Služba

nehmotná hospodářská činnost
Tento článek je o hospodářské činnosti uspokojující lidskou potřebu. Další významy jsou uvedeny na stránce Služba (rozcestník).

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Dělí se na základní a doplňkové. Speciální skupinou služeb definovanou zákonem č. 67/2013 Sb. jsou služby spojené s užíváním bytů (zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu).

Charakteristika Editovat

 • neskladovatelnost – služby nelze vyrábět do zásoby
 • nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit
 • nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu
 • proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje
 • nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby

Dělení Editovat

Jiné dělení Editovat

 • věcné – práce spojené s obnovením funkce výrobků (opravny, čistírny)
 • osobní – obohacují duševní stránku člověka (knihovny, divadlo, zdravotní péče…)
 • obchodnímaloobchody, velkoobchody, banky

Podle dostupnosti Editovat

 • placené – to jsou všechny dostupné
 • neplacené – informace v infocentru, poradenství a konzultace

Logistika definuje logistické cíle, logistické výkony a logistické služby.[1]

Reference Editovat

 1. Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000

Externí odkazy Editovat