Otevřít hlavní menu

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu. Jedná se obvykle o dosud nijak nezpracovanou materii, která se nachází v původním přírodním stavu i tvaru a jež slouží coby hmotná látka přímo vstupující do nějakého výrobního technologického procesu. Ze suroviny se obvykle vyrábí polotovar a z polotovaru výrobek. Při některých výrobních postupech pak vznikají primární polotovary zároveň se sekundárním produktem, který bývá někdy označován jako druhotná surovina a lze ho využít pro další výrobu jiného produktu. Historickým příkladem takovéto výroby je například výroba koksu a svítiplynu z uhlí.

Obsah

Přírodní surovinyEditovat

Základní surovinyEditovat

Základními surovinami (společně se sluneční zářením) jsou pro každý živý organismus pocházející z biosféry planety Země dvě hlavní přírodní entity, jež svým původem pocházející přímo z prostředí neživé přírody :

Další suroviny z prostředí neživé přírodyEditovat

Zpravidla se jedná o různé typy nerostů, minerálů, hornin, které jsou člověkem přímo těženy, dolovány či jinak získávány z běžného prostředí neživé přírody - např.:

Suroviny z prostředí živé přírodyEditovat

Jako suroviny ale mohou sloužit i různé produkty pocházející z prostředí živé přírody :

Zvláštní surovinyEditovat

  • Jakožto suroviny mohou sloužit i odpadní produkty lidské činnosti zvané odpady, jedná se proces recyklace odpadů respektive surovin, který je šetrný k využívání přírodních zdrojů planety Země. Odpadní surovina je produkt libovolné technologie který je sám o sobě nevyužitelný, ale upravitelný tak, že z něho může být technologickým zpracováním (fyzikálně chemicky či jinak ) vyroben výrobek s definovatelnými parametry.[zdroj?]