Žerotínové

moravský šlechtický rod
Tento článek je o moravském šlechtickém rodu. O jiném, českém šlechtickém rodu pojednává článek Žerotínové (Čechy).

Žerotínové (dříve ve staré češtině též Zierotinové) byli moravský šlechtický rod s pozdější českou větví.

Žerotínové
(Zierotinové)
Erb rodu Žerotínů
Erb rodu Žerotínů
Země
České královstvíČeské království České království
Moravské markrabstvíMoravské markrabství Moravské markrabství
TitulyVladykové, od roku 1478 svobodní páni, od roku 1706 říšská hrabata
ZakladatelBlud z Bludova
Mýtický zakladatelOleg
Rok založení12. století
Vymření po meči1985
Větve rodu
 • fulnecko-bludovská,
 • losinská
 • meziříčská (po roce 1694 součást vízmberské větve)
 • náměšťská
 • starojičínská
 • strážnická
 • vízmberská (vyčlenila se z větve losinské)

Dějiny roduEditovat

Původem stará moravská vladycká rodina byla roku 1478 povýšena do panského stavu a v roce 1706 císařem Josefem I. do říšského hraběcího stavu (pro země Koruny české potvrzen 1712). Jejich původ je odvozován od Bluda z Bludova, který byl v letech 1213-1215 markraběcím purkrabím v Přerově. Psal se podle vsi Bludov, kterou založil přibližně 4 km jihozápadně od města Šumperku. Tuto ves a zdejší panství Žerotinové několikrát ztratili, ale vždy ji znovu získali do svého vlastnictví, a zdejší zámek zůstal sídlem rodu až do 20. století.

Svého zenitu rod dosáhl na přelomu 16. a 17. století v osobách bratranců Karla staršího ze Žerotína a Ladislava Velena ze Žerotína, vůdčích osobností moravských protestantů. Posledním mužským členem rodu byl Ladislav ze Zierotina (1912–1985).

Původ jménaEditovat

Přídomek „ze Zierotina“ začali členové rodu používat na konci 12. století, kdy získali stejnojmennou vesnici Žerotín na Olomoucku. Sami Žerotínové se psali v podobě „Zierotin“ (čti „žerotín“), přičemž nejde o germanismus, ale naopak o nejstarší podobu jména, používanou před Husovou reformou pravopisu. V průběhu času se rod větvil a jeho členové získali na vážnosti a významu. Mezi moravskou šlechtou začínali hrát významnější úlohu v životě Českého království.

Někteří prosluli jako válečníci – Bedřich ve službách tří císařů (Karla V., Ferdinanda, Maxmiliána) nebo Jan, který doprovázel Karla V. na výpravě do severní Afriky. Další pak zastávali významné úřady doma i v cizině (místokomorníci, nejvyšší sudí, zemský hejtman, univerzitní hodnostář), např. Viktorin ze Žerotína byl kráječem arciknížete Maxmiliána, Bernard ze Zierotina byl rektorem pražské univerzity (od roku 1614), Jan ze Zierotina byl správcem bratrské knihtiskárnyIvančicích, kterou později přestěhoval na svou tvrz Kralice.

V době pobělohorské, kdy došlo k rozsáhlé konfiskaci Žerotínských majetků, zůstaly na Moravě pouze dvě odnože rodu (meziříčská a losinsko-vízmberská) a ve Slezsku jedna (falkenberská). Jan Ludvík ze Zierotina po smrti své matky, Luisy Vilemíny, roz. svobodné paní z Lilgenau, spojil žerotinský erb spolu s lilgenauským a přijal ke svým titulům i titul svobodného pána z Lilgenau. Roku 1802 museli Žerotinové prodat Lichtenštejnům své panství Velké Losiny. Na Bludov byla přenesena knihovna, sbírka zbraní, obrazárna, archív a část vnitřního zařízení. Po konfiskaci roku 1948 byla větší část zařízení převezena na zámek Velké Losiny. Poslední moravský člen rodu Žerotínů, který směl užívat šlechtické tituly, byl Karel Emanuel, který byl „hrabě a pán ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau, dědičný člen Panské sněmovny a tajný rada“. Jeho potomci pod jménem Mornstein-Zierotin dodnes žijí na zámku v Bludově.

ErbEditovat

 
Erb Žerotínů na rodové hrobce v Bludově.

Barvy erbu jsou popisovány různě, avšak zpravidla je v červeném štítě černý korunovaný dvouocasý lev na stříbrném kamenném trojvrší. Klenot vychází z obloučkové koruny lemované hermelínem („koruna Rurikovců“) a je v něm vyrůstající lev jako ve štítě, přikryvadla jsou červeno-černá. Erb spočívá na hermelínovém plášti, splývajícím z helmovní koruny. Při spojení s erbem Lilgenauským byly barvy žerotinského erbu stanoveny jako zlatý lev na modrém poli, vyrůstající ze stříbrného trojvrší, ale tyto barvy se nevžily a později nebyly používány ani oficiálně.

Nejvýznamnější členové roduEditovat

 
Karel st. ze Žerotína

PověstiEditovat

 
Kámen Jana Diviše ze Žerotína (zemřel 1607) v kostele sv. JakubaJakubu u Kutné Hory
 • Také Žerotinové měli svou Bílou paní, která se zjevovala na zámcích ve Velkých Losinách a v Bludově. Na Velkých Losinách se vypráví pověst o Meluzíně, která měla děti s jedním ze Žerotinů, ale poté, co v lázni odhalil její původ, proměnila se v meluzínu a odletěla.
 • Zajímavý je i mytický původ Žerotinů z Rurikovců, který je zmiňován v dobové literatuře i v císařských nobilitačních patentech a na který odkazuje i knížecí koruna a plášť v erbu. Tato historie tvrdí, že Žerotinové jsou potomky sv. Vladimíra I. Kyjevského a Anny Porfyrogennety, když jeden ze synů jménem Oleg utekl před bratrovražednou válkou na Moravu, případně, že jsou potomky Olega Moravského.
 • Česká mincovna vydala v roce 2016 sadu čtyř stříbrných a zlatých pamětních mincí, zobrazujících Plichtu ze Žerotína, Karla Staršího ze Žerotína, Alžbětu Juliánu Žerotínovou z Oppersdorfu a Karla Emanuela ze Žerotína [1]

Rodové větveEditovat

 • Falkenberská (Bernard, 1650–1779) - vyčlenila se z větve Meziříčské
 • Fulnecko-bludovská (Jan starší, 1463-1499)
 • Losinsko-vízmberská (Přemek II., 1590–1985)
 • Meziříčská (Bernart, 1561–1692); po roce 1692 přešly majetky na větev Vízmberskou
 • Náměšťská (Fridrich, 1505–1544)
 • Starojičínská (Vilém starší, 1540)
 • Strážnická (Jan, 1481–1531)
 • Vízmberská (Jan Jáchym, 1673–1716) – vyčlenila se z větve Losinské

Sídla a panstvíEditovat

V průběhu dějin jim patřila mimo jiné panství:

Galerie žerotínských sídelEditovat

Příbuzenské svazkyEditovat

Příbuzenskými svazky byli Žerotínové spojeni s

LiteraturaEditovat

 
Erb Žerotínů po spojení s barony z Lilgenau
 • Vincenc Brandl, Spisy Karla st. ze Žerotína, 3 vols, Brno 1870–1972. On line text
 • Chlumecky, Peter Ritter von: Carl von Zierotin und seine Zeit: 1564–1615. Brünn 1862.
 • KALISTA, Zdeněk. Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Praha : Garamond, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7407-055-6.
 • KNOZ, Tomáš. Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury. Brno : Matice moravská ; Masarykova univerzita, 2001. 474 s. ISBN 80-86488-03-9.
 • KNOZ, Tomáš. in Osobnosti moravských dějin (1) s. 203–218. Brno : Matice moravská, 2006. 516 s. ISBN 80-86488-38-1.
 • KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. Praha : Vyšehrad, 2008. 365 p. ISBN 978-80-7021-956-0.
 • ODLOŽILÍK, Otakar. Karel starší ze Žerotína. 1564–1636. Praha : Melantrich, 1936. 197 p.
 • HRUBÝ, František. Ladislav Velen ze Žerotína. Praha : [s.n.], 1930.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat