Diecéze ostravsko-opavská

správní obvod katolické církve

Diecéze ostravsko-opavská (latinsky Dioecesis Ostraviensis-Opaviensis) byla založena 30. května 1996 bulou Jana Pavla II. Ad Christifidelium spirituali a je nejmladší diecézí existující na území České republiky. Vznikla vydělením z arcidiecéze olomoucké a zahrnuje celé České Slezsko a část severní Moravy, zhruba v rozsahu území náležejícího k modernímu Moravskoslezskému kraji, a dále děkanát Jeseník a tři farnosti bruntálského děkanátu (Huzová, Moravský Beroun, Nové Valteřice), ležící v Olomouckém kraji.

Diecéze ostravsko-opavská
Dioecesis Ostraviensis-Opaviensis
Znak Ostravsko-opavské diecéze
Znak Ostravsko-opavské diecéze
Základní informace
SídloOstrava
Patronsv. Hedvika Slezská
KatedrálaKatedrála Božského Spasitele v Ostravě
KonkatedrálaKonkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Zřízena30. května 1996
Církev sui iurisřímskokatolická
BiskupMons. Martin David
Generální vikářMons. ThLic. Jan Czudek
Církevní provinciemoravská
Statistické údaje
Počet děkanátů11
Počet farností276
Rozloha6 273 km²
Počet obyvatel1 314 879 (rok 2001[1])
z toho katolíků420 390 (32 %)
Návštěvnost nedělních bohoslužeb68 225 (rok 2004[2])
Další informace
Zeměpisné souřadnice
Webhttp://www.doo.cz
Diecéze ostravsko-opavská na mapě
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Biskupská rezidence v Ostravě
Katedrála Božského Spasitele v Ostravě a její okolí
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Biskup sídlí v Ostravě. Současným biskupem diecéze je Mons. Martin David. Dne 7. 4. 2017 byl mons. Martin David jmenován papežem Františkem nejprve pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem Tucca di Numidia. Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017. Hlavním světitelem byl biskup František Václav Lobkowicz a spolusvětiteli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Sídelním biskupem se poté stal 4. 7. 2023.[3][4] Hlavním kostelem diecéze je chrám Božského Spasitele v Ostravě, druhým sídelním kostelem biskupa je konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Diecéze má také jednu basiliku minor, kterou je bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku. Generálním vikářem diecéze je Jan Czudek.

Historie

editovat

Přestože bylo ostravsko-opavské biskupství zřízeno až v roce 1996, snahy o založení biskupství v Českém Slezsku existovaly mnohem dříve.

Po válce o rakouské dědictví ležela většina území vratislavské diecéze v Prusku, zatímco menší část v Rakousku. Z toho důvodu vznikly snahy vytvořit v rakouské části samostatnou diecézi. Jako její sídlo se nejprve v 60. letech 18. století zvažoval Frýdek, projekt ale ztroskotal na nesouhlasu Vídně.[5]

Úspěšnější byla roku 1777 žádost císařovy Marie Terezie, na jejímž základě byla papežem Piem VI. vydána bula Suprema dispositione, kterou byla na území Rakouského Slezska z části dosavadní vratislavské diecéze vyčleněna nová diecéze opavská. K jejímu reálnému vzniku ovšem nedošlo, a to z důvodů politických (špatné vztahy Pruska a Rakouska), organizačních (byla vyžadována součinnost dvou diecézí) i hospodářských (financování chodu nové diecéze by vyžadovalo, aby se Vratislav vzdala svých statků na předaném zemí). Další snahy o vznik diecéze v letech 1818 a 1868 vyšly naprázdno.

Modus vivendi mezi Vatikánem a Československem z roku 1928 obecně stanovil, že hranice diecézí se mají upravit tak, aby odpovídaly hranicím státu, ovšem bez praktických dopadů. Ke změnám došlo až roku 1937, kdy byly bulou Ad ecclesiastici regiminis incrementum upraveny hranice dotčených československých diecézí, ovšem problematika vratislavské diecéze byla opět pouze vzata na vědomí a ponechána na pozdější příhodnou dobu. Ta nastala po druhé světové válce – na území Českého Slezska vznikla apoštolská administratura českotěšínská, která byla vyňata z vratislavské diecéze a dočasně podřízena přímo papeži. V roce 1977 pak bylo její území včleněno do olomoucké arcidiecéze.

Po sametové revoluci se opět vynořily myšlenky na ustavení samostatné diecéze, která by se oddělila z územně rozlehlé arcidiecéze olomoucké. Ta vznikla 30. května 1996 bulou Jana Pavla II. Ad Christifidelium spirituali, kterou papež vyhověl žádosti moravských biskupů. Bylo rozhodnuto opustit striktně zemský princip – novou diecézi sice z větší části tvořilo území Českého Slezska, z menší části pak ale nově i moravská část Moravskoslezského kraje. Za sídlo biskupa byla zvolena Ostrava, která je přirozeným centrem regionu. Z důvodu odkazu na nevzniklé opavské biskupství se pak druhým biskupským sídlem stala Opava.

Po počátečním provizoriu se roku 2000 otevřela nově postavená budova biskupství v Moravské Ostravě.

Rozdělení na děkanáty

editovat

Diecéze je rozdělena na 11 děkanátů: bílovecký, bruntálský, frýdecký, hlučínský, jesenický, karvinský, krnovský, místecký, novojíčínský, opavský a ostravský.

V modrém štítu polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý. Na štítu mitra. Za štítem pokosem zlatá berla, závitem ven, a pošikem zlatý procesní kříž, který připomíná patrocinium katedrály Božského Spasitele i kříž, jako symbol nové evangelizace. Barevnost erbu je odvozena z barev znaků většiny území, na kterých se diecéze rozprostírá.

Svatí diecéze

editovat

Pastorační aktivity

editovat

V rámci diecéze existuje Centrum pro rodinu a sociální péči, které vzniklo v roce 1993 a věnuje se rodinným a sociálním tématům. Toto centrum nabízí přípravu na manželství, školy rodičovských kompetencí, kurz efektivního rodičovství, kurz efektivní komunikace a další aktivity v odpovídající oblasti.[6] Dále se věnuje také seniorům.[7] Diecézní centrum pro mládež provozuje Diecézní středisko mládeže, které sídlí na faře ve Staré vsi nad Ondřejnicí. V areálu ve Staré vsi se pořádají akce pro mladé věřící. Centrum pro mládež dále pořádá akce jako setkání mladých na biskupství, večery mladých, noční bdění, poutě a prázdninové aktivity.[8]

Katechetické a pedagogické centrum koordinuje katechetickou činnost v diecézi.[9] V diecézi působí Vysokoškolské katolické hnutí. Pro podporu pastoračních aktivit uvnitř diecéze byl zřízen Pastorační fond.[10]

Řada kostelů v diecézi je zapojena do projektu Otevřené chrámy, který se snaží zpřístupnit posvátné prostory širší veřejnosti.[11]

Environmentální centrum Hubert na Hukvaldech se věnuje vzdělávacím aktivitám a nabízí programy pro školy s přírodovědeckou tematikou.[12]

Každoroční aktivity

editovat

Církevní školy

editovat

Ostravsko-opavské biskupství je zřizovatelem několika škol:[19]

 • Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě
 • Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
 • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
 • Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách
 • Biskupské gymnázium v Ostravě
 • Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
 • Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti

Poutní místa

editovat

V diecézi existuje celá řada poutních míst, především mariánských:

Hospodaření

editovat

Hlavním zdrojem výnosů biskupství byly v roce 2022 výnosy Biskupským lesů. Hlavním zdrojem výnosů farností diecéze byly sbírky, dary a provozní dotace. Hlavními náklady biskupství byly služby spojené s pěstební činností a udržováním majetku sloužícího hospodářské činnosti. Hlavními náklady farností byly opravy majetku a režijní výdaje.[21]

Biskupství dokončilo kompletní rekonstrukci u dvou lesních chat, rekonstrukci lovecké chaty Kocián, rekonstrukci domu v Heřmanovicích a obměnilo vozový park. Ke konci roku 2022 pokračovala výstavba Komunitního centra ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, dále rekonstrukce dvou objektů určených k bydlení v obci Bílá a soustavná revitalizace lesní infrastruktury a budov.[21]

Biskupské lesy

editovat

Biskupské lesy byly založeny k 1. 7. 2014 a spravují lesy biskupství s cílem zajistit ekonomickou soběstačnost diecéze a kultivovat krajinu pro užitel celé společnosti. Lesní správa Ostravice se sídlem v Ostravě má na starost výměru 17 365 ha, lesní správa Vrbno p. Pradědem se sídlem v osadě Vidly výměru 6 562 ha. Obora Hukvaldy se sídlem v Hukvaldech spravuje 440 ha lesů a Středisko Farní lesy se sídlem v budově biskupství výměru 908 ha.[21]

V roce 2022 pracovalo u biskupských lesů 66 technicko-hospodářských pracovníků. Vytěženo bylo celkem 243 095 m³ dříví. Většina dříví byla prodána, ze 70 % velkým dřevařským firmám, ze 30 % firmám regionálním.[21]

Investice u Arca Capital

editovat

V roce 2016 investovalo biskupství 17 milionů korun u finanční skupiny Arca Capital. V květnu 2021 však soud vyhlásil úpadek této firmy. Jde o největší krach od 90. let 20. století – závazky skupiny Arca dosahují asi 19 miliard korun. Biskupství přitom nepatří mezi zajištěné věřitele.[22][23][24]

Oslavy 10. výročí

editovat

Dne 26. srpna 2006 oslavily tisíce poutníků v katedrále Božského Spasitele desáté výročí ostravsko-opavského biskupství. Ostrava kromě těchto návštěvníků uvítala i významné církevní představitele, jako byl např. papežský nuncius Diego Causero, pražský kardinál Miloslav Vlk, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a biskupové z okolních států. Návštěvníkům byl zpřístupněn kostel svatého Václava, kde byla u slavnostní příležitosti instalována výstava fotografií Pavla Zuchnického věnovaná desetiletí diecéze.

Statistiky

editovat

V roce 2019 bylo v diecézi 429 000 pokřtěných osob při počtu obyvatel 1 292 170, což představuje 33,2 % z celkového počtu obyvatel.[25]

rok populace kněží trvalí
jáhnové
řeholníci farnosti
pokřtění celkem % celkem diecézní řeholní počet křtů muži ženy
1999 600.000 1.370.000 43,8 202 146 56 2.970 16 61 402 279
2000 600.000 1.370.000 43,8 210 152 58 2.857 17 63 399 277
2001 600.000 1.370.000 43,8 205 151 54 2.926 16 57 364 276
2002 600.000 1.370.000 43,8 204 149 55 2.941 16 59 327 276
2003 424.000 1.320.000 32,1 203 151 52 2.088 17 56 318 276
2004 423.000 1.311.000 32,3 205 155 50 2.063 17 55 291 277
2013 429.000 1.313.000 32,7 227 179 48 1.889 28 56 155 276
2016 429.300 1.316.000 32,7 229 190 39 1.874 27 53 150 276
2019 429.000 1.292.170 33,2 227 191 36 1.889 26 52 109 276

Reference

editovat
 1. Struktura obyvatelstva dle vyznání – sčítání lidu 2001 [online]. Plenární sněm Katolické církve v ČR, 2004 [cit. 2015-06-21]. Dostupné online. 
 2. Současná situace v katolické církvi na základě údajů ze sčítání návštěvníků bohoslužeb v roce 2004 [online]. Plenární sněm Katolické církve v ČR, 2004 [cit. 2015-06-21]. Dostupné online. 
 3. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/biskup-ostravsko-opavska-dieceze-martin-david-papez_2307041244_job
 4. https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5760-ostravsko-opavska-dieceze-ma-noveho-sidelniho-biskupa-papez-frantisek-jim-jmenoval-dosavadniho-administratora-mons-martina-davida.html
 5. VOJKOVSKÝ, Rostislav. Frýdek: Zámek ve Frýdku-Místku. 1. vyd. Hukvaldy: Nakladatelství Putujme, 2016. 30 s. (Putujme po hradech a zámcích). ISBN 978-80-87712-48-1. S. 24. 
 6. Rodiny. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 7. RAMÍK, Pavel. Senioři. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 8. Mládež. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 9. SPRÁVCE. Katecheti a pedagogové. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 10. Pastorační fond. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 11. BRNĚNSKÉ, Biskupství. Otevřené chrámy. otevrenechramy.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 12. EKOHUBERT - Hukvaldský Biskupský Environmentální Resort. EkoHubert [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 13. KONFERENCE, Česká biskupská. Skauti zamíří v sobotu 23. dubna na Ivančenu. Mše svatá začíná v 11.00 hodin - Církev.cz | Zprávy. www.cirkev.cz [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 14. SIUDA, Mgr Bc Pavel. Pouť rodin na Mariahilf u Zlatých Hor 12. května. www.doo.cz [online]. 2018-04-13 [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 15. ARSYLINE.CZ. Prašivá 2023. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 16. KONFERENCE, Česká biskupská. Trojmezí bude opět místem spojení tří národů - Církev.cz | Zprávy. www.cirkev.cz [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 17. KONFERENCE, Česká biskupská. Těšínská slavnost sv. Melichara Grodeckého: Překračovat hranice farnosti i vlastní víry - Církev.cz | Zprávy. www.cirkev.cz [online]. [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 18. MSC, Mgr Ondřej Elbel. Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání přivítá 7. října frýdecká bazilika. www.doo.cz [online]. 2023-09-19 [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 
 19. Školy. www.doo.cz [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 20. Kaple svaté Anny – Mimořádné duchovní místo na křižovatce polních cest [online]. [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. 
 21. a b c d KOLEKTIV AUTORŮ. Výroční zpráva Diecéze ostravsko-opavské 2022 [online]. Ostrava: Biskupství ostravsko-opavské, 2022 [cit. 2024-01-16]. Dostupné online. ISBN 978-80-907170-9-1. 
 22. NOVOTNÝ, Pavel P. Fakt Boží investice. Týdeník Hrot [online]. 2021-1-5. Dostupné online. 
 23. KRSTANOV, Zdravko. 19 miliard ve vzduchu a zoufalí věřitelé. Megakrach skupiny Arca je výstrahou. Forbes [online]. 2021-5-12. Dostupné online. 
 24. KOUTNÍK, Ondřej. Arcibiskupství se strachuje o 100 milionů, které svěřilo Arca Capital. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2020-12-19. Dostupné online. 
 25. Annuario pontificio, 2020. (italština)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat