Nápověda:Odkazy ve Vizuálním editoru

Odkazy v textu, které umožňují dostat se kliknutím na jiné stránky, jsou jednou z nejdůležitějších vlastností odlišujících Wikipedii od klasické tištěné encyklopedie.

Existuje několik druhů odkazů. Interní (vnitřní) odkaz odkazuje na nějakou stránku na Wikipedii. Externí odkaz míří na jinou webovou stránku mimo Wikipedii. Zvláštním typem externího odkazu jsou odkazy na sesterské wikiprojekty (vytvářejí se však podobně jako interní odkazy). Kromě toho existují ve Wikipedii mezijazykové odkazy (odkazy na odpovídající článek na jiných jazykových verzích Wikipedie), které jsou dostupné z levého menu.

V textu článku se používají pouze interní odkazy. Pro čtenáře by bylo matoucí, kdyby je odkaz odkázal mimo Wikipedii. Externí odkazy se umísťují do poslední sekce článku pod nadpis Externí odkazy. Odkazy na články v jinojazyčných Wikipediích se v článcích nepoužívají.

Související informace naleznete také na stránkách Nápověda:Odkazy, Nápověda:Vnitřní odkazy a Wikipedie:Externí odkazy.

Ve vizuálním editoru se odkazy vkládají pomocí tlačítka z hlavního menu - poté, co se myší označí text, z něhož se má odkaz vytvořit. Druhou možností je použití klávesové zkratky CTRL+K.

Menu Vizuálního editoru


Vkládání interních odkazůEditovat

Označíte text pro vytvoření odkazu. Po kliknutí na tlačítko se otevře dialogové okno, kam je třeba zapsat název článku, na nějž má odkaz směřovat. Automaticky se zde objeví označený text, který ovšem vždy nemusí být shodný s názvem cílové stránky.

 

Jestliže je text shodný (nebo téměř shodný) se začátky názvů již existujících stránek na Wikipedii, objeví se nabídka "podobných" stránek.

Vyberete správnou stránku, stiknete ↵ Enter nebo použijete tlačítko Hotovo a odkaz je vytvořen (=text je modrý).

Rychlejší postup můžete zvolit, když rovnou vložíte název cílové stránky, který jste si předtím zkopírovali do clipboardu. 

Často se ale stává, že nástroj pro vyhledávání odkazů stránku nenajde - "nabídka" je v tom případě červená. Obvykle je to proto, že se označený text od názvu stránky výrazněji liší.

Do okénka je pak potřeba buď vložit přesný název stránky, kterou známe, nebo alespoň upravit text (např. převedením do 1. pádu), aby se objevila správná nabídka stránek.

Stránka se ale někdy nenajde proto, že skutečně neexistuje. Pak je třeba zvážit, jestli odkaz zrušit, nebo naopak vložit jako "červený odkaz" (samozřejmě ve správném tvaru), který může někoho jiného iniciovat k tomu, aby příslušnou stránku vytvořil.

Postup "krok za krokem" naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Modré odkazy.

Vkládání externích odkazůEditovat

Externí odkazy se vkládají jako seznam s odrážkami v závěrečné sekci Odkazy, pod dílčím nadpisem Externí odkazy. Umísťují se až za Poznámky, Reference a Literaturu.

Poté, co zapíšete URL adresu, je odkaz automaticky vytvořen (za externím odkazem se objeví šipka). Odkaz by však pokud možno neměl být v "surové podobě", ale jako výstižné pojmenování stránky.

Je možné zvolit dva způsoby vytváření externího odkazu - buď nejprve vložit vložit URL adresu, nebo nejprve vložit název.

 

Zapíšete-li do seznamu odkazů URL, je odkaz již vytvořen a teprve poté, co na něj kliknete, ho můžete zavolat k editaci. Objeví se okno s odkazem, ale v tomto případě nechcete měnit odkaz, ale "náhradní text".

Nepoužijete tudíž tlačítko Editovat, ale tlačítko Změnit text!

V tom okamžiku se zvýrazní text odkazu v článku (nikoli v okně!) a zde URL nahradíte patřičným pojmenováním stránky. Kliknutím kamkoli mimo okno poté editační okno zmizí. URL adresa zůstává, zobrazovaný text je změněn.

 

Zapíšete-li do seznamu odkazů pojmenování odkazované stránky, vytvoříte odkaz obdobně jako u interních odkazů označením textu a použitím tlačítka nebo pomocí CTRL+K.

V dialogovém okně je pak nutno přepnout z Hledání stránek na kartu Externí odkaz a vložit URL adresu. Stisknutím enter nebo tlačítkem Hotovo je odkaz vytvořen.


Postup "krok za krokem" naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Externí odkazy.

Úpravy a odstraňování odkazůEditovat

Pokud chcete odstranit nebo změnit existující odkaz, kliknete na něj v textu. Odkaz se objeví se v modrém rámečku a otevře se okno.

 

Okno Odkaz, resp. Externí odkaz, nabízí možnost odkaz odebrat kliknutím na   nebo otevřít dialog k editaci tlačítkem Editovat. (Tlačítko Změnit text se používá spíše u odkazů externích, viz výše.)

Kliknutím na samotný odkaz si můžete otevřít cíl odkazu v dalším okně nebo panelu (a tak si například zkontrolovat správnost a platnost externího odkazu). Okno opustíte umístěním kurzoru kamkoli do textu článku mimo odkaz (pokračujete-li v psaní článku, tak nejlépe hned za odkaz).

V dialogu pro editaci odkazů, tj. po stisknutí tlačítka Editovat, můžete změnit cíl odkazu nebo odkaz upravit. Poté použijete tlačítko Hotovo.

Odkazy na sesterské wikiprojekty a mimo hlavní jmenný prostorEditovat

Chcete-li vytvořit odkaz na stránku na sesterském wikiprojektu, není nutné vkládat celou URL adresu jako externí odkaz, ale je možné odkaz vytvořit stejným způsobem jako interní odkaz s použitím prefixu příslušného projektu následovaného dvojtečkou (bez mezery). Např. pro odkaz do Wikislovníku zapíšeme před příslušným slovem "wikt:". Častěji se však používají šablony, např. {{Commonscat}} pro odkaz do Commons.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy na sesterské projekty.

Podobně se vytvářejí odkazy na stránky jmenného prostoru Wikipedie či Nápověda nebo na stránky kategorií (prefix je už součástí názvu stránky).

Příklady: 

Finance – běžný interní odkaz na heslo Finance ve Wikipedii

v:Finance – odkaz na stránku Finance ve Wikiverzitě 

Kategorie:Finance – odkaz na kategorii Finance

Související článkyEditovat