimedia Česká republika, ze kterého můžeš získat institucionální a finanční pomoc.
Možná ano. Mohu stát na straně vlídnosti a těch, kteří přidávají kvalitní obsah.
A proč si tam nestoupneš teď? Potřebuješ být k tomu arbitrem?--Juandev 2. 1. 2012, 23:45 (UTC)
 • Rozmanitost názorů arbitrážního výboru nevnímám jako nedostatek, ale jako klad. – to je hezké, ale pak se lehce může stát, tvoje idee zapadají prachem, protože se prosadí jiný názor, nebo tvůj, ale ořezaný na padrť v rámci ústupků kvůli konsenzu.--Juandev 2. 1. 2012, 19:26 (UTC)
Jsem ti toho vědom. Občas se mi ale daří předkládat racionální argumenty. Pokud se to nebude dařit budu mít alespoň výborné alibi proč se to a to nepodařilo. --Pastorius 2. 1. 2012, 22:51 (UTC)
Ty nejsi bojovník, viď?--Juandev 2. 1. 2012, 23:45 (UTC)

Mám pár otázek:

 • Sekce Otevřenost, bod 2.: znamená to, že by správci měli před blokací každý (zvláště opakovaný) osobní útok nejprve nějak projednat? Nebyl by to značný nárůst byrokratizace a krok zpět?
Nikoliv. Mám na mysli především rozhodnutí, které dlouhodobě znemožní někomu přispívat. Taková rozhodnutí by se neměla přijímat někde na IRC nebo v hospodě. Správci by měli blokovat proto, aby chladili horké hlavy, nikoliv proto, aby bránili v editaci
 • Tatáž sekce bod 3.: tedy slušnost a korektnost by se měla nahradit hulvátsvím a vulgárností? Nestačí úzus, co osobní útok je a co není?
Nikoliv. Úzus co je osobní útok a co není neexistuje. Musí být možné nazývat věci pravými jmény (nemusí to být vulgarita). Zažil jsem případy, kdy označení někoho za nedouka, protože kazí články na nějaké téma, mohlo být interpretováno jako osobní útok.
 • Sekce Vlídnost, bod 2.: Jak chcete postupovat, pokud vlídná žádost a dobrá rada nezabere?
Jak jinak. Tvrdě, ale spravedlivě.
 • Tatáž sekce bod 4.: K čemu kromě uvedeného dle vás správci blokování ještě používají?
Pokud je možné udělit blok v řádu týdnů, měsíců nebo roků, není to pro dobro pojektu. Blok má smysl v řádu hodin či dnů. Pak už to není ochrana projektu, ale trest. A o tom by měl rozhodovat pouze AV
 • Tatáž sekce bod 5.: Jakou alternativu navrhujete místo exponenciálně se zvyšujících trestů? Uvědomujete si případný značný nárůst byrokratizace a případů řešených AV, pokud řešit Arbcomem?
Nenavrhuji žádnou alternativu. Není problém dotyčného potížištu při každém porušení slušného chování nebo rozhodnutí AV zablokovat na X (několik málo) dnů. Sám pak může rozhodnout, zda jej baví editovat články nebo vyvolávat půtky.
 • Mohl byste uvést nějaký příklad nespravedlivého rozhodnutí užitečného pro projekt?
Mám osobní zkušenost. Viz Wikipedie:Žádost o arbitráž/Ex parte Pastorius. Jsem wikipedistou druhé kategorie. Možná, že rozhodnutí je užitečné pro projekt, neboť na sobě musím nechat dříví štípat, ale já osobně to vnímám pouze jako nespravedlivou mstu.

Celkově mi to nějak nekoreluje s efektivním způsobem rozhodování sporů, uvedeným ve Zdůvodnění.--Zdenekk2 3. 1. 2012, 03:14 (UTC)

Nerozumím námitce. Já sám jsem byl označen za tapetáře, neboť jsem si svého času soustavně, opakovaně ... a bezvýsledně stěžoval na nečinnost arbcomu Wikipedie:Žádost o arbitráž/Adam Hauner versus Danny B.. Efektivní znamená účinný, skutečný, skutečně vykonaný. Rozhodnutí arbcomu, která přichází po x měsících nemají podle mě žádnou valnou cenu. --Pastorius 3. 1. 2012, 12:13 (UTC)

Rovněž několik dotazů:

 1. Jak chcete zařídit, že se arbitrážní výbor vysloví k žádosti o přijetí arbitráže v horizontu několika hodin?
  Domnívám se, že pokud někdo kandiduje za člena AV, je schopen se tomu věnovat každý den alespoň chvíli. Přijetí nebo odmítnutí arbitráže chápu jako poměrně jednoduchý administrativní úkon.
 2. Jak chcete zajistit, aby arbitrážní výbor rozhodoval v arbitráži během několika týdnů, když současný výbor má zkušenosti například s následujícími překážkami bránícími rychlému řešení: neohlášená absence arbitra zpravodaje nebo více různých arbitrů, neohlášená absence nebo třeba blok některé ze stran sporu, zdržovací taktika některé ze stran sporu, čekání na procedurálně předcházející, ale odkládané rozhodnutí komunity - apod.? Ve zdůvodnění čtu větu: "není možné se dovolávat formálních byrokratických postupů a lhůt (...), je-li to výhodné pro projekt" - znamená to, že budete např. v zájmu projektu prosazovat větší tlak na to, že absentující arbitři přijdou rychle o své právo jednotlivě rozhodovat, nebo že např. arb.výbor bude předbíhat procesy v komunitě?
  Ano. Pokud pravidla dovolují protahovat arbitráž do nekonečna, jsou špatná. AV má řešit spory wikipedistů, ne svou vlastní byrokracii
 3. Některé Vaše premisy nejsou zrovna v souladu s obecně platnými pravidly a doporučeními (např. o osobních útocích). Čím se v takovém případě budete řídit - svým názorem, pravidly, nebo něčím jiným?
  Nevím, které máte na mysli. Nejsem si vědom, že jsem navrhl povolit osobní útoky. Jsem pouze proti velmi extenzivnímu výkladu, který dovoluje nepohodlný kritický hlas označit za osobní útok. Není možné pokračovat v politice: "kritiku ano, ale ocať pocať soudruhu". Mám takovou zkušenost. Pokud něco nefunguje, je potřeba zjistit, zda se postupovalo podle pravidel. Pokud se postupuje podle pravidel a stejně to nefunguje, je potřeba změnit pravidla.
 4. Ve zdůvodnění jste konstatoval i některé názory na to, jaký má být (encyklopedický) obsah Wikipedie. Jste si vědom toho, že funkce arbitra na obsah Wikipedie nemá žádný vliv?
  Nejsem si toho vědom. Nemám ambice hodnotit obsah. Na druhé straně poznám, co je encyklopedický obsah a co je formátování, šablonování, vlaječkování, kategorizování a bůhví jaké další rolničky a zvonky (které by bez encyklopedického obsahu byly zcela k ničemu). Pokud by funkce arbitra neměla žádný vliv na obsah wikipedie, k čemu by taková funkce byla? Pro funkci samotnou? Proč takovou funkci nezrušíme? Věřím, že funkce arbitra má jistý vliv - má přeci vliv na ty, kteří tvoří wikipedii. Proto kandiduji.

A lehce provokativní...:

 • Podle posledních dvou odpovědí na Zdeňkovy dotazy: Do jaké míry je Vaše rozhodnutí kandidovat do arbitrážního výboru ovlivněno schválenými rozhodnutími arbitráží, jichž jste byl stranou, a možností je změnit?

Děkuji za odpovědi a dodám, že s řadou Vašich myšlenek souhlasím, a byť jsem skeptický k možnostem jejich realizace, budu je podporovat, pokud je budete někde (jinde) prosazovat - bohužel řadu z nich není možné nijak lépe prosazovat díky funkci arbitra. Okino 3. 1. 2012, 21:37 (UTC)

S rozhodnutími jsem se neztotožnil. Nemám ale žádné ambice se pokoušet ta dávná rozhodnutí zvrátit. Smířil jsem se s nimi. Po pravdě – ta rozhodnutí jsou mi jedno. Nijak se mě vlastně netýkají. Mám svůj reálný život a v něm si vedu slušně. Můj dnešní vztah k wikipedii odpovídá vztahu wikipedie ke mně. Chcete, nebo potřebujete pomoci? Pomohu jak budu moci. Nechcete? Nevadí. Nechte být. --Pastorius 4. 1. 2012, 01:09 (UTC)
Tak ještě doplňující otázka: Píšete na různých místech o (případné) potřebě změnit pravidla. Zapojil jste se v posledních letech nějak do procesu tvorby nebo změn pravidel, a to zejména tak, že jste ke změně pravidel skutečně napomohl? Děkuji. Okino 4. 1. 2012, 08:42 (UTC)
V posledních letech jsem se nijak na procesu tvorby nebo změn pravidel nepodílel. Jsou tady (nebo možná byli - nevím) lidé, kteří reagují na každý můj návrh poněkud přepjatě, bez ohledu na jeho věcný obsah. --Pastorius 4. 1. 2012, 11:22 (UTC)

Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.