Kapitálky

sazba velkých písmen o velikosti malých písmen

Kapitálky jsou vyznačovací řez písma latinky, u kterého mají písmena tvar verzálek (velkých písmen), avšak velikost běžných malých písmen, minuskulí.[1]

Text s využitím kapitálek (vlevo kapitálky pravé, vpravo nepravé)

Pravé a nepravé kapitálky editovat

Kapitálky jsou samostatným řezem písma, nejsou jen zmenšenou kopií znaků základního řezu. Tloušťka tahů bývá stejná jako u odpovídajících minuskulí. Pokud není k dispozici kapitálkový řez písma (případně ho program neumí využít), umožňují některé programy vykreslit „nepravé kapitálky“ tím, že použijí základní řez, který o něco zmenší (typicky na zhruba 70–75 % původní velikosti).[2] Takto zmenšené verzálky se však od pravých kapitálek liší v tloušťce tahů, proporcích znaků a mezer mezi nimi.[3] Nepravé kapitálky proto v textu vypadají světleji než okolní text.[2]

Použití editovat

Kapitálky se používají pro vyznačování, tzn. zvýraznění či odlišení částí textu, obdobně jako kurzíva. Kapitálky se často používají pro vyznačení jmen nebo názvů, protože vzbuzují slavnostní až honosný dojem.[2] V anglofonním prostředí se kapitálky někdy používají pro zkratky a akronymy uprostřed běžného textu (s výjimkou osobních jmen), např. NATO.[3] Kapitálky se také používají pro vyznačení počátku kapitoly (případně s iniciálou), kdy je jimi zvýrazněna první řádka či fráze.[4]

Pro použití kapitálek existují v některých jazycích zvláštní pravidla. Například v němčině dlouho neexistovalo verzálkové ß (ostré s), což, aplikováno pro kapitálky, vyžadovalo a stále ve velké míře vyžaduje místo ß sázet ss.[2] Některé sázecí programy dokáží při použití pravých kapitálek v odpovídajícím formátu písma takové úpravy provést automaticky.[5] (Potřeba verzálkového ß a nesystematické používání jeho návrhů nakonec vedlo k jeho zavedení i do německých a mezinárodních norem, např. ISO/IEC 10646, a souboru Unicode (U+1E9E "LATIN CAPITAL LETTER SHARP S")[6], a k zavedení jeho používání i v některých periodických tiskovinách, např. v samotném titulu Gießener Zeitung[7]. Běžné to však zatím není a neodpovídá to ani závazným pravidlům německého pravopisu.)

Literatura editovat

Reference editovat

  1. ON 88 0111 Písmo, písmařství, písmolijectví. www.typo.cz [online]. [cit. 2008-05-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-16. 
  2. a b c d Kočička, Blažek, str. 31
  3. a b Bringhurst, str. 48
  4. Bringhurst, str. 63
  5. Kočička, Blažek, str. 228
  6. Unicode5.1.0 - Notable Changes
  7. Gießener Zeitung (online verze)

Související články editovat

Externí odkazy editovat