Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi. Znamená jednak tvorbu, rozdělování a užití peněžních prostředků a kapitálu, jednak tyto prostředky samotné.[1]

Financemi z pohledu finančního práva a vědy rozumíme určitý komplex finančních vztahů, které vznikají při finanční činnosti spočívající ve vytváření, rozdělování, přerozdělování a užití peněžních fondů na úrovni jednotlivých ekonomických jednotek - entit. Ne všechny peněžní vztahy jsou vztahy finančními.

Původ slovaEditovat

Pochází ze starofrancouzského finance, doslova ukončení, tj. splacení dluhu a vyrovnání závazku. Ve významu peněžních prostředků a zacházení s nimi se používá od 18. století.[2]

RozděleníEditovat

Peněžní fondy lze rozdělit podle subjektů, které je tvoří, na:

  • fondy soukromé, (např. podnikové fondy, peněžní fondy domácností), nebo
  • fondy veřejné - rozpočty

Jiné dělení je podle subjektu, který s financemi operuje, na:

V širším významu označují finance veškerá finanční aktiva:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Velká ekonomická encyklopedie, str. 268.
  2. Online Etymology Dictionary

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat