Římskokatolická farnost Dubany

římskokatolická farnost v Česku

Římskokatolická farnost Dubany je uzemní společenství římských katolíků se sídlem v Dubanech na Hané, části obce Vrbátky. Farnost náleží k prostějovskému děkanátu v arcidiecézi olomoucké.

Římskokatolická farnost Dubany
dubanská fara
dubanská fara
Základní údaje
Děkanát Prostějov
Diecéze arcidiecéze olomoucká
Provincie moravská
Lokalizace farnosti
Dubany
Dubany
Kontakt
Adresa

Římskokatolická farnost Dubany 4 pošta Vrbátky

798 13
Údaje v infoboxu aktuální k 01/2018

Některá data mohou pocházet z datové položky.

První zmínka o Dubanech pochází z roku 1200. Patronát nad vsí byl rozdělen mezi konvent sv. Kláry v Olomouci a královskou kapitulu v Brně. Po pozdějším rozhodnutí olomouckého biskupa přešel zcela pod konvent sv. Kláry. Po zrušení kláštera převzala správu náboženská matice. Kostel se hřbitovem stával v Dubanech již před rokem 1368. Z roku 1554 pochází zmínka o 3 synech po zemřelém nekatolickém faráři Vavřinci. Již před bitvou na Bílé hoře zde však byly snahy o ustavení katolického kněze. To se podařilo roku 1616, když byl do dubanské farnosti poslán Martin Krelius. Škola zde byla založena v roce 1671 a starou faru nahradila nová. Dnešní fara, postavená za faráře Adolfa Huttera, je z roku 1760. V roce 1783 postihlo farnost neštěstí, blesk zapříčinil požár kostela. Ze stavby zůstala jen věž. Olomouc navíc obléhala pruská vojska, která ničila okolní obce včetně Duban.

Kronikář zaznamenal:

"Během obležení Olomouce byla vesnice Dubany vyloupena a přímo vydrancována, takže obyvatelům a kolemjdoucím poskytovala obraz hrůzy a utrpení. V této době bylo rozhodnuto postavit nový kostel. Po zrušení kláštera sv. Kláry v Olomouci převzal od roku 1782 císař Josef II. Po obdržení stavebního povolení bylo 25. dubna 1805 započato se stavbou. Starý kostel byl s výjimkou věže stržen. Materiál pro novostavbu pocházel z tak zvané čelechovické kaple, která se nacházela dvě hodiny cesty od Duban a byla určena státními úřady na zbourání, i když to byla krásná kaple −1787. Hlavní brána dnešního kostela s velkým uměleckým zámkem a kostelní lavice pocházejí právě z této kaple. Stavba rychle pokračovala, takže kostel byl 1807 hotový. Vnitřní zařízení, výzdoba, postavení oltáře a varhan se 16 rejstříky byly uhrazeny zčásti z kostelního fondu, zčásti z příspěvku velmi štědrého tehdejšího faráře a děkana Johanna Němce."

Věž byla skutečně pouze upravena, nacházejí se v ní dvě zazděná gotická okna. Ve zvonici je vytesán rok 1685. Brzy se na kostelní klenbě začaly objevovat trhliny. Roku 1827 musela být postavena nová klenba. Problémy neustávaly a kostel prošel dalšími opravami v první polovině 20. století. Výmalba kostela byla provedena v roce 1890. Ke kostelnímu mobiliáři patřil i obraz od malíře Sebastiniho, který byl zničen požárem 1783.

Kromě Jana Němce ve farnosti působil kaplan František Zgoda, pod pseudonymem Karel Křen publikoval čtry, studie a fejetony z hanáckého prostředí. Je pohřben na místním hřbitově a na farní budově jej připomíná pamětní deska. Na hřbitově se dále nachází hroby kněží: Aloise Bednáře, Cyrila Vrábela a Františka Šimka. Hroby farářů Jana Němce, Františka Slezáka a Josefa Slezáka se nedochovaly. Po smrti posledního faráře 1952 byla budova fary zabrána vojáky. Poté byla farnost střídavě spravována z Kralic na Hané a Olšan u Prostějova.[1]

GalerieEditovat

ReferenceEditovat

  1. ADMINISTRATOR. Děkanát Prostějov - Dubany. www.dpv.cz [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupné online.