Moravská církevní provincie

jedna ze dvou církevních provincií římskokatolické církve v Česku

Moravská církevní provincie je jedna ze dvou církevních provincií římskokatolické církve na území České republiky, druhou z nich je česká církevní provincie. V čele provincie stojí metropolita moravský, kterým je arcibiskup olomoucký.

Česká církevní provincie (modře) a moravská církevní provincie (žlutě)

Území provincie, zahrnující především Moravu a České Slezsko, se člení na tyto diecéze:

Územní vymezení

editovat
Související informace naleznete také v článku Česko-moravská hranice.

Území provincie je dáno výčtem diecézí. Do moravské církevní provincie patří ty diecéze v České republice, které převážnou částí spadají do historických zemí Moravy a Slezska. Hranice české a moravské církevní provincie se poněkud odchylují od historických zemských hranic.

V roce 1977 byla po dlouhých jednáních převedena z polských diecézí do moravské církevní provincie některá slezská území, která v roce 1918 zůstala v Československu (Těšínsko a Jesenicko), a naopak z moravské provincie jiná území pod polské diecéze (Ratibořsko). Severní hranice tehdejší olomoucké arcidiecéze tak byla upravena podle hranic státních.