Wikipedie:Mystifikace

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Mystifikace se může ve Wikipedii týkat především nových článků. Je to úmyslné klamání – vytváření článků o něčem, co reálně neexistuje nebo vytváření nových názvů pro něco co reálně existuje.

  • Pro takovouto činnost je typické především
  1. dodatečné vytváření referencí – zdrojů o tématu článku, při pochybnostech o existenci tématu článku,
  2. předstírání mezijazykového importu,
  3. zakládání cizojazyčných verzí mystifikačního článku v jazycích, ve kterých je těžké bez hlubší znalosti zahraničních poměrů posoudit existenci tématu článku.
  4. předstírání zdrojů - věrohodné reference pojednávají o něčem jiném - pozor na cizojazyčné reference.
  5. předstírání nebo chyba v překladu názvu - obsah článku existuje, ale název je vymyšlený nebo špatně přeložený.
  • K mystifikacím lze zařadit i šíření nepravdivých zpráv a informací, které jsou snadno a bez pochybností přijímány jako pravděpodobné do běžných článků.
  • Mystifikace je ve skutečnosti manipulovanou polopravdou, nebo očekávanou skutečností, a proto častokrát nebudí podezření.