Primas (církev)

církevní titul

Primas (z lat. prima sedes episcoporum, česky první biskupský stolec) je čestný titul, náležející některým biskupům, kteří jsou držiteli tzv. primátu. S titulem je spojeno čestné a přednostní postavení mezi arcibiskupy a biskupy určité církevní provincie, regionu nebo země. S titulem mohou být spojena další práva, která jsou historicky vázána k jednotlivým primátům. Titul primas je užíván zejména v rámci katolické církve a některých protestantských církví.

Prázdné schéma znaku primase, který není kardinálem (zelené galero, patnáct střapců, patriarchální kříž)
Prázdné schéma znaku primase lotrinského, který není kardinálem (zelené galero, deset střapců, latinský kříž)
Prázdné schéma znaku primase německých zemí, který není kardinálem (červené galero, deset střapců, patriarchální kříž, zde ve verzi s palliem)

Primas v katolické církvi

editovat

V rámci katolické církve existuje titul primase pouze pro římskokatolickou církev. Ve východních katolických církvích není tento titul užíván.

Právní zakotvení

editovat

Kodex kanonického práva (CIC) v platném znění vymezuje postavení primase v kánonu č. 438.[1]

Titul patriarchy a primase znamená pouze poctu, a v církvi latinského obřadu není spojen s mocí řízení, pokud z papežského privilegia nebo schváleného obyčeje neplyne něco jiného.

— CIC, kán. 438

Ve většině případů má proto primas práva a povinnosti takové, které plynou zejména z jeho hlavního úřadu, s nímž je titul primase spjat (ve všech případech sídelní biskup nebo arcibiskup diecéze).

Privilegia

editovat

Téměř všechny existující primáty jsou spojeny s úřadem arcibiskupa, který je zároveň i metropolitou církevní provincie. Mají tak právo nosit pallium, a jako metropolité i čestnou přednost v liturgickém průvodu, při liturgii jako takové, apod.

Výjimkou je biskup z Nancy-Toul, který je nositelem titulu primas lotrinský. Protože není metropolitou, nemá nárok na užívání pallia. Místo něj užívá zvláštním právem rationale.

Salcburští arcibiskupové, mohou na základě titulu primas Germaniae užívat schéma znaku v červené barvě a rovněž užívat biskupský chórový oděv v červené barvě, namísto fialové.

Seznam katolických primasů

editovat

Mimo Evropu

editovat

Galerie

editovat

Primas v protestantských církvích

editovat

Anglikánská církev

editovat

Anglikánská církev titul primas užívá pro své přední arcibiskupy. V Anglii jsou to arcibiskupové z Canterbury a z Yorku. Irští anglikáni užívají tento titul pro arcibiskupy z Armaghu a Dublinu. Pouze tito čtyři arcibiskupové se účastní vzájemných synod mezi nimi.

Švédská církev

editovat

Švédská církev užívá titul primase pro svého arcibiskupa z Uppsaly.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Primatie na francouzské Wikipedii.

  1. Kodex kanonického práva, kánony: 435-439 [online]. farnostzebrak.cz [cit. 2020-04-22]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat