Babylon – informace o uživateli
cs-N Tento uživatel je rodilý mluvčí češtiny.
de-3 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf hohem Niveau.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ru-2 Этот участник владеет русским языком на среднем уровне.
sk-1 Tento užívateľ má základné znalosti slovenčiny.
Wikipedisté podle jazyka

Linky K úpravě Pokusy

Registrovaný wikipedista od 1.7.2008.

Vzhledem k současným svým časovým možnostem jsem přispěvatelem spíše občasným.

Oblasti zájmu na Wikipedii editovat

Mou hlavní zájmovou oblastí, aspoň co se týká aktivních zásahů do wikipedie, jsou přírodní vědy a matematika, zejména

Fyzika

Protože se jedná z velké části o „hotovou“ vědu, dobře pokrytou teoriemi a jejich experimentálním ověřením, chci se soustředit na

  • precizování jednotlivých témat (úvodní učebnice pochopitelně používají mnohá zjednodušení, wikipedie umožňuje tato zjednodušení, často zažitá jako „zjevené pravdy“, uvádět na pravou míru, zpřesňovat formulace a komentovat souvislosti)
  • odstraňování nepřesných a mylných představ šířených některou rádoby populárně-vědeckou literaturou a časopisy „vědeckého bulváru“.

Biologie

Protože se jedná z velké části o „živou“ vědu, neustále přepisující dogmatické pravdy původního přírodopisu, chci se soustředit na

  • nové objevy a výjimky z učebnicových pravidel a na opomíjené taxony, aby wikipedie ukazovala bohatost jevů i forem živého světa
  • prosazování podstaty před formou, zejména fylogenetiky před taxonomií
  • odstraňování nepřesných a mylných představ šířených některou rádoby populárně-vědeckou literaturou a časopisy „vědeckého bulváru“.

Přístup editovat

Nevadí mi ani vykání ani tykání – užívejte co je vám milejší.

Sám budu před bližším seznámením užívat vykání, jsem tak od dětství zvyklý. Omlovám se všem, komu již tykám, že někdy budu vykat – nebude to proto, že bych tím chtěl naznačovat změnu vztahu, ale jen a pouze nedopatřením, kdy kvůli vzrůstající roztržitosti ztratím přehled.

„Live and let live“ & „Podstata nad formou“

Hodlám se chovat liberálně. Necítím potřebu mazat celé články ani jejich významné pasáže (nebudou-li chybné), spíše je budu upravovat a doplňovat. Chci se soustředit na obsahovou správnost a logickou stavbu stránek, nehodlám prosazovat u stránek zpracovaných jinými wikipedisty ryze formální náležitosti (u svých počinů se budu snažit i o formální správnost).

  • U článků z oblasti vědy samozřejmě nepravdivá tvrzení odstraním nebo modifikuji, ale tam, kde existují dva přístupy, nehodlám natvrdo prosazovat svůj. U biologických stránek jsem například smířen s přemírou oblíbené taxonomie, ale budu-li mít čas, pokusím se o doplnění fylogenetického pohledu.
  • U článků z oblasti pseudovědy (pokud na ně náhodou narazím), která se jako věda tváří, budu usilovat, aby byly jednoznačně identifikovatelné svou kategorií Pseudověda, případně doplněny aspoň stručnou poznámkou, že se nejedná o obor vědy v současném chápání. Nebudu usilovat o jejich přepracování z pohledu vědy a její metodologie nebo o jejich smazání (budu se však snažit odstraňovat tvrzení, která se budou snažit pseudovědecká bádání a jejich nedoložené výsledky interpretovat jako postupy a poznatky současné vědy). Předpokládám, že hesla této kategorie budou vyhledávat především zájemci, kterým pseudovědecké přístupy vyhovují, a ti si nejlépe zajistí pro ně nejvhodnější zpracování wikistránky podle vlastní pseudovědecké metodologie.
  • Dávám přednost komplexně zpracovaným článkům, ze kterých lze získat informace podané z různých hledisek a souvislosti s příbuznými tématy. Zároveň však uznávám užitečnost "hesel", tedy klasicky encyklopedicky stručně zpracovaných položek (ve wikipedii poněkud shazovaných příznakem pahýl) pokrývajících předmět názvu stránky pouze vymezením (definicí); mnohým čtenářům plně vyhovují - nemíním je proto mazat.
  • Liberální přístup (tj. nemazat) hodlám používat, přinejmenším u exaktních věd, i pro posuzování, zda se u některých stránek nejedná o copyvio. Bohužel u matematiky a mnoha částí fyziky byly jednotlivé formulace popisující jevy a jejich vztahy v průběhu vývoje dané discipliny natolik precizovány, až vznikla unifikovaná tvrzení a unifikované struktury jejich podání. Nelze se proto divit, že na obecně encyklopedické úrovni a úrovni základních a přehledových učebnic jsou si přístupy i formulace natolik podobné, že mohou všechny působit jako copyvio. Nechci a nebudu se snažit kvůli tomu hatit práci jiných a degradovat úroveň některých témat dle principu "lepší nic (nebo pár obecných frází), než něco podobného copyviu".

Galerie editovat