Nápověda:Fair use

Symbol označující obrázek bez svobodné licence, který není na Wikimedia Commons

Na české Wikipedii je možné publikovat pouze obrázky, které jsou načteny do multimediálního úložiště Wikimedia Commons a jsou uvolněny pod svobodnou licencí nebo jsou volným dílem. To umožňuje volné šíření a úpravy obrázků s podmínkou uvedení autora. Publikace obrázků bez svobodné licence bývá zpravidla porušením českého autorského zákona.

V některých zemích je povoleno za určitých podmínek publikovat i obrázky bez svobodné licence. Díky tomu je na anglické Wikipedii (a například i na italské) možné publikovat například logo firmy v článku o této firmě. Toto použití se v USA nazývá Fair use a tento termín se používá i na Wikipedii. Obrázky s licencí Fair use jsou uloženy přímo v dané jazykové verzi Wikipedie – nikoli na Wikimedia Commons – a na české Wikipedii je nelze použít.

Uvedené omezení se kromě obrázků týká i ostatního multimediálního obsahu.

Proč nelze Fair use použít na české Wikipedii?Editovat

Obsah Wikipedie musí být v souladu s legislativou USA i země, které je primárně určena, což je v případě české Wikipedie Česká republika. V zájmu sladění pravidel české Wikipedie s českou legislativou proto není od roku 2006 povoleno používání souborů s licencí Fair use. Všechny obrázky na české Wikipedii jsou uvolněny pod svobodnou licencí a uloženy na Wikimedia Commons. Výjimkou je logo české Wikipedie, aby byl projekt ochráněn a nebylo možné logo použit například pro falešný klon Wikipedie.

Vyloučení Fair use je nezbytné pro dodržení českých zákonů a ochuzuje vybraný okruh článků o možnost publikace určitých obrázků, které se nacházejí na odpovídajících článcích některých jiných jazykových verzí Wikipedie. Na druhou stranu je díky tomu veškerý obsah české Wikipedie včetně všech obrázků – bez výjimky – dostupný pod svobodnou licencí a tedy dále volně šiřitelný (s podmínkou uvedení autorů a zachování licence).