Zemské volby na Moravě 1861

volby v roce 1861

Zemské volby na Moravě 1861 se konaly dle zemského zřízení z 26. února 1861. Sněm v tu dobu měl 100 členů ve třech volebních kuriích. První velikostatkářská kurie měla 32 poslanců, mezi nimi byl biskup brněnský a arcibiskup olomoucký, druhá městská kurie měla 37 poslanců, z nichž 6 bylo voleno obchodními a živnostenskými komorami z Brna a Olomouce a třetí venkovská kurie měla 31 poslanců. Volební právo v druhé a třetí kurii bylo spojeno s právem volit v obecních zastupitelstvech, mohli volit občané, kteří platili určitou část přímých daní.[1]

Reference editovat

  1. PALÁNOVÁ, Hana. Poslanci Moravského zemského sněmu za okresy Jihlava a Třebíč v letech 1861 - 1914. Brno, 2010 [cit. 2017-01-29]. 88 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Lukáš Fasora. s. 18. Dostupné online.