Bibliografická citace

Bibliografické citace jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech (seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů), nebo jejich částech, jež umožňují jejich identifikaci, včetně ověření údajů. Též čtenáři umožňují získat informaci o dalších zdrojích, které se dotýkají popisované problematiky. Také se využívají pro uvádění odkazů v textu.

Základ citace je tvořen normou ČSN ISO 690:2011, která nahrazuje starší normy (ČSN ISO 690:1996, ČSN ISO 690-2:2000). Norma stanovuje prvky, které je nezbytné uvést, pokud je dílo obsahuje. Tyto standardy jsou doplněny standardem ČSN ISO 9:1995, který stanoví, jak transliterovat cyrilicí psaná jména nebo názvy.

Požadavek autorského zákonaEditovat

Uvedení bibliografických citací o dílech nebo jejich částech převzatých od jiných autorů je mimo jiné požadováno autorským zákonem:

je však nutné uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
— autorský zákon

Podle autorského zákona je možné cizí autorské dílo rozmnožit pouze pro vlastní potřebu. Využít jej, například na svých webových stránkách, zákon povoluje v případě, kdy bude v odůvodněné míře užito výňatků ze zveřejněných děl ve vlastním díle; nebo bude užito výňatku z díla nebo celé drobné dílo pro účely kritiky nebo recenze k tomuto dílu či pro vědeckou nebo odbornou tvorbu; případně dílo bude užito při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení hospodářského prospěchu. Vždy však musí být splněn požadavek zákona o citaci uvedený v úvodu tohoto odstavce.

Uvádění bibliografických citací z tištěných dokumentůEditovat

Reguluje ho standard ISO 690. Bibliografické citace se v kapitole nebo části webové stránky pod názvem „Použitá literatura“, „Bibliografie“ nebo pod podobným názvem (slovo reference má jiný význam) řadí abecedně nebo v pořadí odkazu v textu.

Knihy, sborníky a dalšíEditovat

Zápis o citacích z knih, sborníků, brožur a dalších jednorázově vydaných publikací se uvádí ve tvaru (tučně uvedené položky jsou závazné; název díla musí být napsán kursivou):

Autor. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost (překladatel, ilustrátor apod., případně editor neboli sestavovatel – v případě, že není uveden autor). Označení vydání. Údaje o nakladateli (místo a název oddělené dvojtečkou, která je z obou stran oddělena mezerou[1]), rok vydání. Rozsah (uvede se počet stran, případně i přiložený CD-ROM apod). Edice. Poznámky (libovolný podstatný text). Standardní číslo.

Křestní jméno autora, které se uvádí za příjmením, je možné vypsat, nebo uvést pouze iniciály. Ty však jen v případě, že nemůže dojít k záměně identity. Tituly se u jmen neuvádějí. Pokud je autorů více než tři, uvádí se maximálně tři (oddělují se čárkami) a za ně se přidá označení „et al“ (a jiní). V rámci českého textu je možné místo et al použít zkratku aj. Je-li autor neznámý, neuvádí se výraz „Anonym“, ale citace začíná až názvem publikace. U názvu vydavatele se neuvádí zkratka formy podnikání (například s. r. o.).

Seriálová publikaceEditovat

Více citací ze seriálové publikace, tedy především z časopisů, ročenek apod., se uvádějí jako celek, nikoliv pouze jako jednotlivá čísla, která byla použita. Údaje o vydání a Rok vydání se v případě, že periodika dosud vycházejí, zapisují jako otevřený (neukončený) interval (například 1990–  .). Zápis by měl mít tuto podobu:

Název: podnázev. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání (data a/nebo čísla). Nakladatelské údaje (místo, název). Rok. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Kromě Edice a Poznámky jsou všechny údaje povinné. Též je povinné Název a podnázev napsat kursivou.

ČlánekEditovat

Citace jednotlivého příspěvku (článku apod.) v seriálových publikacích má obsahovat:

Autora příspěvku. Název příspěvku. Podřízenou odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, Údaje o vydání (rok, [může být i ročník], číslo svazku), lokace části. Standardní číslo – ISSN. Kromě podřízené odpovědnosti jsou všechny údaje povinné. Název zdrojového dokumentu se píše kursivou. Název článku stojatým písmem.

Uvádění bibliografických citací z elektronických dokumentůEditovat

Reguluje ho standard ISO 690-2. Platí též při uvádění citovaných informací z elektronických dokumentů, například webových stránek, má být uveden zdroj těchto informací, a to v rozsahu položek a podobě jejich zápisu, jakou vyžaduje norma ČSN ISO 690-2:2000. Je jedno, zda vznikající dokument bude mít tištěnou podobu nebo elektronickou. V obou případech mají být uvedeny bibliografické citace.

Webová stránkaEditovat

Při citaci z webových stránek by mělo být uvedeno:

Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování, Datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné na: <URL adresa stránky>. Jméno autora stránky, název stránky, včetně uvedení [online] a datum publikování jsou povinnými údaji. Název stránky se píše kursivou. Například citace s odkazem v textu č. 3 (číslo odkazu se vkládá do hranatých závorek):

[3] NEUGEBAUER, Tomáš. Psaní na počítači – profesionální ovládání klávesnice [online]. 2008-02--- [cit. 2008-09-25]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.psani-vsemi-deseti.cz/2045/psani_na_pocitaci_profes_01.html>.

ReferenceEditovat

  1. Dvojtečka na stránkách IJP

Externí odkazyEditovat