Maxima pojišťovna

firma v České republice

MAXIMA pojišťovna, a. s., je česká univerzální pojišťovna se základním kapitálem 275 mil. Kč.[2] Za rok 2018 vykázala předepsané pojistné ve výši 622 milionů korun, což je meziroční růst o 42 %.[2] O 34 % vzrostl také pojistný kmen pojišťovny, když počet smluv přesáhnul na konci roku 540 tis. kusů. Největší podíl na předepsaném pojistném mělo v roce 2018 pojištění majetku (49 %) a pojištění úrazu a nemoci (22 %) z celkového předpisu.[2] Velký úspěch zaznamenala Maxima pojišťovna společně s O2 v tradiční anketě Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna roku 2017. V kategorii Inovátor roku Hospodářských novin obsadila s produktem O2 Chytré cestovní pojištění bronzovou příčku.[8]

MAXIMA pojišťovna, a.s.
Pobocka Maxima 2014 5.JPG
Základní údaje
Právní forma akciová společnost
Datum založení 1994[1]
Sídlo Praha, Italská 24, Česká republika[2]
Adresa sídla Praha, Česko
Klíčoví lidé Ing. Petr Sedláček[2]
Charakteristika firmy
Obrat 622 mil. Kč (2018)
Výsledek hospodaření 17 mil. Kč (2018)[3]
Zaměstnanci 48 (30.6.2019)[4]
Majitel Mella Holdings B.V.
Ocenění Třetí místo v anketě Inovátor roku Hospodářských novin
Identifikátory
Oficiální web www.maximapojistovna.cz
IČO 61328464
LEI 315700NB6W668ACJX347
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Sídlo Maxima pojišťovny, vlastníkem nemovitosti je akciová společnosti Kersaint podnikatele Tomáše Machotky[5][6][7]

MAXIMA pojišťovna je členem České asociace pojišťoven. Zajistným makléřem je AON CENTRAL AND EASTERN EUROPE a vedoucím zajistitelem je SCOR GLOBAL P&C.[9]

Největším akcionářem pojišťovny je Mella Holdings B.V. s podílem 95,6 %[1]

Činnost pojišťovnyEditovat

MAXIMA pojišťovna působí na českém trhu od roku 1994 a kromě klasických retailových pojistných produktů navazuje strategická partnerství s velkými korporacemi, pro které vytváří pojištění na míru. Ve spolupráci s telekomunikační společností O2 nabízí například pojištění mobilních zařízení v Čechách a na Slovensku[10]. Výrazný podíl na trhu má v sektoru zdravotního pojištění cizinců, kterým poskytuje nadstandardní služby založené zejména na jazykové a odborné vybavenosti zaměstnanců společnosti[11][12], nabízí také pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění podnikatelů a průmyslu. V roce 2017 bylo spuštěno také inovované rizikové životní pojištění MaxEfekt 3.0.[13]

Vedení společnostiEditovat

 • Ing. Petr Sedláček, předseda představenstva[14]
 • Ing. Roman Kohout, místopředseda představenstva[14]
 • Ing. Milan Točina, ředitel pro strategický rozvoj[14]
 • Mgr. Jan Slavík, ředitel distribuční sítě[14]
 • Ing. Ondřej Roček, finanční ředitel, člen představenstva[14]
 • Martina Kavříková, ředitelka provozního úseku, člen představenstva[14]

HistorieEditovat

Pojišťovna vznikla v 1. července 1994 se sídlem v Ústí nad Labem a až do roku 1996 působila pod obchodní značkou Pojišťovna TERCIER, a.s. a v roce 2019 tak oslavila 25 let od svého založení. Funkci předsedy představenstva vykonával jako první JUDr. František Helešic. V letech 1996 – 2003 společnost vystupovala pod značkou Pojišťovna UNIVERSAL, a.s. a od roku 6. března 2003 do dnešních dob funguje pod jménem MAXIMA pojišťovna, a.s. V roce 2013 společnost přesídlila do centra Prahy a sídlí v Italské ulici 24 na Praze 2 – Vinohradech.[15] Od roku 2015 vlastní téměř 96 % společnost Mella Holdings B.V., která je podle zprávy o vztazích ve výroční zprávě za rok 20118 ovládaná Ing, Petrem Sedláčkem. Od roku 2015 se pojišťovna začíná soustředit více na produkty pro strategické partnery jako je Air Bank, O2 v ČR i na Slovensku nebo pro společnost Home Credit.

V roce 2005 MAXIMA koupila za 27 milionů korun 4,44% podíl ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a oznámila jednání ve shodě s akcionářem Via Chem Group, který v následujícím roce Spolek ovládl.[16][17] V prvním čtvrtletí roku 2008 se MAXIMA stala jediným vlastníkem slovenské společnosti KEY INVESTMENTS o.c.p., vzápětí přejmenované na M Securities, o.c.p.[18]

M Securities byla manažerem emise nekotovaných nezajištěných dluhopisů Via Chem Group,[19] které nakoupila i MAXIMA.[20] Na konci roku 2010 tvořily zhruba 10 % aktiv pojišťovny a byly 31. května 2011 prodány za 52 milionů korun.[21] Dalších zhruba deset procent bilanční sumy pojišťovny tvořila investice do fondu Allegro spravovaného společností Hanover Asset Management.[22] Společnost Hanover Asset Management porušila při správě fondu Allegro zákon o kolektivním investování, za což jí Česká národní banka dne 23. února 2012 odňala povolení k činnosti investiční společnosti.[23] Podílníci fondu se rozhodli převést majetek fondu do podílového spoluvlastnictví. Maxima pojišťovna tak získala 94% podíl na majetku tvořeném 55 akciemi společnosti B-Efekt a 60 akciemi společnosti Q-Efekt.[24] 30. prosince 2010 MAXIMA prodala 60 % akcií společnosti M Securities o.c.p.,[22] a její podíl poklesl na 40 %.[25] 27. října 2011 schválila ČNB prospekt k veřejné nabídce kmenových akcií Maxima pojišťovny, emise se však neuskutečnila.[26] V roce 2012 Maxima navýšila svůj podíl ve společnosti Kovoprojekta Brno na 19,5 %.[27][28]

Maxima pojišťovna pojistila investici Městské části Praha 10 do dluhopisů Via Chem Group.[29][30] V červnu 2012 rezignovali kvůli sporné investici MČ Praha 10 do dluhopisů Via Chem Group a E Side Property radní Vladislav Lipovský (ODS) a Antonín Weinert (ČSSD).[31][32]

ReferenceEditovat

 1. Povinně zveřejňované informace [online]. Dostupné online. 
 2. a b c d e Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2018
 3. Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2018
 4. Povinně zveřejňované informace [online]. Dostupné online. 
 5. Úplný výpis z obchodního rejstříku - MAXIMA pojišťovna, a.s., B 3314 vedená u Městského soudu v Praze, datum přístupu 2016-02-20
 6. Katastr nemovitosti nahlizenidokn.cuzk.cz, Praha-Vinohrady č.p. 1583, vlastník KERSAINT, a.s., datum přístupu 2016-02-20
 7. Obchodní rejstřík na justice.cz, KERSAINT, a.s., IČ 29041945, dokument B 15997/SL8/MSPH z 2. července 2014
 8. Inovátor roku [online]. Dostupné online. 
 9. Zajištění [online]. Dostupné online. 
 10. Pojištění mobilních zařízení [online]. Dostupné online. 
 11. Zdravotní pojištění cizinců [online]. Dostupné online. 
 12. Maxima pojišťovna obsadila 2. místo na žebříčku zdravotních pojišťoven zajišťujících pojištění pro cizince [online]. Dostupné online. 
 13. Rizikové životní pojištění MaxEfekt 3.0 [online]. oPojištění, 18.9.2017. Dostupné online. 
 14. a b c d e f Vedení společnosti [online]. Dostupné online. 
 15. Úplný výpis z obchodního rejstříku [online]. Dostupné online. 
 16. Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2005, bod 15. Majetek zatížený zástavním právem
 17. Účetní závěrka Via Chem Group za rok 2005, auditor Rudolf Hanusek udělil 11. září 2006 výrok bez výhrad
 18. Obchodný register na orsr.sk, M Securities o.c.p., a.s., IČ 35931949, od zápisu v dubnu 2005 až do března 2008 společnost působila pod firmou KEY INVESTMENTS o.c.p., a.s.
 19. István Léko, Úpadek Key Investments se mění v justiční frašku, Česká pozice, 28. října 2012, cit. "M Securities zase byla manažerem emise dluhopisů Via Chem Group, které Key Investments za veřejné stamiliony nakoupila do portfolií Prahy 6, Prahy 10 či Hornické zdravotní zaměstnanecké pojišťovny v likvidaci."
 20. Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2009, hodnota akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu byla na základě znaleckého posudku stanovena na 31 milionů Kč
 21. Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2010, jednalo se o 485 kusů při ceně 107 tis. Kč za kus
 22. a b Výroční zpráva společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. za rok 2010, investice do fondu Allegro dosáhla výše 53 milionů korun.
 23. rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/1692/570 ze dne 23. února 2012, sp.zn. Sp/2011/21/573
 24. Účetní závěrka MAXIMA pojišťovna, a.s. za rok 2011, auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 25. Výročná správa M Securities o.c.p. za rok 2011, auditor PKF Slovensko s.r.o. (Štefan Kardoš), majoritním akcionářem byl k 31.12.2011 Jevgenij Jestafjev (60 %)
 26. ČNB, Seznam prospektů a jejich dodatků schválených ČNB od 1. ledna 2011
 27. Výroční zpráva Kovoprojekta Brno a.s. za rok 2012, hlavním akcionářem je maltská společnost Ironside Limited (80,55 %)
 28. Zápis z jednání dozorčí rady společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. konaného dne 24. srpna 2012, cit. "dne 18.6.2012 obdržela pojišťovna oznámení ČNB o zahájení správního řízení č.j. 2012/5806/570 jehož obsahem jsou zejména výtky ČNB k postupu pojišťovny při nabývání majetkového podílu ve společnosti Kovoprojekta Brno, a.s. // Ing. Točina informoval přítomné o rozhodnutí ČNB ze dne 20. července 2012 o jeho odvolání z funkce generálního ředitele pojišťovny. Pojišťovna podala proti rozhodnutí rozklad, rozhodnutí nicméně nemá odkladný účinek."
 29. István Léko, Znalecké posudky potvrdily, že Key Investments Prahu 10 podváděla, Česká pozice, 5. června 2012, cit. " Přezkoumávána bude zajisté i činnost a tím i odpovědnost tehdejšího právního zástupce investora, tj. p. Mgr. Ing. Ivo Haly, neboť tento se nacházel dle mých zjištění ve střetu zájmů. Zastupoval jak investora do dluhopisů (Praha 10), tak obchodníka s cennými papíry, který tuto transakci realizoval (Key Investments), tak pojišťovnu, která alespoň pro začátek část transakce pojišťovala (MAXIMA pojišťovna, a.s.), tak samotné emitenty dluhopisů (Via Chem Group, a.s., E Side Property Ltd.)."
 30. Pražští politici připraví daňové poplatníky o stovky milionů korun, Reportéři ČT, 6. června 2011, redaktor Filip Černý v pořadu uvedl: "Místostarosta Weinert investici uloženou u Key Investments pojistil. To kdyby firma peníze investovala špatně. Jenže jen na půl roku, takže dnes už je to k ničemu. Pojistné stálo téměř půl milionu korun a vydělala je firma Maxima pojišťovna. Asi nikoho nepřekvapí, že také Maxima má vazby na Key Investments."
 31. István Léko, Kauza Key Investments má první politické oběti, Česká pozice, 25. června 2012
 32. Jan Bělohubý, V obměněném vedení radnice jsou ODS, ČSSD, SZ a DPD, noviny "PRAHA 10" č. 7/22, 16.7.2012, strana 1-2, pro MČ Praha 10 vydala společnost Strategic Consulting, s.r.o., MK ČR E11142, bývalý starosta Vladimír Lipovský a bývalý místostarosta Antonín Weinert se v listu označili za oběti podvodu ze strany společnosti Key Investments