Otevřít hlavní menu

Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné.

Ve scientometrii a též v odborných publikacích má citace jiný význam – je formalizovaným odkazem na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. Přitom k uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Předpokládá se, že citovanost, tj. počet citací dané publikace za určité období, koreluje s důležitostí výsledků, proto je počet citací jedním z užívaných scientometrických parametrů.

Bibliografická citaceEditovat

KnihyEditovat

Podle normy ČSN ISO 690:1996 se monografické publikace citují podle následujícího modelu (podtržené údaje a zachování kurzívy je povinné). Všimněte si, že norma používá mezeru před dvojtečkou, což odporuje typografickým pravidlům (podle nich by před dvojtečkou mezera být neměla).[1] Avšak bibliografický záznam není normální věta, takže aplikace typografických zásad je na biografický záznam problematické. V praxi se běžně používá i zápis bez mezery před dvojtečkou, přičemž oba způsoby zápisu jsou běžné i v zahraničí).[2] Vzhledem k tomu, že všechny české technické normy, obdobně jako v jiných rozvinutých zemích, jsou obecně nezávazné (viz zákon č. 22/1997 Sb. § 4 odst. 1), ČSN ISO 690:1996 z toho nevyjímaje, není tento dvojí způsob zápisu na závadu (není žádným právním ani technickým předpisem vymáhána, ale výjimkou může být interní předpis organizace apod., kde je pak nutné stanovenou formu dodržet).

Formát: Primární odpovědnost (autor, popř. editor). Název díla : podnázev díla. Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Označení nakladatele, Rok vydání. Počet stránek. Edice. Poznámky. ISBN.

Příklad: RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury. Přeložil a slovníčkem a rejstříkem doplnil J. Hoblík. 3. vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. 376 s. Přel. z Das Alte Testament - Ein Einführung. ISBN 80-7021-634-4.

ČlánkyEditovat

Formát: Autor článku. Název článku. Název zdrojové publikace. Rok vydání, ročník, číslo, citované strany. ISSN.

Příklad: Johnson DL, Lynch WE Jr. 1992. Panfish use of and stake-bed structures. N Am J Fish Manage 12(1): 222-9.

Konferenční příspěvkyEditovat

Příklad: Meyer B, Hermanns K. 1985. Formaldehyde release from pressed wood products. In: Turoski V. editor. Formaldehyde. Proceedings of the 187th meeting of the ACS; 1984 Apr 8–13; St. Louis, MO. Washington: American Chemical Society. p 101–6.

Webové stránkyEditovat

Formát: Příjmení, jméno autora. Název stránky [online]. Místo: Datum vytvoření/datum aktualizace [datum citace]. <Webová adresa>.

Příklad: The OSU Libraries' net. TUTOR Quick Guide: Citing Net Sources [online]. Ohio State Univ.: Vystaveno roku 2004 [cit. 30. 12. 2004]. <http://gateway.lib.ohio-state.edu/tutor/les7>.

Osobní sděleníEditovat

Formát: Autor. Forma kontaktu (např. osobní sdělení, e-mail) (datum sdělení)

LiteraturaEditovat

  • ŠEDINOVÁ, NEDOMOVÁ, KŘIVÁNEK. Jak správně citovat [online]. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006-09-14 [cit. 2008-11-12]. Dostupné online. 

ReferenceEditovat

  1. Dvojtečka na stránkách IJP
  2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) [online]. 2001, rev. 2004-11-11 [cit. 2010-04-20]. S. 6. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat