Tršická pahorkatina

geomorfologický podcelek Nízkého Jeseníku

Tršická pahorkatina je podcelek nacházející se v nejjižnější části Nízkého Jeseníku. Jedná se o členitou pahorkatinu o rozloze 152,6 km2, se střední nadmořskou výškou 297,3 m a nejvyšším bodem Pod Kyjanicí (445,8 mn. m.).

Geomorfologická klasifikaceEditovat

LiteraturaEditovat

  • HORÁKOVÁ, Kateřina. Geomorfologické poměry Tršicka. Olomouc, 2014 [cit. 2021-04-01]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého. Vedoucí práce Irena Smolová. Dostupné online.