Pojišťovna

finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj. proplácí v případě škodní události (pojistné události) pojištěnému subjektu (pojištěnci) náhradu škody nebo její určenou část.

Pojištění některých rizik může být povinné ze zákona. V České republice je povinné ze zákona například zdravotní pojištění osob a některá pojištění odpovědnosti, zejména pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) nebo pojištění podnikatelů pro případ pracovních úrazů.

Ostatní pojištění jsou dobrovolná na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou. Její zákonnou součástí bývají všeobecné pojistné podmínky, které v České republice vydává Ministerstvo financí a pojišťovny je musí dodržovat.

Jednotlivé pojišťovny mohou krýt rizika plynoucí ze smluv s klienty z podnikatelské sféry z vlastních prostředků jen z určité části. Zbývající část rizik, zejména pro velké a také méně běžné případy pojištění podniků, běžně sjednávají u jiné pojišťovny buď společné pojištění (tzv. soupojištění) anebo je mohou smluvně přenést na specializovanou instituci, zajišťovnu.

Pojišťovny v Česku

editovat

Pojišťovnictví v Česku upravuje zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.[1] Jsou zřizovány na základě koncese, tzn. předpokladem pro výkon pojišťovací činnosti je získání patřičného povolení. Toto povolení uděluje Česká národní banka na základě žádosti podnikatelů. Pojišťovna musí mít základní kapitál alespoň ve výši 65-200 mil. Kč v závislosti na zvolených odvětvích (pojištění neživotní či životní/rezervotvorné), protože každá nově vznikající pojišťovna musí být dostatečně kapitálově vybavena, aby hned od počátku mohla vyplácet pojistné plnění.

Vlastnická struktura pojišťoven

editovat
Pojišťovna Majoritní vlastník Výše podílu Sídlo majoritního vlastníka
Česká pojišťovna Assicurazioni Generali 60% Itálie
Kooperativa pojišťovna Vienna Insurance Group 96% Rakousko
Allianz Allianz 100% Německo
ČSOB pojišťovna KBC Group 44% Belgie
Generali pojišťovna Assicurazioni Generali 100% Itálie
Česká podnikatelská pojišťovna Vienna Insurance Group 100% Rakousko
Pojišťovna České spořitelny Vienna Insurance Group 95% Rakousko
Uniqua Uniqua 100% Rakousko
NN NN group 100% Nizozemsko
MetLife MetLife Inc. 100% USA
Cardif BNP Paribasy 100% Francie
Komerční pojišťovna Société Générale 80% Francie
AXA – životní pojištění AXA 100% Francie
Aegon Aegon 100% Nizozemsko

Zisk pojišťoven

editovat

Pojišťovny průměrně dosahují čistého zisku okolo 25 % z obratu, což je mnohem více ve srovnání s automobilkami, které mnohdy dosahují zisku z obratu jen okolo 2 %. Ziskovost pojišťoven překonává všechny jiné velké podniky, jako jsou dopravní podniky, automobilky, ale třeba i obchodní řetězce.[zdroj?]

Pojišťovny působící v České republice mohou mít formu akciové společnosti, družstva nebo i státního podniku. Kromě tuzemských mohou mít v České republice zastoupení i zahraniční pojišťovny. Některé druhy pojištění mohou poskytovat i banky, spořitelny, případně cestovní kanceláře.[zdroj⁠?]

Seznam pojišťoven působících v Česku

editovat
Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Seznam pojišťoven působících v Česku. Pomozte Wikipedii tím, že pro něj vytvoříte samostatný článek.

V České republice působí v červenci 2017 51 pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven.[2] Česká asociace pojišťoven má 27 řádných členů a 2 členy se zvláštním statutem (stav ke dni 23.11.2018).[3]

Pojišťovny

editovat

Pobočky zahraničních pojišťoven

editovat
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka
 • AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku
 • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku
 • AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 • Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku
 • Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku
 • Chubb European Group Limited, organizační složka
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • EULER HERMES SA, organizační složka
 • HDI Versicherung AG, organizační složka
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
 • NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka
 • QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační složka
 • Stewart Title Limited, organizační složka
 • Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku

Reference

editovat
 1. Zákon o pojišťovnictví - č. 277/2009 Sb. - Aktuální znění [online]. Zákony pro lidi [cit. 2016-01-14]. Dostupné online. 
 2. ČNB: Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven dle vlastnictví (stav ke dni 21.07.2017). apl.cnb.cz [online]. [cit. 2017-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-15. 
 3. ČAP: Řádní členové Archivováno 23. 11. 2018 na Wayback Machine., Členové se zvláštním statutem Archivováno 23. 11. 2018 na Wayback Machine.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat