Maloobchod

způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli

Maloobchod je způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy obchod v malém měřítku. Protikladem maloobchodu je velkoobchod, který představuje prodej a distribuci zboží ve velkém měřítku, často právě do maloobchodní prodejní sítě.

Prodejny luxusního zboží si zakládají na designu.
Nákupní centrum Limbecker Platz v Německu.
Kita-Minemachi, Tokio
Mozartovy koule-shop, Salzburg

Historie Editovat

Za počátek maloobchodu lze považovat distribuci zboží prostřednictvím raných trhů, na kterých obchodníci odbývali své zboží řádově již před několika tisíci lety.

Charakteristika maloobchodu Editovat

Prostředí maloobchodu se vyznačuje vysokým stupněm hospodářské konkurence (závislé na sortimentu) a významným tlakem na snižování spotřebitelských cen. Právě spotřebitelské ceny jsou v maloobchodu klíčovým nástrojem. Významnou roli však hrají i ostatní faktory, jako je:

  • lokalizace prodejního místa,
  • umístění a stav prodejní jednotky,
  • charakter zboží,
  • selekce zboží,
  • způsob prezentace zboží,
  • atraktivita a reputace prodejce

a mnoho dalších. Ty tvoří jakousi „přidanou hodnotu“, podle které se koneční zákazníci rozhodují, u koho budou nakupovat. V závislosti na daném oboru a sortimentu se nemusejí rozhodovat čistě podle ceny, ale i podle ostatních faktorů (luxusu, prestiže, značce, aktuální módy, různých bonusů, soutěží, předchozí pozitivní zkušenosti, atd.).

Rozdíl od velkoobchodu Editovat

Maloobchod se od velkoobchodu liší i v osobě kupujícího, kterým je koncový zákazník s typickým „spotřebním chováním“, tj. rozhodováním dle různých kritérií, který výrobek si koupí. U většiny zboží neexistují smlouvy, ve kterých by se zákazník předem zavazoval odebírat stanovený počet zboží po určitou dobu, nebo na pravidelné bázi (jak to je běžné u velkoobchodu).

Stejně tak na rozdíl od velkoobchodu neexistuje žádný „dominantní zákazník“, podle kterého by dodavatel (výrobce) mohl odhadovat objem výroby pro pokrytí poptávky, potažmo optimalizaci zisku.

Maloobchod a marketing Editovat

V současné době existuje řada nástrojů na podporu prodeje, jejímž studiem a aplikací se mj. zabývá vědní obor marketing.

Odbytové formy maloobchodu Editovat

V rámci maloobchodu existuje řada nejrůznějších odbytových forem, jako je prodej v pultových prodejnách, samoobslužných prodejnách, supermarketech, hypermarketech, obchodních domech, outletech apod. Patří sem i tzv. podomní prodej, prodej prostřednictvím prodejních automatů, telefonu, internetu atd. Díky expanzi nových technologií, jako je internet, dochází k nárůstu tlaku na snižování spotřebitelských cen a urychlování distribuce zboží. To ovšem neplatí ve všech regionech a sortimentních skupinách.

Maloobchod v ČR Editovat

V roce 2021 bylo 15 největších maloobchodních firem v Česku ovládáno subjekty z Nizozemí (podíl tržeb 42 %), Německa (19 %), Rakouska (17 %) a Česka (13 %).[1]

Reference Editovat

  1. https://komoraplus.cz/2023/01/09/nejvetsi-maloobchodni-hrace-v-cr-ovladaji-nizozemci/ - Největší maloobchodní hráče v ČR ovládají Nizozemci

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat