Seznam kulturních památek v Brně-Bystrci

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Bystrc v městské části Brno-Bystrc ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BystrcEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Q12030799)


 
   
48707/7-8059
Pam. katalog
MIS
Bystrc náměstí 28. dubna, pp. 1
49°13′35,36″ s. š., 16°31′49,66″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. V jádru středověká stavba s raně barokními a zejména romantickými úpravami v 19. století. Orientovaná jednolodní stavba s odsazenýml čtyřbokým kněžištěm ukončeným apsidou. Ke kněžišti přiléhají čtyřboká plochostropá sakristie a kaple. K západnímu průčelí se přimyká v líci severní lodi hranolovitá věž se schodišťovým válcem ve výši lodi v jihovýchodním koutě. Hlavní vstup do kostela podvěžím. Průčelí prolomeno na osu pravoúhlým vchodem v šambráně spojené s archivoltou kolem termálního okna v nadpraží. Na věži hodiny, střecha věže osmiboká jehlancová s námětky, završena křížem s makovičkou.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37021092)


 
   
34584/7-260
Pam. katalog
MIS
Bystrc náměstí 28. dubna, pp. 26/5
49°13′31,26″ s. š., 16°31′37,02″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Hrad Veveří (Q921344)


 
   
35840/7-30
Pam. katalog
MIS
Bystrc pp. 5197/0, 5198/0, 5205/0, část 5215/0
49°15′24,23″ s. š., 16°27′47,07″ v. d.
Hrad Veveří

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kostel Panny Marie (Q8407416)


 
   
26180/7-70
Pam. katalog
MIS
Bystrc při hradě Veveří, pp. 5216, 5217/1–2
49°15′19,88″ s. š., 16°27′17,59″ v. d.
Kostel Panny Marie, ohradní zeď. Tribunový pozdě románský kostel z počátku 13. století s pozdně gotickou dostavbou. Robustní zeď s branou z poloviny 19. století ohrazující prostranství bývalého středověkého hřbitova.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Myslivna Pod komorou (Q33525749)


 
   
22273/7-179
Pam. katalog
MIS
Bystrc Pod Komorou 153/1
49°13′27,04″ s. š., 16°25′59,95″ v. d.
Myslivna Pod komorou. Dobře dochovaná budova myslivny z 19. století spjatá s dějem románu Pohádka máje od Viléma Mrštíka.
  • pomník Helenky z Pohádky máje, před budovou myslivny

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat