Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie (latinsky Assumptio) je podle učení katolické církve a pravoslavných církví událost v dějinách spásy, při níž byla Ježíšova matka Maria s tělem i duší vzata do nebeské slávy. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici a rozšířilo se také díky vyprávění ve Zlaté legendě. Při starověké i středověké úctě k hrobům je také zvláštní, že Marie žádný hrob nikdy neměla.[zdroj?] Protestanté událost odmítají, protože nemá oporu v Novém zákoně.

P. P. Rubens: Nanebevzetí Panny Marie

DogmaEditovat

Tím, že Panna Marie byla do nebe vzata, tedy vynesena, se nanebevzetí podstatně liší od nanebevstoupení, které označuje samostatné vystoupení, vznesení se Ježíše Krista.

V uměníEditovat

Ve výtvarném umění je námět, typ madony označovaný jako assumpta, oblíbený od 13. století. Od renesance bývá zobrazena andělskými sbory nesená Marie v modlitbě či (v protireformačním období) se zdviženými pažemi a exaltovaným pohledem vzhůru. Někdy se zobrazuje orámovaná anděly tvořenou mandorlou. Spodní část výjevu zachycuje apoštoly u Mariina lůžka, buď vzhlíží nebo pláčou. Vyskytuje se také nevěřící Tomáš, chytající Mariin pás. Někdy je v horní části znázorněn Bůh Otec přijímající Marii do nebe.

PatrociniumEditovat

Mariině nanebevzetí je zasvěcena celá řada kostelů. Samotné nanebevzetí bylo katolickou církví prohlášeno za dogma až v roce 1950. Šlo tedy o církevní stvrzení tradice s mnohem hlubšími kořeny, což odpovídá katolickým zvyklostem.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat