Wikipedie:Nefunkční externí odkazy

Internetové adresy se neustále mění, mnoho odkazů proto časem přestává platit. Totéž se děje i na Wikipedii. Články obsahující externí odkazy, které jsou problematické – jsou chybně zapsané, odkazovaná stránka přestala existovat či se přestěhovala na jiné URL bez zřízení přesměrování, server již neexistuje či se na něj nedá dlouhodobě připojit atd. – je tedy vhodné projít a vzniklé problémy napravit.

Řešení problémů

editovat

Postup může být následující:

  • Najít příslušný odkaz (např. v případě referencí označený šablonou {{Nedostupný zdroj}}).
  • Zkontrolovat, zda je odkaz nefunkční i pro člověka (na robota mohou být jiná kritéria).
  • Jde-li o chybně zapsané URL (např. v parametru infoboxů), URL v článku opravit.
  • Pokusit se najít aktuální adresu odkazovaného článku na webu původního vydavatele nebo jeho nástupce a odkaz v článku zaktualizovat.
  • Pokusit se najít archivovanou podobu téže stránky v některém z webových archivů a doplnit odkaz na tuto archivní stránku.
  • Od vyřešených odkazů šablonu {{Nedostupný zdroj}} odebrat.

Odkaz jako zdroj informací

editovat

Pokud se nepodaří adresu originálního zdroje opravit nebo aktualizovat, může být i již nefunkční URL adresa platnou informací o tom, kde byl informační zdroj původně zveřejněn, a neměla by proto být mazána. Co bylo jednou publikováno, je publikováno provždy. Je však vhodné k popisu externího odkazu poznamenat, že na původní adrese již zdroj není dostupný (např. šablonou {{Nedostupný zdroj}}), pokud to již někdo neučinil.

Pokud URL adresa sloužící jako zdroj informací postrádá řádný popis (např. označení autora či vydavatele, název webu či textu, datum zveřejnění či navštívení stránky atd.) a nepodaří-li se zdroj, který na adrese byl umístěn, identifikovat, nebo pokud jde o zdroj nedůležitý, bezcenný nebo plnohodnotně nahraditelný jiným, lépe dostupným zdrojem, je možné nefunkční odkaz zcela smazat. Je však nepřípustné mazat kvůli nefunkčnosti původní adresy odkaz na zdroj, o nějž se opírají informace uvedené v článku.

Z výše uvedeného je zřejmé, jak je důležité uvádět zdroje informací nejen prostou URL adresou, ale opatřovat je také informacemi o názvu, autorovi, datu vydání apod. S výhodou k tomu lze využít citační šablony. Pokud nacházíte reference obsahující jen prostou URL adresu, byť dosud funkční, neváhejte je proto doplnit o všechny další dostupné užitečné údaje o zdroji.

Archivy a kopie

editovat

Neexistuje-li za odkaz náhrada na webu původního vydavatele, zkuste najít odkazované URL v některém z internetových archivů (např. web.archive org), cache vyhledávačů nebo nalézt nějaký mirror či opis podstatné části původního zdroje na webech jiných autorů či vydavatelů, v diskusích, fórech, na blozích atd. Původní (nefunkční) adresu zveřejnění v takovém případě nemažte, ale opatřete poznámkou a doplňte neoriginální adresou, na níž je text aktuálně zcela či zčásti dostupný, a podle možností doplňte či opravte popis zdroje (autor, přesný název apod.).

Pokud odkaz směřoval na internetovou verzi časopisu či novin, které vycházejí i v tištěné podobě, uvažte i možnost, že lze odkázat na tištěnou verzi zdroje nebo že i reference s nefunkční URL adresou může pomoci tištěnou verzi nalézt. Totéž platí také pro jiné texty, u kterých je pravděpodobné, že vyšly i tiskem.

Robotické označování

editovat

Od roku 2018 s označováním takových odkazů pomáhá robot.

Související stránky

editovat

Související šablony

editovat

Problémové tvrzení – pro vložení do textu článku

Problémový zdroj – pro vložení za konkrétní referenci

Cedule – k označení celého článku nebo jeho části