Metropolita

Metropolita (z řeckého μητρόπολις métropolis mateřské město) je sídelní biskup v metropoli, jenž je představeným církevní provincie.

Makarij Něvskij, metropolita moskevský (1915)

Původ slovaEditovat

Nově zakládaná řecká města se hlásila ke svému „mateřskému městu“ (řec. μητρόπολις métropolis), odkud zakladatelé přišli a obvykle si přinesli i právní systém. Metropoli byli zavázáni pomocí a solidaritou. V raném křesťanství byl metropolita biskup v sídelním městě římské provincie, dohlížel na ostatní biskupy v provincii, svolával sněmy a podobně. Od 4. století tuto funkci postupně přejímali patriarchové, čímž význam metropolitů poklesl. Metropolita byl zprvu volen metropolitní synodou, od 7. století synoda navrhuje tři kandidáty a patriarcha z nich vybírá.

Současné užíváníEditovat

Pravoslavné církveEditovat

V řeckých pravoslavných církvích má arcibiskup přednost před metropolitou, v ruské, srbské, bulharské atd. církvi má naopak metropolita přednost před arcibiskupem. V obou případech nemá metropolita zvláštní autoritu nad ostatními biskupy, svolává však biskupské synody a obvykle jim předsedá.

Katolická církevEditovat

Titul metropolity přísluší v římskokatolické církvi obvykle arcibiskupovi, jenž je představeným církevní provincie. Titul metropolity proto nepřísluší arcibiskupům, jimž žádní jiní biskupové nepodléhají, a arcibiskupům titulárním. V dubnu 2006 stáli metropolité v čele 508 arcidiecézí, 27 arcibiskupů titul metropolity nemělo a dalších 89 arcibiskupů bylo pouze titulárních.

Ve východních katolických církvích je postavení a význam metropolity podobný jako v církvích pravoslavných.

Od Druhého vatikánského koncilu hraje významnější roli předseda biskupské konference.

Anglikánská církevEditovat

V anglikánské církvi je metropolita představený církevní provincie, přímo podřízený primasovi národní církve. Většina metropolitů má titul arcibiskupa.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Metropolite na anglické Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat