Rodina písma

typ písma užívaný v tisku

Rodina písma je v typografii skupina řezů odvozených z jednoho typu písma.

Rodina písma Helvetica

Řez písma je kresebná varianta základního typu písma. Těchto kresebných variant se používá pro vyznačování slova nebo i delšího textu. Je to např. tučné písmo nebo kurziva.

Používání jedné písmové rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby.

Úplná písmová rodina obsahuje základní písmo a jeho vyznačovací verze - stojatého písma i kurzivy. Písma jedné rodiny mají společné kresebné vlastnosti, stejnou střední výšku, výšku verzálek i délku horních a dolních dotahů. Některé rodiny písma obsahují velké množství řezů, ovšem většina typů písem obsahuje řezy čtyři. Jiné typy písma rodiny ani netvoří, protože jsou navrženy pouze v jednom řezu, případně mají pouze jeden vyznačovací řez.

Základní písmo

editovat

Nejběžnějším písmem používaným v sazbě knih, časopisů, na internetu apod. je základní písmo, jehož znaky jsou vzpřímené (někdy též stojaté písmo, obyčejné, normální).

Vyznačovací řez

editovat
 
Řezy písma Times New Roman

Vyznačovací řez se liší od základního svou kresbou. Kresba je však ze základního řezu odvozena. Vyznačovací řez se používá k zvýraznění důležitých slov nebo celých částí textu. Vyznačovacím řezem může být kurziva, písmo polotučné, tučné, či velmi tučné, tučná kurziva nebo kapitálky.

Kurziva

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Kurziva.

Kurzíva je řez s mírným sklonem. Je nejčastěji používaným řezem používaným v sazbě pro vyznačování. Pro svou horší čitelnost není vhodný pro sazbu delšího textu. Pravá kurziva je speciálně navržený řez písma. Počítačová sazba však umožňuje i naklonění písma, které kurzívu neobsahuje. Tato nepravá kurziva se však od pravé výrazně liší a hlavně deformuje tvar písma.

Duktus (v typografii se tímto pojem rozumí tloušťka písmových tahů) je dalším důležitým znakem písmové kresby. Duktus je vyjádřen poměrem tloušťky tahů k výšce písmen. Výrazně ovlivňuje výraznost a čitelnost písma.

Písma se zesíleným duktem mohou být polotučná, tučná a velmi tučná. U těchto řezů jsou všechny tahy oproti základnímu řezu zesíleny a vysázený text působí opticky tmavší.

Písma se zeslabeným duktem jsou tenká nebo slabá. Jejich tahy jsou zeslabené a text vysázený těmito písmy se zdá opticky světlejší.

Kombinací sklonu a duktu dostáváme např. tučnou kurzivu.

Kapitálky

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Kapitálky.

Kapitálky jsou menší verzí normálních verzálek. Jsou kreslené na střední výšku písma a mohou být pravé nebo nepravé. Pravé kapitálky je nutné si koupit zvlášť ve speciálním písmovém souboru. Nepravé kapitálky jsou imitovány z verzálek, u kterých je snaha přiblížit se střední výšce písma. Nepravé kapitálky mají však i zeslabený duktus oproti základnímu písmu, a takto vyznačený text se bude v sazbě opticky propadávat.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat