Seznam olomouckých biskupů a arcibiskupů

seznam na projektech Wikimedia

Návaznost olomouckého biskupství na jeden ze tří biskupských stolců, zřízených po roce 898 v rámci obnovení moravsko-panonské církevní provincie, je sporná. O olomouckých biskupech z 10. a 11. století až do roku 1063 jsou jen útržkovité zmínky v pramenech, datace je orientační. Jedním z prvních seznamů olomouckých biskupů je Granum catalogi praesulum Moraviae z první poloviny 15. století.

Nejstarší verze znaku olomouckého biskupství
Znak olomoucké arcidiecéze

V roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Od té doby je olomoucký arcibiskup je také metropolitou moravským, který stojí v čele moravské církevní provincie.

Biskupové před obnovením olomouckého biskupství

editovat
869885 svatý Metoděj – moravský arcibiskup
biskup Wiching, který roku 890 z Velké Moravy odešel (někdy je uváděn svatý Gorazd)
arcibiskup a tři biskupové vysvěceni 899
898/900–? biskup z Říma
914–932 Jan (?)
uprázdněno (?)
942–947 Silvestr (?), † 961
947–976 spojeno s biskupstvím v Řezně (?)
976–981 Vratislav (?)
981–991 spojeno s biskupstvím v Řezně (?)
991–1063 spojeno s biskupstvím v Praze (?)

Olomoučtí biskupové

editovat
1086–1088 spojeno s biskupstvím v Praze (?)
1096–1099 Jindřich (?)
1416–1418 (Aleš z Březí) – prosazoval ho Václav IV., ale biskupem se nikdy nestal, v l.1418/20–1442 (do smrti) biskup v Litomyšli
1483/1484–1490 Jan Filipec z Prostějova (administrátor biskupství nikdy nepotvrzený papežem, současně varadínský biskup)
1487–1489 Jan XIV. Vitéz (jmenovaný papežem, ale funkci nevykonával; současně sremský biskup) a administrátor diecéze vídeňské
1489–1493 kardinál Ardicino della Porta mladší (jmenovaný papežem, v Olomouci nikdy nebyl, úřad prakticky nevykonával)
1493–1497 kardinál Jan XV. Borgia (jmenovaný papežem, v Olomouci nikdy nebyl, úřad prakticky nevykonával)
 
Znak olomouckého biskupství a arcibiskupství – polepšení Rudolfa II.

Olomoučtí arcibiskupové

editovat
 1. 1777–1811 kardinál Antonín Theodor Colloredo-Waldsee, hrabě
 2. 1811–1819 kardinál Maria Tadeáš Trauttmansdorff, hrabě
 3. 1819–1831 kardinál Rudolf Jan, arcivévoda rakouský
 4. 1832–1836 Ferdinand Maria Chotek, hrabě (od 1817 olomoucký pomocný biskup, 1831–1832 biskup tarnówský)
 5. 1836–1853 kardinál Maxmilián Josef Sommerau-Beckh
 6. 1853–1892 kardinál Bedřich z Fürstenberka, lankrabě
 7. 1893–1904 Theodor Kohn (přinucen k rezignaci)
 8. 1904–1915 kardinál František Saleský Bauer (13. května 1904 jmenován, 19. června 1904 intronizován, 27. listopadu 1911 kreován kardinálem, 25. listopadu 1915 zemřel)
 9. 1916–1920 kardinál Lev Skrbenský z Hříště (18. ledna 1916 zvolen kapitulou, 5. května 1916 přeložen z pražského arcibiskupství, 2. července 1916 intronizován, 29. září 1920 rezignoval)
 10. 1921–1923 Antonín Cyril Stojan (10. března 1921 jmenován, 3. dubna 1921 intronizován, 29. září 1923 zemřel)
 11. 1923–1947 Leopold Prečan (10. listopadu 1923 jmenován, 30. prosince 1923 intronizován, 2. března 1947 zemřel)
 12. 1948–1961 Josef Karel Matocha (23. března 1948 jmenován, 2. května 1948 intronizován, 2. listopadu 1961 zemřel, od roku 1950 v internaci a bez možnosti vykonávat svůj úřad);
  • biskup Josef Vrana (apoštolský administrátor 1973–1987)
 13. 1989–1991 Mons. František Vaňák (21. prosince 1989 jmenován, 17. března 1990 intronizován, 14. září 1991 zemřel)
 14. 1992–2022 Mons. Jan Graubner (28. září 1992 jmenován, 7. listopadu 1992 intronizován, 13. května 2022 jmenován arcibiskupem pražským[1])
 15. 2024–dosud Mons. Josef Nuzík (9. února 2024 jmenován)

Pomocní biskupové olomoučtí

editovat

Reference

editovat
 1. Rinuncia e nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Praha (Repubblica Ceca), tisková zpráva Vatikánského tiskového střediska, 13. května 2022

Literatura

editovat
 • ZUBER, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století. I. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987. 292 s. 
 • ZUBER, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století. II. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003. 605 s. ISBN 80-7266-156-6. 
 • Jiří Gottwald – Jan Sulovský (reds.), Z dějin arcibiskupství olomouckého. Série pořadů ČRo Olomouc r. 1997, Olomouc, MCM 1997, 61–63.

Externí odkazy

editovat