Písmová osnova

Další významy jsou uvedeny na stránce Osnova.

Písmovou osnovu tvoří pomyslná soustava vodorovných linií, odborně zvaných dotažnic. Tyto dotažnice jsou důležité při tvorbě písma. Určují totiž výškové proporce kresby písma a umístění akcentů.

Základní pojmy písmové osnovyEditovat

 
Písmová osnova

Základní dotažniceEditovat

Základní dotažnice (účaří písma) je linka, na kterou jsou „posazena“ jednotlivá písmena, a jsou tak seřazena do řádku.

Střední dotažniceEditovat

Střední dotažnicí je určena výška minusek (malých písmen) od účaří. Tato velikost se nazývá střední výška písma.

Horní dotažnice, verzálková dotažniceEditovat

Horní dotažnice je linka určující „strop“ písmenek b, d, f, h, k, l, t. Svislé tahy těchto písmen se podle toho nazývají horní dotahy. U mnohých písem zároveň definuje výšku verzálek (velkých písmen). Nejsou však výjimkou písma navržená tak, že verzálky jsou nižší, než horní dotahy minusek. To je z důvodu, aby se diakritická znamínka vešla do kuželky a nevystupovala tolik z kresby řádků. Výška verzálek je pak určena tzv. verzálkovou dotažnicí.

Dolní dotažniceEditovat

Spodní hranici svislých tahů minusek g, j, p, q, y nám určuje tzv. dolní dotažnice. Tyto svislé tahy písem se nazývají dolní dotahy.

PřetahyEditovat

Zaoblená písmena (o, p, c, b, d, atd.) mírně překračují své dotažnice, a to jak ve verzálkách, tak v minuskách. Tento jev se nazývá přetah a používá se proto, aby se tato písmena nejevila opticky menší.

Akcentová dotažniceEditovat

Akcentová dotažnice je nejvýše položenou linií písmové osnovy. Tato dotažnice určuje umístění verzálkových akcentů. Minuskové akcenty mají svou vlastní akcentovou dotažnici. Ta se většinou kryje s horní dotažnicí.

Indexová účaříEditovat

Indexovým účařím se řídí indexy. Pro horní index je to horní indexové účaří, pro dolní index je to dolní indexové účaří.

Význam písmové osnovyEditovat

 
Srovnání čitelnosti dvou písem s různou písmovou osnovou

Rozvržení písmové osnovy vtiskuje písmu svůj osobitý charakter. Proto je u každého písma tato osnova jiná. Vzájemný poměr střední výšky k délce horních a dolních dotahů ovlivňuje čitelnost písma, jeho celkové zabarvení a kresebnou vyrovnanost. Větší střední výška písma a menší horní a dolní dotahy zaručují vyšší čitelnost i v malých velikostech, protože se v tisku jeho tahy neslévají.

Na obrázku si můžete porovnat čitelnost dvou různých písem vysázených ve stejné velikosti. Rozdíl čitelnosti je zřejmý zejména při malých velikostech písma.

Související článkyEditovat